การทำจรวดน้ำจากขวด PET อย่างง่าย พร้อมแบบฐานยิง

ตัวอย่างการทำจรวดน้ำจากขวด PET อย่างง่าย พร้อมแบบฐานยิง


***********************************************************

จรวดน้ำขวด PET หร้อมฐานยิง รางสีดำ เจาะรูไว้สำหรับยึดจุกยางที่ต่อกับปั้มลม เมื่อสวมขวดกับจุกยางแล้วมีที่ล็อคคอขวดเพื่อจะปล่อยจรวดตามกำหนด สายยางที่เห็นต่อจากปั้มลมที่มีมิเตอร์วัดความดันลม รางปรับมุมยิงได้โดยสลักที่ยึดราง

จรวดน้ำ PET พร้อมฐานยิงที่ใช้ตัวปลดเร็วหรือค็อบเปอร์ ที่ใช้กับ หัวปลดที่ฉีดน้ำรดต้นไม้ หาได้จากร้านอุปกรณ์ทำสวนทั่วไป คุณภาพ ขี้นกับราคา ตั้งแต่ราคาเป็นร้อยถึงเป็นพันบาท วิธีปลด ใช้สายสลิงที่ได้จากสายเบรครถจักรยานเอามาดัดแปลง โดยใช้เข็มขัดรัดสายสลิงยึดกับตัวปลดเร็วเวลาปล่อย ไม่เปียก นิ่ง แต่แพงและต้องมีฝีมือ นำส่งจรวดด้วยท่อนเหล็กตรงที่มีห่วงยึดกับตัวจรวดคล้องอยู่ *********************************************************** จาก คุณ นิรันดร์ ในกระทู้ ตัวอย่างขั้นตอนการทำจรวดน้ำ (http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=14640&page=37)

องค์ประกอบที่จรวดจะทะยานขึ้นสู่ฟ้า

เวลาทดลองยิงต้องมีการคำนวนหามุมและค่าของอากาศที่อัดไปนั้นจะใช้เท่าไหร่ทำให้จรวดเราไปได้ตรงจุดเป้าหมาย อีกอย่าง รูปทรงที่มีรูปทรงที่เรียวลมไม่ต้านลมให้มากเกินไปและในการทำส่วนที่จะทำให้มีการปลดปล่อยให้จรวดเร็วและแรงขึ้นนั้น ส่วนที่สำคัญก็ควรจะอยู่ที่ฐานปล่อยของจรวดด้วยเราต้องออกแบบให้มีความสมดุลกับสัดส่วนของตัวจรวดและแรงอัดของน้ำให้พอดีกัน การที่จรวดจะทะยานขึ้นสู่ฟ้านั้นจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ 1. ปริมาณน้ำและอากาศภายในขวดที่จะทำปฏิกริยากันอาทิเช่น ถ้าปริมาณน้ำมากเกินไปจะทำให้จรวดไม่ทะยานขึ้นสู่ฟ้าดังใจหวัง 2. ปีกทั้ง 4 ของจรวดนั้นก็คือปัจจัยที่สำคัญจะทำใหจรวดไม่เสียสมดุล 3. จุกที่ทำการปล่อยจรวดจะต้องไม่มีอากาศหรือน้ำไหลย้อนออกมาเพราะจะทำให้เสียสมดุลทางปฏิกริยา ( ทางญี่ป่นเขามีจุกปล่อยแก็สอย่างดีเลยทีเดียว ) การยิงจรวจนั้นต้องคำนึงถึงค่าของมุมที่ตั้งขึ้นของฐานยิงจรวดและอากาศที่อัดไปนั้นจะใช้เท่าไหร่ ทำให้จรวดเราไปได้ตรง จุดเป้าหมาย อีกอย่างรูปทรงที่มีรูปทรงที่เรียวลมไม่ต้านลมให้มากเกินไปและในการทำส่วนที่จะทำให้มีการปลดปล่อยให้จรวดเร็วและแรงขึ้นนั้นส่วนที่สำคัญคือความปลอดภัยหัวของจรวดจะต้องไม่ใช้เหล็กถ่วงหัวจรวด จรวจขึ้นได้สูงและไปได้ไกลต้องคำนึงถึงค่าของมุมที่ตั้งขึ้น ของฐานยิงจรวดและอากาศที่อัดไปนั้นจะใช้เท่าไหร่พร้อมกับการที่ เราอัดลมเข้าไปที่จรวด การยิงจรวดนั้นต้องคำนึงถึงค่าของมุมที่ตั้งขึ้นของฐานยิงจรวดและอากาศที่อัดไปนั้นจะใช้เท่าไหร่ทำให้จรวดเราไปได้ตรงจุด เป้าหมาย อีกอย่างรูปทรงที่มีรูปทรงที่เรียวลมไม่ต้านลมให้มากเกินไปและในการทำส่วนที่จะทำให้มีการปลดปล่อยให้จรวดเร็วและแรงขึ้นนั้น ส่วนที่สำคัญคือความปลอดภัยหัวของจรวดจะต้องไม่ใช้เหล็กถ่วงหัวจรวด จรวดควรไม่ต้านลมให้มากเกินไปและในการทำส่วนที่จะทำให้มีการปลดปล่อยให้จรวดเร็วและแรงขึ้นนั้นส่วนที่สำคัญคือ ความปลอดภัยหัวของจรวดจะต้องไม่ใช้เหล็ก การยิงจรวจนั้นต้องคำนึงถึงค่าของมุมที่ตั้งขึ้นของฐานยิงจรวดและอากาศที่อัดไปนั้นจะใช้เท่าไหร่ทำให้จรวดเราไปได้ตรงจุดเป้าหมาย การทำจรวดน้ำต้องคำนึงถึงปริมาณน้ำและอากาศภายในขวดน้ำที่มีปริมาณที่เหมาะสมที่สุดจึงจะทำให้จรวดลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าได้สูงที่สุด เราต้องมีการคำนวณและทดลองให้ได้ปริมาณน้ำกับอากาสที่เหมาะสมที่สุด เพื่อที่จะทำให้จรวดลอยขึ้นสูง การทำจรวดน้ำอาศัยหลักการแรงดันของอากาศโดยเมื่อเติมน้ำลงไปในปริมาณที่พอเหมาะและอัดอากาศเข้าไปในปริมาณที่พอดีจะทำให้จรวดขึ้นสูงที่สุด จากการทดลองทรงกระบองกลิ้งบนพื้นเอียง โดยที่มีทรงกระบอกกลม 3 อัน มวลเท่ากัน ทำด้วยวัสดุที่มีความหนาแน่นต่างกัน 1.กลวงบาง 2.กลวงแต่หนา 3. ตันทั้งสามอันมีรัศมีภายนอกเท่ากัน ยาวเท่ากัน และกลิ้งโดยไม่ไถล เริ่มต้นจากหยุดนิ่งที่ยอดพื้นเอียง สรุปได้ว่าทั้ง3 อันตกลงถึงพื้นพร้อมกันเนื่องจากมีมวลเท่ากัน และพื้นผิวของวัตถุนั้นมีแรงเสียดทานที่เท่ากัน การตกลงสู่พื้น *********************************************************** จาก คุณ นิรันดร์ ในกระทู้ ตัวอย่างขั้นตอนการทำจรวดน้ำ (http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=14640&page=37)

ฐานปล่อยจรวดขวดน้ำ

มุมปล่อยจรวดขวดน้ำ ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการพุ่งขึ้นของจรวดขวดน้ำ

 


มีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการพุ่งขึ้นของจรวดขวดน้ำ เช่น ความดัน ปริมาณน้ำที่เติม มุมยิง รูปทรงฯลฯ ปัจจัยเหล่านี้ต่างก็ส่งผลต่อการพุ่งขึ้นของจรวดขวดน้ำ

กรณีปล่อยจรวดขวดน้ำด้วยมุม 90 องศา เป็นกรณีที่สามารถทดลอง หรือ อาจจะเคยเห็นเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น เวลาโยนก้อนหินขึ้นไปเหนือศีรษะก้อนหินก็จะตกลงมาโดนหัว การปล่อยจรวดขวดน้ำ แบบนี้ก็เหมือนกันมันจะตกลงมาจุดเดิมที่เราปล่อย
น้ำจะเป็นตัวช่วยชะลอเวลาอากาศที่อยู่ภายในขวดออกมาช้ากว่าปกติ ทั้งนี้เนื่องจากว่า น้ำมีมวลที่มากกว่าอากาศ
ดังนั้นการเติมน้ำมาก-น้อยก็ล้วนส่งผลต่อการพุ่งขึ้นของจรวดขวดน้ำ การเติมน้ำควรเติมในปริมาณ 1 ใน 3 ของจรวด
 

การเพิ่มความดันเข้าไปในขวดมากเท่าใด ยิ่งส่งผลให้จรวดขวดน้ำพุ่งไปได้ไกลเท่านั้น แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับขวดน้ำอัดลมที่ใช้ว่าสามารถทนแรงดันได้ มาก-น้อย เท่าใด

 
ตัวอย่างโครงงาน จรวดขวดน้ำกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ http://www.nsm.or.th/modules.php?name=wtrk แหล่งที่มา : จากคุณ นิรันดร์ http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=12997 http://www.nsm.or.th/data/wr-newton-law.pdf ********************************************************* เกริ่นมาพอสมควรแล้ว ต่อไปเราจะเข้าเรื่องของฐานจรวดขวดน้ำในรูปแบบต่างๆนะค่ะ จากสมาชิกของเรา มีทั้งแบบที่เห็นกันบ่อยๆ และ แปลกๆ จากความคิดสร้างสรรค์ ของแต่ละคนค่ะ

การทำฐานจรวด

หน้านี้เราจะเริ่มกันที่ การทำฐานจรวด จาก สมาชิกแต่ละท่านกัน
 
สมาชิกท่านแรก : คุณ SNV
 


ผลงานของคุณ snv ค่ะ แต่กว่าจะมาออกมาสวยงามขนาดนี้ ชาวจรวดขวดน้ำ อยากเห็นภาพในช่วงพัฒนามั้ยค่ะ วันนี้เรามีมาฝากกันด้วยค่ะ

 

ฐานยิงที่ คุณ SNV ทำ ส่วนใหญ่จะเป็นเหล็ก
1. ตัวเปิด ปิด เรียกชัตเตอร์ 2. ชัตเตอร์ 3. แบบสปริงดึง 4. แบบดึงแล้วเปิด (ยิง) 5. แบบ 2 ปีก ขยับได้พร้อมกัน 6. แบบเบสิก ก็เป็นแบบใช้มือดึง 7. ส่วนที่ ใช้สายรัดสายไฟ

ที่นี้เราจะมาดู ฐานยิงจรวดของคุณ snv ตั้งแต่ตัวแรกกันเลยค่ะ


<<<<< ตัวแรกใช้หางปลาตัวเดียว >>>>>

 

<<<<< ตัวที่ 2 ใช้หางปลา 2 ตัว >>>>>

 

พลาสติคที่ติดกับเหล็กตามภาพที่เห็นนั้น คุณ snv ใช้เกลียวปล่อยตัวเล็กๆ ยึดจากด้านหน้าที่เป็นเหล็ก เนื่องจากน็อตตัวเล็กและไม่ยาวมากก็เลยมองไม่เห็นจากด้านหลัง ถ้ามองด้านหน้าจะเห็นชัดเจนเลยครับ สำหรับคนที่อยากทำฐานยิง ควรเริ่มจากแบบง่ายๆ ก่อนก็น่าจะดีนะค่ะ ** ถ้าเราก้าวกระโดด อาจไม่ทราบซึ้งถ้าจะเริ่มต้นนับก็น่าจะนับ 1 2 3 ไม่ควรไปเริ่มที่ 7 8 9 อย่างดีก็อาจเริ่มที่ 3 4 5 ก็ไม่ว่ากัน** คุณ snv ฝากไว้ค่ะ


แนวคิดในการปรับปรุงรุ่นฝาเกลียว พยายามทำแกนให้ได้ และให้มีขนาดใกล้เคียงกับปากขวด ลองทำดูนะค่ะ เพราะเป็นรุ่นประหยัด
***********************************************************

แหล่งที่มา : http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=38500&page=6

ผ่าตัด ภายในท่อ ให้เห็นชัดๆ

 
   


 
   


 
   


 


   
เป็นยังงัยกันบ้างค่ะ ให้ดูกันทีละขั้น ทีละชิ้นเลย ต่อไปเราจะมาผ่าให้เห็นถึง ส่วนประกอบภายในท่อค่ะ  
   
   
 
   
   
 
   


   
ข้อแนะนำเพิ่มเติมค่ะ
ฐานจุ๊บจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่ารูทางเข้าท่อ 3 หุนเล็กน้อย ก่อนประกอบควรเจียรให้เส้นผ่าศูนย์กลางลดลง ให้เครือๆ กับปากท่อ ก็โอเค แล้ว และอย่าลืมตัดยางในรองด้วยจะได้กันรั่ว นะค่ะ

ฐานจรวด ตระกูล C

ตามมาติดๆค่ะ รุ่น C4 วันนี้ มีภาพมาให้ดูมากมายค่ะ
 
 
 
ต่อไป รุ่น C5 ผลงานคุณ snv พัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะ
 
 
 
รุ่น C6 เริ่มอลังการขึ้นแล้ว ว้าว !!
 
 
 
รุ่น C7 ตามมาติดๆค่ะ
 
 
 
*********************************************************** จริงๆแล้ว ของตระกูล C ยังมีไปถึงรุ่นที่ 20 ค่ะ แต่คิดว่าถ้ารวบรวมมาให้ดูมากกว่านี้ เราคงไม่ได้ดูรุ่นอื่นๆ เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูในเว็บของคุณ snvได้ค่ะ
ไว้คราวหน้าเราจะมาดูจรวดขวดน้ำ ตระกูล S กันค่ะ