ศึกษาต่อปริญญาตรี-โท เรียน เสาร์ , อาทิตย์ , ภาคค่ำ , ปกติ มีทุนการศึกษา

หากผู้ใดสนใจ ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท  มีทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ

ภาคค่ำ และเรียนเฉพาะวันเสาร์ หรืออาทิตย์

สามารถ เรียนและทำงานได้ด้วย

 มีให้เลือกคณะ เหมือนมหาลัยอื่นตามความถนัด

ม.กรุงเทพธนบุรีให้ทุนปริญญาตรี


มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มอบทุน จำนวน 200 ทุนสวัสดิการ

เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรปริญญาตรี

รวมมูลค่าทุนตลอดหลักสูตร 220,000 บาท

ทุนพิเศษจากมหาวิทยาลัย


-หอพักตลอดหลักสูตร 4 ปี ปีละประมาณ 15,000 บาท


-น้ำประปา-ไฟฟ้า ปีละประมาณ 5,000 บาท


-อาหาร 3 มื้อ ตลอดหลักสูตร 4 ปี ปีละประมาณ 30,000 บาท

-ตำราเรียน (หนังสือ+สมุดตลอดหลักสูตร) ปีละประมาณ 5,000 บาท

นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาต่อคน ปีละประมาณ 55,000 บาท/ปี

 รวมตลอดหลักสูตร 220,000 บาท

ในส่วนของหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าครองชีพ

เดือนละ 2,000 บาท ตลอดหลักสูตร

นักศึกษาสามารถกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

 

สนใจติดต่อได้ที่ 085-978-5652 ค่ะ

 • คุณสามารถเรียนจบได้โดยที่ไม่เสียเวลาทำงาน

 •  ดารานักแสดง หรือผู้ที่ประกอบกิจการรายใหญ่ จบที่นี่หลายคน

เนื่องจาก ต้องใช้เวลาในการทำงาน และอยากศึกษาต่อควบคู่ไปด้วย