โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวัตกรรม "Panus Thailand LogTech Award 2017" หัวข้อ "Logistics Innovation" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 900,000 บาท พร้อมสิทธื์ไปดูงานที่ประเทศเยอรมัน

วัตถุประสงค์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ จึงได้ร่วมกับ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำ และเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องพาหนะ ระบบ อุปกรณ์ และบริการ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อปลูกจิตสำนึก ให้คนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปหันมาให้ความสำคัญ ในเรื่องของ “Logistics” โดยจัดให้มีการประกวดภายใต้ชื่อ โครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 ในหัวข้อ “Logistics Innovation” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ บริษัท นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนคนทั่วไปได้ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ เพื่อแก้โจทย์สำคัญของประเทศในด้าน “Logistics”

ภาพในบรรทัด 1

กลุ่มการประกวด
1. กลุ่มบริษัท บุคคลทั่วไป
2. กลุ่มนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขผู้เข้าร่วมประกวด
1. เป็นนิติบุคคลบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป มีสัญชาติไทย
2. ทีมผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จะต้องเข้าค่ายกิจกรรม เป็นเวลา 1 วัน จากวิทยากรของโครงการฯ และเข้าการนำเสนอผลงานของตนในวันที่กำหนดและร่วมงานประกาศผลทีมชนะเลิศ ในวันปิดโครงการ
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้ลอกเลียนมาจากผลงานอื่นและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์จากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลมีการลอกเลียนมาจากผลงานอื่นจะถือว่าการตัดสินนั้นเป็นโมฆะ

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 ตุลาคม 2560
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ และได้สิทธิเข้าร่วม BootCamp ในวันที่ 18 และ 19 ตุลาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์และมีเจ้าหน้าที่จากกองประกวดติดต่อกลับไป
 • กิจกรรม BootCamp
  • ผู้ผ่านเข้ารอบทุกรายจะต้องส่งตัวแทนเข้ารับการอบรมกิจกรรมอย่างน้อย 1 คน ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560
  • ประกาศผลการประกวดในวันที่ 24คุลาคม พ.ศ. 2560
  • ผู้เข้าประกวดทุกทีมจะต้องส่งทีมงานไปนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ อย่างน้อยทีมละ 1 คน [ในช่วงเช้า]
  • และผู้เข้าประกวดจะต้องรอฟังผลการประกวดและรับรางวัลในกรณีเป็นผู้ชนะการประกวดและได้รับรางวัล [ในช่วงบ่าย]

วิธีการสมัครและหลักฐานการสมัคร

 • ผู้สมัครจะต้องไปลงทะเบียนออนไลน์ในเว็บไซต์ www.panuslogtechaward.com
 • อัพโหลดเอกสารแนบเพื่อการสมัครดังนี้
  • กลุ่มบริษัท บุคคลทั่วไปผู้สมัครจะต้องอัพโหลด
   • หนังสือรับรองบริษัท (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)
   • บัตรประชาชนผู้สมัคร
   • รายละเอียดผลงานที่จะส่งประกวด (Proposal)หากมีวีดีโอนำเสนอผลงานให้อัพโหลดลง Youtubeและนำลิงค์ผลงานที่จะนำเสนอมาใส่ในระบบ
   • ผู้ประกวดจะต้องมีผลงานที่สามารถใช้ได้จริงแล้วในวันนำเสนอผลงาน
  • กลุ่มนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
   • บัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษาของผู้สมัคร
   • รายละเอียดผลงานที่จะส่งประกวด (Proposal)หากมีวีดีโอนำเสนอผลงานให้อัพโหลดลง Youtubeและนำลิงค์ผลงานที่จะนำเสนอมาใส่ในระบบ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลสำหรับผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปที่ชนะการประกวดผลงาน Panus Thailand LogTech Award 2017
  • ทีมชนะเลิศ
   • เงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท
   • โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
   • ดูงานประเทศเยอรมันจำนวน1 ท่าน
  • รองชนะเลิศอันดับ 1
   • เงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท
   • โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
   • ดูงานประเทศเยอรมันจำนวน1 ท่าน
  • รองชนะเลิศอันดับ 2
   • เงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท
   • โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
   • ดูงานประเทศเยอรมันจำนวน1 ท่าน
 • รางวัลสำหรับนิสิต / นักศึกษาที่ชนะการประกวดไอเดียธุรกิจ LogTech
  • ทีมชนะเลิศ
   • เงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท
   • โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
  • รองชนะเลิศอันดับ 1
   • เงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท
   • โล่รองชนะเลิศอันดับ 1 และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
  • รองชนะเลิศอันดับ 2
   • เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท
   • โล่รองชนะเลิศอันดับ 2 และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน

ติดต่อสอบถาม

 • 063 – 197 – 7121
 • 080 – 926 – 2274