งานอบรมเชิงปฏิบัติการ

“Librarian 4.0 รวมกลเม็ดชวนให้เด็กและเยาวชนอยากอ่านหนังสือ”

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ขอเชิญบรรณารักษ์ ครูภาษาไทย และครูผู้ดูแลกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ“Librarian 4.0 รวมกลเม็ดชวนให้เด็กและเยาวชนอยากอ่านหนังสือ” โดยวิทยากรด้านส่งเสริมการอ่านชั้นนำ ได้แก่ ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park, คุณผกาพันธุ์ วีระสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา7, คุณนฤอินทพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 11, คุณอรทัย เฉลิมสินสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ NANMEEBOOKS Learning Center สุขุมวิท 31 และคุณนัยน์ปพร พญาชน ครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ จากโรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) ที่จะมาแบ่งปันแนวคิดเรื่องการปรับตัวของห้องสมุดทั่วโลก ที่ทำอย่างไรให้คนอยากเข้าใช้บริการ พร้อมนำประสบการณ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบใหม่ จากกรณีศึกษาที่ทำได้จริง และการต่อยอดแนวคิดเพื่อสร้างความยั่งยืนมาร่วมแบ่งปันและลงมือปฏิบัติจริง ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ อาคารนานมีบุ๊คส์เฮาส์ สุขุมวิท 31 (สวัสดี) กรุงเทพฯ สมัครเข้าร่วมอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ คุณนิตยา และคุณชัญญา โทร. 0-2662-3000 ต่อ 4425, 5226 หรือ www.nanmeebooks.com