ทุนเรียนต่อสหรัฐอเมริกา จาก Brigham Young University

ทุนการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา
 
 
 
 
 
           Brigham Young University มอบทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ให้กับทั้งนักศึกษาชาวอเมริกัน และชาวต่างชาติ ที่จะเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ในทุก ๆ สาขาวิชา ที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอนอยู่
 
       โดยทุนการศึกษานี้ จะมีหลายประเภทและหลายระดับด้วยกัน   ซึ่งจะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน ทั้งกึ่งหนึ่งและเต็มจำนวน  หากเพื่อน ๆ มีคุณสมบัติเข้ารับได้หลายทุน ผู้สมัครจะได้รับทุนเดียว ที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้น
 
 
 
สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดสอนและมหาวิทยาลัยได้ที่
 
http://home.byu.edu/home/
 
 
 
 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 - สามารถทำการสมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัย
 
 - เป็นนักศึกษาใหม่ของทางมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาปัจจุบันก็ได้
 
 - สามารถขอเข้ารับทุนการศึกษานี้ได้ หลังจากสำเร็จการเรียน มาไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
 
 
 
         โดยทางคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้ารับทุน  จากผลการเรียน ระหว่างที่เรียนภายในมหาวิทยาลัยผู้มอบทุน ของผู้สมัคร  ซึ่งค่าสมัคร และค่าเล่าเรียน 12 หน่วยกิตแรกนั้น ผู้สมัครก็ต้องออกค่าใช้จ่ายไปก่อน  พอเรียนครบ 12 หน่วยกิตแล้ว จึงยื่นสมัครขอทุนนี้ได้
 
 
       โดยทุนการศึกษานี้ จะมีระยะเวลาการสมัครถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 นี้เท่านั้น โดยทางคณะกรรมการจะตัดสินคัดเลือกผู้สมัครภายในวันที่ 1 มีนาคม 2557 ซึ่งตอนนั้นผู้สมัครก็ควรจะเรียนได้อย่างน้อย 12 หน่วยกิตแล้วนั่นเอง
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้ได้ที่ 
 
http://saas.byu.edu/ebrochure/BYU_Financial_Aid_and_Scholarships_Guide/Step_2__Financial_Opportunities_and_Options/BYU_Undergraduate_Scholarships.php#QL_1_How_much_money_can_I_get?
 
 
 
 
 
 
ที่มา : www.scholarship.in.th