ทุนทั่วไป


หมวดหมู่ หัวข้อทุน ระดับ สถานที่ วันหมดอายุ
เชิญน้องนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ร่วมประกวดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ตามโครงการ
ทุนทั่วไป โครงการลมหายใจไร้มลทิน 2014-12-01
ประกวดการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ เฉพาะ นักเรียนที่เชียงใหม่
ทุนทั่วไป James Cook University 2014-07-10
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เชิญประกวดโลโก้ ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศ
ทุนทั่วไป สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 2014-07-27
EICA ประเทศอียิปต์ มอบทุนอบรม สาขาที่เกี่ยวข้องเกษตรกรรม
ทุนทั่วไป The Egyptian International Centre for Agriculture (EICA) 2014-12-15
ประกวดสุนทรพจน์ครั้งที่ 6 (2557) ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
ทุนทั่วไป มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 0000-00-00
ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2558
ทุนทั่วไป มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) 2014-06-23
โครงการทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ ประจำปี 2557
ทุนทั่วไป มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ 2014-07-15
Bond University มอบทุนเรียนต่อออสเตรเลีย หลากหลายสาขาวิชา
ทุนทั่วไป Bond University 2014-09-30
กระทรวงการต่างประเทศเชิญประกวดภาพถ่าย "บทบาทไทยกับงานของสหประชาชาติ"
ทุนทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ 2014-06-23
ทุน International Foundation Programme Entry Scholarships ณ สหราชอาณาจักร
ทุนทั่วไป University of Reading 2014-10-24
ทุนโครงการ “ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน Sensor and Electronic Device”
ทุนทั่วไป สวทช. 2014-08-01
Queen Margaret University ณ สหราชอาณาจักร มอบทุนทุกระดับ และทุกสาขาวิชา
ทุนทั่วไป Queen Margaret University 2014-05-30
โครงการประกวด "โลกของแมลง" ชิงทุนการศึกษาและโล่ประกาศนียบัตร
ทุนทั่วไป บริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด 2014-10-06
Design Innovation Contest 2014 ชิงรางวัลมูลค่าพร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
ทุนทั่วไป สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 2014-08-31
เชิญประกวด “คุณค่าไทย สู่บทเพลงสมัยนิยม” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
ทุนทั่วไป สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2014-06-06
เปิดประสบการณ์ เรียนต่อต่างประเทศ ชิงทุนการศึกษากับ EF Education First
ทุนทั่วไป EF Education 2014-06-21
เชิญประกวดภาพยนตร์สั้น “สื่อสรรค์สร้าง สังคมสมานฉันท์” ชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท
ทุนทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ 2014-05-30
ทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ รุ่นที่ 7 (ด้านการเต้นรำและการแสดง)
ทุนทั่วไป ทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ 2014-05-31
เชิญประกวดนิทานสอนใจ ปลอดภัยสำหรับเยาวชน ชิงเงินรางวัล
ทุนทั่วไป สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2014-06-10
NABA ประเทศอิตาลี มอบทุนเรียนต่อด้านปริญญาโท สาขาด้านการออกแบบ
ทุนทั่วไป Nuova Accademia di Belle Arti 2014-08-29
ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 53 และ 54 ณ ประเทศญี่ปุ่น
ทุนทั่วไป IATSS Forum 2014-06-10
โครงการเศรษฐทัศน์ ประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์
ทุนทั่วไป ธนาคารแห่งประเทศไทย 2014-06-30
กระทรวงพลังงาน เชิญส่งผลงานประกวดหัวข้อ "พลังไทยใต้ร่มพระบารมี" ชิงเงินรางวัล
ทุนทั่วไป กระทรวงพลังงาน 2014-08-29
โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน เชิญส่งผลงานชิงทุนเรียนภาษาจีนฟรี
ทุนทั่วไป โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน 2014-05-31
ป.ป.ช เชิญส่งผลงานร่วมประกวดตราสัญลักษณ์
ทุนทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. 2014-04-30
ม.เกษตรศาสตร์ เชิญประกวดผลงานภาพวาด
ทุนทั่วไป ม.เกษตรศาสตร์ 2014-05-31
รัฐบาลออสเตรเลียเปิดสมัครชิงทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ ประจำปี 2558
ทุนทั่วไป รัฐบาลออสเตรเลีย 2014-06-30
รัฐบาลอิตาลีมอบทุนเรียนต่ออิตาลี หลากหลายประเภท
ทุนทั่วไป - 2014-05-28
กระทรวงการต่างประเทศ เชิญประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "ศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในประเทศไทย"
ทุนทั่วไป กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 2014-06-30
ม.ศิลปากรร่วมกับ ปตท. เชิญประกวดศิลปกรรม "ก้าวไปด้วยกัน สู่วันพรุ่งนี้" ชิงเงินรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณ
ทุนทั่วไป ม.ศิลปากรร่วมกับปตท. 2014-05-09
โครงการ 2014 World Youth Rally แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เกาหลีใต้
ทุนทั่วไป สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย (Hostelling International Thailand) และสมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศเกาหลี (Hostelling International Korea) 2014-05-19
มูลนิธิเอสซีจี เชิญเยาวชนร่วมประกวด "Young Thai Artist Award 2014"
ทุนทั่วไป มูลนิธิเอสซีจี 2014-08-29
NABA และ Media Design School มอบทุน Summer Course ณ ประเทศอิตาลี
ทุนทั่วไป NABA + Media Design School 2014-05-09
มูลนิธิข้าวไทย เชิญประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2557 ชิงเงินรางวัล
ทุนทั่วไป มูลนิธิข้าวไทย 2014-07-31
สกอ.อาชีวศึกษา มอบทุนเรียนต่อระดับ ปวช/ปวส
ทุนทั่วไป สกอ.อาชีวศึกษา 2014-04-25