ประชาสัมพันธ์แนะนำ

ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


ธนาคารกรุงศรีอยุธยาร่วมกับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดโครงการ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาร่วมกับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดโครงการ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาร่วมกับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดโครงการ“สร้างบ้าน สร้างบุญ กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา”โดยมีวัตถุประสงค์มอบเงินบริจาคสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา กรุงเทพฯ - 18 พฤศจิกายน 2551 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

1064 views

อ่านทั้งหมด


โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เขียนอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์”

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เขียนอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์”

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เขียนอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์”หลักการและเหตุผล ตำราและเอกสารทางวิชาการนั้นถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกแห่ง ดังนั้นการจัดพิมพ์ตำราและเอกสารทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาจึงถือได้ว่าเป็นงานหลักของมหาวิทยาลัย

2221 views

อ่านทั้งหมด


เตรียมพบกับนิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร

เตรียมพบกับนิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร

เตรียมพบกับนิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรEducation UK Exhibition 2009 เหล่าผู้แทนจากสถาบันการศึกษาระดับแนวหน้ากว่า 70 แห่งจะมาพบและให้คำแนะนำรายละเอียดของหลักสูตรต่างๆอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครเรียนและเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง

1046 views

อ่านทั้งหมดภาพข่าว ปตท.ส่งเสริมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ปตท.ส่งเสริมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯนายสรัญ รังคสิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบ

1375 views

อ่านทั้งหมด


ปตท.ส่งเสริมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชน

ปตท.ส่งเสริมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชน

ปตท.ส่งเสริมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นายสรัญ รังคสิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบ

704 views

อ่านทั้งหมด


ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจัดสัมมนา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจัดสัมมนา "เตรียมธุรกิจพร้อมสู่ปี 2552" สำหรับลูกค้า SME

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจัดสัมมนา "เตรียมธุรกิจพร้อมสู่ปี 2552" สำหรับลูกค้า SME นายภูมิชาย วัชรพงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนา "เตรียมธุรกิจพร้อมสู่ปี

1016 views

อ่านทั้งหมดขอเชิญร่วมงานโครงการลูกโลกสีเขียว

กิจกรรมเชิญชวนร่วมงาน " หนึ่งทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว " นิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า และตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมงาน "หนึ่งทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว" นิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า และตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่น บริษัท

1630 views

อ่านทั้งหมดขอเชิญเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนา อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP)

ขอเชิญเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็ก และเยาวชน (JSTP) โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่http://www.nstda.or.th/jstp

947 views

อ่านทั้งหมดขอเรียนเชิญร่วมพิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 10

งาน “หนึ่งทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว”พิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำรินิทรรศการดิน น้ำ ป่า และตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่นวันที่

1786 views

อ่านทั้งหมด


ชมรมเยาวชนธนาคารโลกรับสมัครสต๊าฟในโครงการรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก

ชมรมเยาวชนธนาคารโลกรับสมัครสต๊าฟในโครงการรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก

โดยให้เลือกทำงาน 2 วันจากทั้งหมด 3 วัน คือ15 พฤศจิกายน เวลา 9.00 - 14.00 น. เพื่อทำอุปกรณ์ ป้ายรณรงค์ กล่องรับบริจาค และจัดเตรียมอุปกรณ์มีอาหารกลางวันให้23 พฤศจิกายน เวลา 15.00 - 19.00 น. เดินรณรงค์30

1004 views

อ่านทั้งหมด