ชมรมจิตสาธารณะ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1 จ.เพชรบุรี , สำนักปฏิบัติการ 4 มณฑล RS ซีพี ออลล์ และเอ็กซ์ต้า พลัส จัดงาน
“วันเด็กแห่งชาติ 2561” ภายใต้เเนวคิด "เยาวชนดีมีจิตอาสา"
พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี ยา เวชภัณฑ์ และทุนสนับสนุนทางการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ โรงเรียนบ้านสามเรือน อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เพื่อเดินหน้าส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ชุมชนและสังคม ผ่านกิจกรรมสร้างความสุข รอยยิ้มและความสนุกสนานให้แก่เยาวชน