ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา 2557

มูลนิธิพูนพลัง เปิดรับใบสมัครทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ปวช. ปวส. และปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2557 พร้อมเอกสารประกอบ วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2556 เท่านั้น

 

 *** กรุณาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาก่อนติดต่อมูลนิธิ *** 

 

- รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา 2557

http://www.poonpalang.org/downloads/2014-u-scholarship-app-doc.pdf

 

 - ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา 2557

http://www.poonpalang.org/downloads/2014-u-application.pdf

 

คำถามที่พบบ่อย 

 

- ถาม ปีก่อนมีคนสมัครมากหรือไม่

ตอบ ปีที่แล้วมีใบสมัครที่รับพิจารณา 92 ราย

 

- ถาม กำลังเรียนปี 1 สามารถสมัครขอทุนได้หรือไม่

ตอบ ได้ แต่ต้องส่งผลการเรียนช่วงชั้นก่อนหน้า และผลการเรียนปี 1 เทอมแรกมาพร้อมใบสมัคร ในการพิจารณากรรมการจะให้น้ำหนักแก่นักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะเปลี่ยนช่วงชั้นมากกว่า

 

- ถาม กำลังเรียนปี 2-3-4 สามารถสมัครขอทุนได้หรือไม่

ตอบ ได้ แต่ในการพิจารณากรรมการจะให้น้ำหนักแก่นักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะเปลี่ยนช่วงชั้นมากกว่า 

 

- ถาม ทุนนี้ต้องชดใช้หรือไม่

ตอบ ไม่ต้องชดใช้ อ่านวัตถุประสงค์ของทุนการศึกษานี้ได้ในเอกสารรายละเอียด 

 

- ถาม เพิ่งเห็นประกาศเรื่องทุน ขอยืดเวลาส่งเอกสารได้ไหม

ตอบ มูลนิธิไม่ยืดเวลารับเอกสาร ไม่ว่าในกรณีใดๆ