ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

“E2STEMสร้างฐานอาชีพ เสริมความชัดเจนสู่ธุรกิจ” ค่ายพัฒนาความคิดนักเรียนผู้กล้าท้าสะเต็ม

“E2STEMสร้างฐานอาชีพ เสริมความชัดเจนสู่ธุรกิจ” ค่ายพัฒนาความคิดนักเรียนผู้กล้าท้าสะเต็ม

กระทรวงศึกษาธิการได้ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับการศึกษาไทย และขานรับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมธุรกิจใหม่ หรือสตาร์ทอัพ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

1468 views June 15, 2016

อ่านทั้งหมด

​มหัศจรรย์ธรรมชาติสู่การแก้ปัญหาน้ำ “นวัตกรรมการกักเก็บน้ำเลียนแบบสับปะรดสี”  ชนะเลิศ Thailand Junior Water Prize2016  เยาวชนไทยโชว์ผลงานแก้ปัญหาทรัพยากรน้ำ ตามแนวสะเต็มศึกษา

​มหัศจรรย์ธรรมชาติสู่การแก้ปัญหาน้ำ “นวัตกรรมการกักเก็บน้ำเลียนแบบสับปะรดสี” ชนะเลิศ Thailand Junior Water Prize2016 เยาวชนไทยโชว์ผลงานแก้ปัญหาทรัพยากรน้ำ ตามแนวสะเต็มศึกษา

เรื่องน้ำไม่ใช่เรื่องไกลตัว ขาดน้ำสะอาดกิน ดื่ม ใช้ เพียงวันเดียว ก็เกิดผลกระทบต่อชีวิตเรา และปัญหาเรื่องทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะภัยแล้ง น้ำท่วม และน้ำเสีย ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยและสังคมโลกมาอย่างต่อเนื่อง

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

1792 views June 13, 2016

อ่านทั้งหมด

​เชฟรอน จับมือ อพวช. สร้างแรงบันดาลใจเยาวชนสู่ 10 อาชีพสะเต็ม ในงาน “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์” สนุกกับการเรียนรู้ด้วยนิทรรศการแบบอินเทอร์แอคทีฟ

​เชฟรอน จับมือ อพวช. สร้างแรงบันดาลใจเยาวชนสู่ 10 อาชีพสะเต็ม ในงาน “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์” สนุกกับการเรียนรู้ด้วยนิทรรศการแบบอินเทอร์แอคทีฟ

เราเรียนสายวิทยาศาสตร์แล้วจะไปทำอาชีพอะไรบ้างนะ? คำถามนี้หากย้อนกลับไปเพียงไม่กี่ปีก่อน เราคงได้ยินคำตอบที่วนเวียนกันอยู่เพียงไม่กี่อาชีพ เช่น หมอ วิศวกร นักวิจัย เป็นต้น แต่ในวันนี้คำตอบของเยาวชนรุ่นใหม่กำลังจะมีความหลากหลายและความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

1928 views June 08, 2016

อ่านทั้งหมด

​สสวท. เชิญชวนประกวดครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย

​สสวท. เชิญชวนประกวดครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ขอเชิญชวนครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดครูดีเด่นSTEM Education

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

3655 views June 06, 2016

อ่านทั้งหมด

​สสวท. ร่วมกับ ม.ราชภัฏเลยเปิดศูนย์สะเต็มศึกษา

​สสวท. ร่วมกับ ม.ราชภัฏเลยเปิดศูนย์สะเต็มศึกษา

นางกัญณัฏฐ์ สวัสดิ์สว่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทำพิธีเปิดศูนย์สะเต็มศึกษา เพื่อให้เป็นศูนย์กลางเครือข่ายสะเต็มศึกษาและเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

1379 views June 02, 2016

อ่านทั้งหมด

ผอ. สสวท. เผย “สะเต็มศึกษาไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่อยากเน้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น”

ผอ. สสวท. เผย “สะเต็มศึกษาไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่อยากเน้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น”

จากปัญหาในปัจจุบันที่จำนวนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีลดลง ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา นอกจากนี้การประเมินผลทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ บ่งชี้ว่าการศึกษาวิทยาศาสตร์

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

2341 views May 30, 2016

อ่านทั้งหมด

สสวท. อบรมหลักสูตรสะเต็มศึกษาผ่านระบบอบรมครูออนไลน์

สสวท. อบรมหลักสูตรสะเต็มศึกษาผ่านระบบอบรมครูออนไลน์

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. จะเปิดอบรมหลักสูตรสะเต็มศึกษา (STEM Education) ผ่านระบบอบรมครูออนไลน์ TeacherPD เพื่อให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

4274 views May 27, 2016

อ่านทั้งหมด

​สสวท. ชวนร่วมเขียนบทความ STEM For Life

​สสวท. ชวนร่วมเขียนบทความ STEM For Life

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า สสวท. ได้เปิดเว็บไซต์ STEM for Life (http://stemforlife.ipst.ac.th) เป็นเว็บไซต์ตัวอย่างการนำวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

6165 views May 25, 2016

อ่านทั้งหมด

​อบรมครูโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ  สะเต็มศึกษาพัฒนาสู่อาชีพ

​อบรมครูโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ สะเต็มศึกษาพัฒนาสู่อาชีพ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

1904 views May 23, 2016

อ่านทั้งหมด

​ค่ายพัฒนาความคิดนักเรียนผู้กล้าท้าสะเต็ม

​ค่ายพัฒนาความคิดนักเรียนผู้กล้าท้าสะเต็ม

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ได้ดำเนินโครงการสะเต็มศึกษา เพื่ออาชีพเชิงพาณิชย์สำหรับเยาวชนไทย เพื่อบูรณาการการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาและการสร้างโอกาสทางธุรกิจ

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

2351 views May 23, 2016

อ่านทั้งหมด

-->