มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดสัมมนา ไขเคล็ดลับ PR 4.0 กับนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพหรือ“Revealing tips on PR 4.0 by the Professionals” แชร์ประสบการณ์ PR ยุค 4.0 เพื่อนัก PR รุ่นใหม่

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดสัมมนาในหัวข้อ “ไขเคล็ดลับ PR 4.0 กับนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ” หรือ “Revealing tips on PR 4.0by the Professionals” โดยมี วิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ 2 ท่าน มาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา ได้แก่ คุณอารดี วัฒนาจตุรพร ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) และคุณกชกร วรรณนิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล (ที่ 3 จากซ้าย) เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงเทคนิคและกลยุทธ์ในการทำประชาสัมพันธ์ยุคปัจจุบันให้เท่าทันเทคโนโลยี ณ ห้อง IDECenter อาคาร 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา