ทุนการศึกษา ทุนรัฐบาล ทุนก.พ.

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มอบทุนเรียนต่อป.โท

รายละเอียดทุน ทุน ป.โท

ลักษณะทุน ทุนศึกษาต่อ

โพสเมื่อ 11 พ.ย. 2556 เวลา 10:02:27 ชมแล้ว 3145 ครั้ง
ทุนการศึกษา, วิชาการ.คอม


โดย
toongpang
          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  มอบทุนเรียนต่อเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีอยูในเกณฑ์ดี ให้เข้าศึกษาตอระดับปริญญาโท ภาคปกติ ในสถาบัน ครั้งที่1/2557
 
 
 
          โดยสถาบันให้การสนับสนุนผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีทุนสงเสริมการศึกษา ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าหนวยกิต) แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 
 1. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอด 
หลักสูตร และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา จนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 
 
2. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 เป็นทุนยกเว้นค่าหนวยกิตให้ผ้รับทุนตลอด 
หลักสูตร 
 
3. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตกึ่งหนึ่งให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร 
 
 
 
การรับสมัคร
 
ปริญญาโทภาคปกติเปิดรับบัดนี้ - 27 ธ.ค. 56
 
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_reg_1-57.pdfMBA 
 
 
ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1) เปิดรับบัดนี้ - 13 ก.พ.
 
57http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_reg_sch_1-57.pdf  
 
 
ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2,3)เปิดรับบัดนี้ - 13 ก.พ.
 
57http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_reg_sch_1-57.pdf  
 
 
ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีมีประสบการณ์การทำงาน) เปิดรับบัดนี้ - 13 ก.พ. 57
 
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_reg_exp_1-57.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย


เรียนภาษา เรียนต่อป.ตรี,ป.โทที่อินเดีย
เรียนภาษา เรียนต่อป.ตรี,ป.โทที่อินเดีย สนใจ ENGLISH SUMMER CAMP & ENGLISH COURSE 2013 คลิ๊กที่นี่

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
ปิดรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (เพื่อไปศึกษาต่อในปีพ.ศ.2558) สมัครได้ที่ www.aei.gov.au/endeavour
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
เรียนไต้หวัน
เหตุผลที่ควรไปเรียนที่ไต้หวัน
1. การศึกษาที่มีคุณภาพ
2. มีทุนการศึกษา
3. ค่าเล่าเรียนไม่แพง
4. ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน
5. สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
Air Asia
สายการบินไทยแอร์เอเชีย "ใครๆ ก็บินได้" (Everyone Can Fly) การเดินทางไปกับสายการบินไทยแอร์เอเชียจะทำให้ท่านมั่นใจและมีความสุขตลอดการเดินทาง
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ทุนเรียนต่อโท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมหลักสูตรนานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม(JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มอบทุนเรียนต่อโท-เอก
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ทุนปริญญาเอกเต็มจำนวน ด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ประจำปี 2014
นิด้าหรือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration)เปิดรับสมัครนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติเพื่อรับทุนปริญญาเอกเต็มจำนวน
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ขอขอบคุณผู้สนับสนุน