ทุนการศึกษา ทุนรัฐบาล ทุนก.พ.

ทุนเรียนต่อป. โท ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ที่ วิศวะลาดกระบัง

รายละเอียดทุน ทุน ป.โท

ลักษณะทุน ทุนเรียนดี

โพสเมื่อ 22 ต.ค. 2553 เวลา 16:35:34 ชมแล้ว 5825 ครั้ง
ทุนการศึกษา, วิชาการ.คอม


โดย
tube1220

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาโท ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง

 

สำหรับศึกษาที่สนใจศึกษาต่อปริญญาโท ด้านวัสดุนาโน-อุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์

โดยทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ “วัสดุคาร์บอนนาโนทิวป์ (Carbon Nanotubes: CNTs)

กับการประยุกต์ใช้งานด้านเซ็นเซอร์ (Sensors) และเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cells)”

 

ภายใต้ทุนผู้ช่วยวิจัย*

โดยนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้...

   1. คุณสมบัติของผู้สมัครจบปริญญาตรี   วิศวกรรมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์

   2. เป็นผู้ที่มีความสนใจศึกษาด้านนาโนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

   3. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ

    ดูรายละเอียดการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/
วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์) ได้ที่
http://www.reg.kmitl.ac.th/index/index.php


ผู้ที่สนใจ/หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร. สุธิชัย ทาง
E-mail:

 

kcsutich(at)kmitl.ac.th
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีฯ ลาดกระบังเรียนภาษา เรียนต่อป.ตรี,ป.โทที่อินเดีย
เรียนภาษา เรียนต่อป.ตรี,ป.โทที่อินเดีย สนใจ ENGLISH SUMMER CAMP & ENGLISH COURSE 2013 คลิ๊กที่นี่

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
ปิดรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (เพื่อไปศึกษาต่อในปีพ.ศ.2558) สมัครได้ที่ www.aei.gov.au/endeavour
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
เรียนไต้หวัน
เหตุผลที่ควรไปเรียนที่ไต้หวัน
1. การศึกษาที่มีคุณภาพ
2. มีทุนการศึกษา
3. ค่าเล่าเรียนไม่แพง
4. ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน
5. สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
Air Asia
สายการบินไทยแอร์เอเชีย "ใครๆ ก็บินได้" (Everyone Can Fly) การเดินทางไปกับสายการบินไทยแอร์เอเชียจะทำให้ท่านมั่นใจและมีความสุขตลอดการเดินทาง
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ทุนเรียนต่อโท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมหลักสูตรนานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม(JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มอบทุนเรียนต่อโท-เอก
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ทุนปริญญาเอกเต็มจำนวน ด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ประจำปี 2014
นิด้าหรือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration)เปิดรับสมัครนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติเพื่อรับทุนปริญญาเอกเต็มจำนวน
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ขอขอบคุณผู้สนับสนุน