ทุนการศึกษา ทุนรัฐบาล ทุนก.พ.

คุรุสภา เชิญประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู 2557

รายละเอียดทุน ทุนทั่วไป

ลักษณะทุน ทุนประกวด

โพสเมื่อ 14 พ.ย. 2556 เวลา 10:18:05 ชมแล้ว 1550 ครั้ง
ทุนการศึกษา, วิชาการ.คอม


โดย
toongpang
          ในโอกาสการจัดงานวันครู   ครั้งที่ 58 วันที่ 16 มกราคม 2557 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”   คุรุสภาขอเชิญชวนนักเรียน เข้าประกวดวาดภาพวันครู ในหัวข้อ “พระทรงเป็นแม่ และครูแห่งแผ่นดิน” เพื่อชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ หรือเกียรติบัตร  เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู รวมไปถึงเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญ แสดงออก และถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับคุณค่าของครู ระลึกถึงพระคุณครูผ่านการวาดภาพ
 
 
 
 
          ผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด แบ่งตามระดับการศึกษา ดังนี้ 1) ระดับประถมศึกษาตอนต้น ประกวดเป็นรายบุคคล โดยใช้ดินสอสี สีชอล์กน้ำมัน  2) ระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น ประกวดเป็นรายบุคคล โดยใช้สีโปสเตอร์   3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกวดเป็นรายบุคคล โดยใช้สีโปสเตอร์ หรือสีน้ำ  4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกวดเป็นเป็นทีมๆ ละ 2 คน โดยใช้สีโปสเตอร์ หรือสีน้ำ 
 
 
          รางวัลในแต่ละระดับ แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย มี 3 รางวัลฯ ละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 
 
          ผู้สนใจสมัครเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2557 ในวันและเวลาราชการ กำหนดวันแข่งขัน วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และประกาศผลการตัดสินในวันดังกล่าว
 
 
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ โทรศัพท์ 0 2281 4843, 0 2280 0048, 0 2282 1309, 0 2282 3153 และ 0 2340 9899 ต่อ 508, 523, 586, 636 และ 671 หรือ www.ksp.or.th
 
 
 
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=94&did=424&tid=
 


เรียนภาษา เรียนต่อป.ตรี,ป.โทที่อินเดีย
เรียนภาษา เรียนต่อป.ตรี,ป.โทที่อินเดีย สนใจ ENGLISH SUMMER CAMP & ENGLISH COURSE 2013 คลิ๊กที่นี่

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
ปิดรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (เพื่อไปศึกษาต่อในปีพ.ศ.2558) สมัครได้ที่ www.aei.gov.au/endeavour
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
เรียนไต้หวัน
เหตุผลที่ควรไปเรียนที่ไต้หวัน
1. การศึกษาที่มีคุณภาพ
2. มีทุนการศึกษา
3. ค่าเล่าเรียนไม่แพง
4. ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน
5. สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
Air Asia
สายการบินไทยแอร์เอเชีย "ใครๆ ก็บินได้" (Everyone Can Fly) การเดินทางไปกับสายการบินไทยแอร์เอเชียจะทำให้ท่านมั่นใจและมีความสุขตลอดการเดินทาง
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ทุนเรียนต่อโท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมหลักสูตรนานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม(JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มอบทุนเรียนต่อโท-เอก
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ทุนปริญญาเอกเต็มจำนวน ด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ประจำปี 2014
นิด้าหรือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration)เปิดรับสมัครนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติเพื่อรับทุนปริญญาเอกเต็มจำนวน
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ขอขอบคุณผู้สนับสนุน