ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

​งานสานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐและเอกชนเพื่อสะเต็มศึกษา

​งานสานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐและเอกชนเพื่อสะเต็มศึกษา

ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. จะจัดงานสานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐและเอกชนเพื่อสะเต็มศึกษา “Public-Private Partnership for STEM

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

773 views September 02, 2015

อ่านทั้งหมด

STEM Festival 2015 “สิ่งประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรงคุณยาย”

STEM Festival 2015 “สิ่งประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรงคุณยาย”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับศูนย์สะเต็มศึกษาภาคโรงเรียนสุรนารีวิทยา จัดงานThailand STEM Festival 2015 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคโรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมาในภาพครูกำลังออกแบบสิ่งประดิษฐ์ช่วยเหลือคุณยายในการหยิบจับข้าวของที่มีน้ำหนักมาก

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

2644 views August 31, 2015

อ่านทั้งหมด

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

669 views August 25, 2015

อ่านทั้งหมด

จักสาน ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว สู่สะเต็มศึกษา

จักสาน ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว สู่สะเต็มศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.) ร่วมกันจัด “ค่ายบูรณาการ STEM Education ในแหล่งเรียนรู้” ให้กับครูวิทยาศาสตร์

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

883 views August 10, 2015

อ่านทั้งหมด

งาน Thailand STEM Festival 2015

งาน Thailand STEM Festival 2015

สสวท.จัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรม Thailand STEM Festival 2015 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

744 views August 10, 2015

อ่านทั้งหมด