นายอุปการ จีระพันธุ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (ที่ 6 จากขวา) นายฮิวจ์ วนิชประภา กรรมการผู้จัดการบริษัท โรลส์-รอยซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 7 จากขวา) ร่วมยินดีกับคณะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายผู้ชนะ“กิจกรรมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับการบิน” ในโครงการ Thailand STEM Festival 2016 จำนวน 12 คน และครูจำนวน 4 คน เดินทางไปศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเครื่องยนต์สำหรับอากาศยานที่ประเทศสิงคโปร์ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อเร็ว ๆ นี้