เรียนที่อังกฤษ - ออสเตรเลีย

โครงการ TEP & TEPE วิศวะอินเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์

เลือกเรียนที่อังกฤษ - ออสเตรเลีย รับสมัครวันนี้ถึง 14 .. 51

 

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP) และ โครงการหลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2551 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ผู้บริหารโครงการชี้นักศึกษาที่เลือกเรียนไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร TEP หรือ TEPE ต่างจะได้รับความรู้เชิงวิชาการและประสบการณ์มากมาย

ดร.ธีระ เจียรศิริพงษ์กุล Director  โครงการ TEP & TEPE เปิดเผยว่า “โครงการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (Twinning Engineering Programmes: TEP) เป็นหลักสูตรที่เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับปริญญา 2 ใบ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจคือมหาวิทยาลัยแห่งน้อตติ้งแฮม (UN) ในประเทศอังกฤษ หรือ มหาวิทยาลัยแห่งเซาท์เวลล์ (UNSW) ในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านการเรียนการสอน และการวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ในระดับสากล ที่สำคัญนักศึกษาที่จบจากทั้งสองสถาบัน สามารถจะศึกษาต่อระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีได้ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย โดยไม่ต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ นับเป็นการประหยัดเวลาเพื่อมโอกาสให้กับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศ

              

 

  สำรับโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat English Programme of Engineering: TEPE) ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถและมีทักษะทางด้านวิศซกรรมศาสตร์ ควบคู่กับการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยปีการศึกษา 2551 นี้จะมีทุนการศึกษาต่าง ๆ ให้สำหรับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการฝึกงานเพื่อเพิ่มพูนประสบกาารณ์การทำงานให้กับนักศึกษาและมีโอกาสร่วมงานกับบริษัทชั้นนำระดับสากลมากขึ้น รวมถึงการฝึกงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษาและมีโอกาสร่วมงานกับบริษัทชั้นนำระดับสากล เช่นบริษัท Truimph Motor ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ของประเทศอังกฤษ ที่มีโรงงานในประเทศไทยถึง 3 แห่ง ทั้งยังมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาและโอกาสในการพิจารณาเข้าทำงานกับบริษัทได้มากขึ้น นอกจากนี้นักศึกษาโครงการ TEPE ยังสามารถฝึกงานหรือเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในความร่วมมือในต่างประเทศได้ เช่น อังกฤษ อเมริกา เยอรมัน เบลเยี่ยม ญี่ปุ่น

                นักศึกษาที่เลือกเรียนไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร TEP หรือ TEPE ต่างก็มีโอกาสที่เปิดกว้างในหลาย ๆ ด้านทางด้านวิชาการและประสบการณ์มากมาย คือมีทักษะความรู้ทัดเทียมกับวิศวกรต่างชาติรวมถึงสามารถสื่อสารและทำงานในระดับสากลได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ มีมาตรฐานระดับสากล

                แนวโน้มความต้องการวิศวกรในตลาดแรงงานยังมีอยู่อีกมาก เพราะประเทศไทยยังมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะถ้าใครมีความสามารถด้านภาษาที่สองด้วย ก็จะยิ่งเป็นตัวเลือกลำดับต้น ๆ ที่น่าสนใจขององค์กร ทุกวันนี้มีวิศวกรที่จบใหม่ปีละประมาณ 16,000 คน แต่มีเพียง 600 คน เท่านั้น ที่เรียนวิศวกรอินเตอร์ จึงอยากแนะนำให้กับนักเรียนที่กำลังเรียนที่กำลังตัดสินใจเรียนต่อระดับปริญญาตรีได้ลองศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนวิศวอินเตอร์ด้วย”

                ดร.นภดล อุชายภิชาติ Deputy Director โครงการ TEP & TEPE กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในเบื้องต้นนักศึกษาจะต้องเรียนที่ธรรมศาสตร์ก่อน 2 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปศึกษาต่อในต่างประเทศ คือ มหาวิทยาลัยแห่งน้อตติ้งแฮม (UN) ในประเทศอังกฤษ หรือ มหาวิทยาลัยแห่งเซาท์เวลล์ (UNSW) ในประเทศออสเตรเลีย ตามที่นักศึกษายื่นความจำนงค์ไว้ในวันสมัคร การดูแลนักศึกษาทั้งที่ธรรมศาสตร์ หรือในต่างประเทศจะดูแลกันอย่างใกล้ชิด เพื่อคุณภาพทางด้านการศึกษาและความเป็นอยู่ นักศึกษาไม่อยู่อย่างเดียวดาย

                การเรียนการสอนที่ธรรมศาสตร์ได้มาตรฐานเดียวกับน้อตติ้งแฮม เพราะจากการส่งนักศึกษาไปเรียนเมื่อปีที่แล้ว 30 คน มีนักศึกษา 2 คนเท่านั้นที่ไม่ได้เกียรตินิยมจากน้อตติ้งแฮม และหลังจากกลับมาเมืองไทยแล้วการสมัครงานทำก็ง่าย เนื่องจากนักศึกษาได้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานขณะฝึกงานในต่างประเทศ รู้ว่าอะไรควรเกรงใจไม่เกรงใจ เพราะวัฒนธรรมการทำงานของชาวตะวันตกคือความตรงไปตรงมา”

                ข้อมูลโครงการ TEP & TEPE

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรสองบัณฑิต หรือ TEP ก่อตั้งขึ้นในปี พ.. 2539 โดยความร่วมมือของสองสถาบัน คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแห่งน้อตติ้งแฮม ประเทศอังกฤษหลักสูตรนี้ประสบความสำเร็จในการสร้างบุคลากรทางด้านวิศซกรรมศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และต่อมาในปี พ.. 2549 ทางโครงการฯ ได้ขยายความร่วมมือไปยัง คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลีย

                ปัจจุบัน ทางโครงการฯ จึงมี 2 ทางเลือกให้กับนักศึกษาให้สามารถเลือกเรียนตามความสนใจ คือ โปรแกรมธรรมศาสตร์-น้อตติ้งแฮม (TU-NU) หรือ ธรรมศาสตร์-นิวเซาท์เวลล์ (TU-UNSW)

                นักศึกษาจะเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วง 2 ปี และจะไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในความร่วมมือใน 2 ปีหลัง ซึ่งนักศึกษาต้องมีคุณศมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยในความร่วมมือกำหนด โดยจะได้รับปริญญาบัตรจากทั้งสองสถาบันหลังสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

                1. โปรแกรมธรรมศาสตร์ – มหาวิทยาลัยแห่งน้อตติ้งแฮม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) มีชื่อเสียงในด้านการเรียนการสอน และมองด้านการวิจัยมีหลักสูตรทางวิศวกรรมศาสตร์ที่หลากหลายซึ่งนักศ฿กษาจะสามารถเลือกรียนได้ รวมถึงห้องปฏิบัติการที่เต็มไปด้วยเครื่องมืออันทันสมัย ทุกหลักสูตรการเรียนจะถูกควบคุมคุณภาพหลักสูตรโดยสภาวิศวกร ซึ่งเป็นหลักประกันได้ว่า จากทั้งการเรียนการสอนมีมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล

มหาวิทยาลัยแห่งน้อตติ้งแฮม (UN) เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 1978 เป็นมหาวิทยาลัยที่บรรยากาศในด้านการเรียน การสอน และการทำวิจัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ  หลักสูตรการเรียนสำรับ นักศึกษาธรรมศาสตร์ – น้อตติ้งแฮม ประกอบด้วย 6 หลักสูตรดังต่อไปนี้

- วิศวกรรมเคมี                      - วิศวกรรมโยธา

        - วิศวกรรมไฟฟ้า                   - วิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์

- วิศวกรรมอุตสาหการ         - วิศวกรรมเครื่องกล

2.       โปรแกรมธรรมศาสตร์ – นิวเซาท์เวลล์

มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์ (UNSW) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศออสเตรเลียในการสอนและการทำวิจัยและยังเป็นสมาชิกของ “กลุ่มแปด” (G8) ซึ่งเป็นความร่วมมือของกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย และเป็นสมาชิกของกลุ่มมหาว