ในขณะที่นักเรียนและผู้ปกครองหลายๆ คน กำลังรอลุ้นกับผลการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาตามที่ตั้งใจไว้นั้น ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 คือ “การศึกษาเฉพาะทาง” ซึ่งตรงกับแนวทางการศึกษายุคใหม่ของโลกปัจจุบันที่เน้นความรู้ในเชิงลึกเฉพาะด้าน เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถในด้านนั้นๆ อย่างเต็มที่

สถาบันกันตนา คือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปิดรับตรง โดยนักเรียนไม่ต้องใช้คะแนนสอบ GAT-PAT หรือ โอเน็ต (Onet) แต่สอบตรงกับทางสถาบันกันตนาในวิชาภาษาอังกฤษและวิชาความถนัดเฉพาะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการฝึกฝนและเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง ภายใต้ความร่วมมือของสถานประกอบการและนักวิชาชีพ ที่เป็นตัวจริงในงานด้านโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และแอนิเมชัน

ขณะนี้ สถาบันกันตนา เปิดรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การผลิตภาพยนตร์ การผลิตแอนิเมชัน และการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อ ที่มุ่งเน้นให้เป็นมืออาชีพในวงการผลิตสื่อบันเทิง

-สมัครตั้งแต่วันนี้ – 4 ก.ค.2561

-สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 7 ก.ค.2561

-ประกาศผล 9 ก.ค.2561

ผู้สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่ www.kantana.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 098-556-4151

Line ID :Kantanainstitute และ Facebook :KantanaInstitute