ทุนการศึกษา ทุนรัฐบาล ทุนก.พ.

สำนักงานกพ. รับสมัครบุคคลทั่วไป สอบชิงทุนเรียนต่อ ประจำปี 2556

รายละเอียดทุน ทุนทั่วไป

ลักษณะทุน ทุนศึกษาต่อ

โพสเมื่อ 03 ธ.ค. 2555 เวลา 16:35:39 ชมแล้ว 7597 ครั้ง
ทุนการศึกษา, วิชาการ.คอม


โดย
toongpang

          ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2556 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

 

ประเภทของทุนที่รับสมัคร

 

1. รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม(ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) ประจำปี ๒๕๕๖ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) 


2. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม (ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) ประจำปี 2556 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) 3. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของหน่วยงานของรัฐ (ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) ประจำปี 2556 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)


4. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2556 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)


5. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน (GUCAS) ประจำปี 2556 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
ข้อมูลการรับสมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่ 4  - 18 ธันวาคม 2555

สมัครและดาวน์โหลดเอกสารอื่น ๆ ได้ที่

http://scholar.ocsc.go.th


ที่มา : สำนักงาน กพ. เรียนภาษา เรียนต่อป.ตรี,ป.โทที่อินเดีย
เรียนภาษา เรียนต่อป.ตรี,ป.โทที่อินเดีย สนใจ ENGLISH SUMMER CAMP & ENGLISH COURSE 2013 คลิ๊กที่นี่

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
ปิดรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (เพื่อไปศึกษาต่อในปีพ.ศ.2558) สมัครได้ที่ www.aei.gov.au/endeavour
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
เรียนไต้หวัน
เหตุผลที่ควรไปเรียนที่ไต้หวัน
1. การศึกษาที่มีคุณภาพ
2. มีทุนการศึกษา
3. ค่าเล่าเรียนไม่แพง
4. ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน
5. สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
Air Asia
สายการบินไทยแอร์เอเชีย "ใครๆ ก็บินได้" (Everyone Can Fly) การเดินทางไปกับสายการบินไทยแอร์เอเชียจะทำให้ท่านมั่นใจและมีความสุขตลอดการเดินทาง
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ทุนเรียนต่อโท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมหลักสูตรนานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม(JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มอบทุนเรียนต่อโท-เอก
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ทุนปริญญาเอกเต็มจำนวน ด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ประจำปี 2014
นิด้าหรือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration)เปิดรับสมัครนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติเพื่อรับทุนปริญญาเอกเต็มจำนวน
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ขอขอบคุณผู้สนับสนุน