วิชาการดอทคอม ptt logo

Home บทความเรียนต่อนอก เนเธอร์แลนด์

ศึกษาต่อต่างประเทศ

:::สนใจติดต่อลงโฆษณากับเว็บไซต์วิชาการดอทคอม ติดต่อได้ที่ 02-9620127:::ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนนอก จะไปต่อประเทศไหนดี ดูได้ที่นี่เลย abroad ^_^:::
เนเธอร์แลนด์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ไฟ   
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2010 เวลา 11:57 น.
Netherlands
 
ข้อมูลทั่วไป
เนเธอร์แลนด์ (ดัตช์: Nederland ; อังกฤษ: the Netherlands) หรือที่มักเรียกกันว่า ฮอลแลนด์ (Holland) หรือ "ฮอลันดา"มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (Kingdom of the Netherlands) มีรากศัพท์มาจากคำว่า “Neder” หรือ “ต่ำ” เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเนเธอร์แลนด์เป็นที่ราบลุ่ม และพื้นที่ประมาณหนึ่งในสี่ของประเทศต่ำกว่าระดับน้ำทะเล เนเธอร์แลนด์ได้ปรับพื้นที่โดยการสูบน้ำออกจากทะเลสาบและทางน้ำต่าง ๆ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ เนเธอร์แลนด์จึงมี เขื่อน ทางระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำจำนวนมาก เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศประสบภาวะอุทกภัย เนเธอร์แลนด์จึงมีสิ่งก่อสร้างด้านวิศวกรรมการจัดการน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 
 
 
ที่ตั้ง
เนเธอร์แลนด์ มีเนื้อที่รวม 41,526 ตร.กม. (ประมาณ 1 ใน 12 ของพื้นที่ประเทศไทย) 
ทิศเหนือและทิศตะวันตก ติดทะเลเหนือ 
ทิศตะวันออก ติดเยอรมัน 
ทิศใต้ ติดเบลเยี่ยม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ 
 
 
อากาศ 
เย็นเกือบตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่ไม่เกิน 22C มีฝนตกเป็นระยะ 
ลักษณะอากาศของเนเธอร์แลนด์เป็นแบบค่อนข้างไปทางหนาวเย็นและชื้น มี 4 ฤดู คือ
ฤดูร้อน (มิถุนายน – สิงหาคม) อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 18-25 องศาเซลเซียส 
ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน – พฤศจิกายน) อากาศจะเย็นลงและมีฝนตกปรอยๆ
ฤดูหนาว (ธันวาคม – กุมภาพันธ์) อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง -2 ถึง 2 องศา ผสมกับฝนและลม
ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม – พฤษภาคม) อากาศจะอุ่นขึ้น อุณหภูมิประมาณ 10-15 องศา ดอกไม้จะเริ่มบาน

 
ระบบการเมือง
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยใช้ระบบรัฐสภาแบบ 2 สภา (Bicameral Parliament) และใช้การเลือกตั้งระบบสัดส่วนซึ่งส่งผลให้พรรคการเมืองหลายพรรคครองที่นั่งในรัฐสภา และยังทำให้ไม่มีพรรคการเมืองใดครองเสียงข้างมากในรัฐสภาอีกด้วย  ทั้งนี้สถาบันกษัตริย์มีฐานะเป็นเพียงสัญลักษณ์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และมีบทบาทอำนาจในเชิงพิธีการเท่านั้น   
 
 
ประชากร
15.59 ล้านคน (ปี 2540) 

 
ภาษา 
ดัตช์ (Dutch) ชาวเนเธอร์แลนด์ส่วนใหญ่พูดได้หลายภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 

 
ศาสนา 
โรมันคาธอลิกและดัตช์รีฟอร์ม (Dutch Reformed) 

เมืองหลวง
อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) 
ส่วนที่ทำการรัฐบาลและสถานทูตของประเทศต่าง ๆ ตั้งอยู่ที่เมืองเฮก (The Hague) อยู่ห่างจากอัมสเตอร์ดัมประมาณ 60 กม. โดยปกติ สมเด็จพระราชินีและพระราชวงศ์ ประทับและทรงงานที่เฮก 
 
 
เวลาทำงาน
สถานที่ราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่าง 8.30 - 16.30 น.
 
 
ธนาคาร
จันทร์ - ศุกร์ ระหว่าง 8.30 - 16.00 น. 
 
 
สกุลเงิน
ยูโร
 
 
แผนที่ 
 
 
 

ะบบการศึกษาในเนเธอร์แลนด์
มหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research university) และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (University of Applied Sciences) โดยประเภทแรกจะเน้นการวิจัยเพื่อหาความรู้ใหม่ๆ และประเภทหลังเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมหาวิทยาลัยทั้งสองประเภทได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาได้ง่ายขึ้น
จากมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยทั้งหมด 13 แห่ง มี 11 แห่งที่ติดอันดับ 200 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกจาก Times Higher Education เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ และมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันของมหาวิทยาลัยทุกๆแห่งในประเทศเนเธอร์แลนด์
 
 
ชีวิตนักเรียน/นักศึกษา
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีกระจายอยู่ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบางแห่งประกอบด้วยหลายวิทยาเขต หรือในบางกรณีหนึ่งมหาวิทยาลัยอาจมีอาคารเรียนกระจายอยู่ทั่วในเมืองนั้นๆ ในแต่ละสถาบันการศึกษาจะมีการตั้งสมาคมหรือชมรมต่างๆเพื่อสร้างเครือข่ายนักเรียน/นักศึกษา โดยสมาคมหรือชมรมเหล่านี้จะมีนักเรียน/นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ บ้างก็เป็นองค์กรระหว่างประเทศ นอกจากนี้นักเรียนในแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีสถานที่พบปะที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร หรือแหล่งบันเทิงต่างๆ โดยปกติแล้ว ผู้คนในแวดวงการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมทั่วไป ไม่ได้แบ่งแยกกลุ่มของตนเองด้วยความเป็นนักวิชาการแต่อย่างใด  

 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์
1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. สำเนาทะเบียนบ้าน
7. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)
8. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
9. สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)
10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
11. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
12. Booking ตั๋วเครื่องบิน
13. ใบจองโรงแรม
14. ประกันการเดินทาง
15. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)


อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์
 
 
การเดินทาง
ฮอลแลนด์เป็นประเทศขนาดเล็กที่มีการจัดการระบบคมนาคมหรือขนส่งมวลชนที่ดีเยี่ยมซึ่งสามารถพาคุณไปได้ทุกที่  ดังนั้นรถยนต์จึงถือเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยและไม่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในประเทศนี้ การลงทุนที่คุ้มค่าคือการซื้อบัตรส่วนลด ที่ใช้กับการเดินทางทางรถไฟ การจัดการการขนส่งทางรถไฟของฮอลแลนด์นั้นมีประสิทธิภาพมาก มีโครงข่ายทางรถไฟที่เชื่อมต่อกันหลายร้อยสาย ทั้งนี้ส่งผลให้การบริการรอบรถไฟภายในหนึ่งวันนั้นมีค่อนข้างมาก และเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วในการเดินทางระหว่างเมือง 
จักรยานเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางในประเทศฮอลแลนด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตในเมือง ชาวดัตช์ส่วนใหญ่นิยมใช้จักรยานในการเดินทาง อย่างไรก็ดีนักเรียน/นักศึกษาสามารถลดค่าใช้จ่ายด้วยการซื้อจักรยานมือสอง แต่ทั้งนี้จำเป็นต้องซื้อตัวล๊อคที่แข็งแรงเช่นกัน สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.journeyplanner.9292.nl 

 
การท่องเที่ยว
การเดินทางจากประเทศฮอลแลนด์ไปยังประเทศอื่นๆในยุโรป ถือเป็นเรื่องง่าย โดยสามารถเดินทางไป Brussel ด้วยรถไฟเพียงแค่ 2 ชั่วโมง หรือสามารถเดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินแห่งชาติ Schiphol ไปยังกรุงลอนดอน, แมดริด หรือโรม และใช้ระยะเวลาไม่นาน และด้วยเหตุนี้สถาบันการศึกษาจึงนิยมจัดทัศนศึกษาหรือโครงการแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่นๆในยุโรป

 
ธุรกิจ
เศรษฐกิจในประเทศฮอลแลนด์นั้นค่อนข้างเปิดกว้าง โดยตลอดระยะเวลาหลายศตวรรษที่ผ่านมาการค้าขายระหว่างประเทศถือเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจประเทศฮอลแลนด์ และด้วยยุทธศาสตร์ที่ดีส่งผลให้ฮอลแลนด์เป็นศูนย์กลางทางการค้าขายและการขนส่งในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก อย่างไรก็ดีศตวรรษที่ 17 ถือเป็นยุคทองของประวัติศาสตร์ฮอลแลนด์ ทั้งนี้เนื่องจากกว่า 90% ของการขนส่งสินค้าในภาคพื้นยุโรปดำเนินการโดยการขนส่งทางเรือของชาวดัตช์เท่านั้น
ในปัจจุบันการค้าขายระหว่างประเทศยังเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจประเทศฮอลแลนด์ ตามสถิติแล้วฮอลแลนด์เป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นลำดับที่ 16 ของโลก และเป็น 1 ใน 10 ผู้นำด้านการส่งออกสินค้าต่างๆ ประเทศคู่ค้าที่สำคัญของฮอลแลนด์คือ เยอรมนี เบลเยี่ยม สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส ในปี 2009 ฮอลแลนด์เป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ลำดับที่ 2 ในยุโรป รองจากเยอรมนี 

 
อุตสาหกรรมการบริการ สินค้าทางการเกษตร และสินค้าเชิงความคิดสร้างสรรค์
อุตสาหกรรมการบริการ สินค้าทางการเกษตร และ สินค้าเชิงความคิดสร้างสรรค์ถือว่าโดดเด่นและสำคัญต่อเศรฐกิจของประเทศฮอลแลนด์ ในปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศได้ค่อยๆผันตัวจากอุตสาหกรรมสินค้าเปลี่ยนมาเป็นอุตสาหกรรมบริการ ทั้งนี้กว่า 80% ล้วนแต่เป็นอุตสาหกรรมการบริการทั้งสิ้น นอกจากนี้ฮอลแลนด์ยังเป็นยักษ์ใหญ่ในการส่งออกสินค้าทางการเกษตร โดย 1 ใน 5 ของการส่งออกสินค้าทางการเกษตรคือการส่งออกสินค้าอาหารและดอกไม้ อุตสาหกรรมดอกไม้ของประเทศฮอลแลนด์โดดเด่นมากซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากภูมิอากาศที่ดี รวมทั้งความทันสมัยของเทคโนโลยีที่ใช้ในการเพาะปลูกและการผลิต นอกจากนี้ประเทศฮอลแลนด์ยังครองตลาดสินค้าดอกไม้อยู่อย่างกว้างขวางโดยมีลูกค้าประมาณ 500 ล้านคนทั่วยุโรป 
อย่างไรก็ดีในระยะหลังมานี้ สินค้าเชิงความคิดของฮอลแลนด์ได้รับความนิยมอย่างสูง ทั้งในด้านการออกแบบ แฟชั่น สถาปัตยกรรม ไปจนถึงดนตรี และสื่อต่างๆ 


  
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2010 เวลา 10:08 น.
 

Add comment

Security code
Refresh