สร้างพื้นฐานการออม “ออมทรัพย์วันละบาท” เครือข่ายธนาคารเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออนาคตที่มั่นคงของชาวบ้านในชุมชน

สร้างพื้นฐานการออม “ออมทรัพย์วันละบาท” เครือข่ายธนาคารเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออนาคตที่มั่นคงของชาวบ้านในชุมชน

ภายใต้ความร่วมมือจากวารสารบ้านใกล้เรือนเคียงกับวิชาการดอทคอม
http://www.pttplc.com/TH/Default.aspx


            การวางแผนใช้เงินอย่างมี เหตุผล  รู้จักประหยัดควบคู่ไปกับการออม   เป็นสิ่งที่ทุกคนควรฝึกปฏิบัติให้เป็นนิสัย   ซึ่งการออมทรัพย์นั้น ก็คือการสะสมเงินหรือเก็บรายได้ในปัจจุบัน  ไว้ใช้จ่ายอนาคตหรือยามฉุกเฉิน   และเป็นปัจจัยสร้างความมั่นคงในชีวิต

          ดังเช่นชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดและเทศบาลตำบลบ้านฉาง จ.ระยอง ที่มีการจัดทำโครงการธนาคารเศรษฐกิจพอเพียง โครงการธนาคารเศรษฐกิจพอเพียงเครื่องข่ายเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  และโครงการออมทรัพย์วันละบาท เพื่อสร้างพื้นฐานให้ชาวบ้านในชุมชน   ได้มีการรวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อให้รู้จักการอดออม และเกิดความสามัคคีกันขึ้นในกลุ่มของแต่ละชุมชน

          “ออมทรัพย์วันละบาท” โครงการดีๆ ที่เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน มกราคม 2552 มีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกรู้จักประหยัดและรู้จักการออมอย่างมีระเบียบ จัดตั้งกองทุนสวัสดิการให้กับสมาชิกในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนเป็นการสร้างขบวนการเรียนรู้ร่วมกัน   พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน   รวมถึงส่งเสริมสถาบันการเงินของชุมชน   ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ปัจจุบันมีสมาชิกเกือบ 2,000 คนกระจายอยู่ในหลายชุมชนของเขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง เทศบาลเมือมาบตาพุด และเกือบเป็นเครือข่ายของธนาคารเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

          สำหรับธนาคารเศรษฐกิจพอเพียงเครื่องข่ายเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนั้น ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษาบน 2550 ปัจจุบันมีสมาชิก 150 คน   มียอดเงินออมสะสมกว่า 140,000 บาท มีเงินค่าบำรุง (ดอกเบี้ย) 12,202 บาท และเงินสมบทสวัสดิการ 48,030 บาท โดยเงินสมทบสวัสดิการนั้นจะนำมาใช้เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกในกรณีเสียชีวิต หรือเจ็บป่วย เป็นต้น ในส่วนของการออมเงินในกลุ่มได้ตกลงร่วมกันให้มีการออมทุกวันที่ 22 ของเดือน เดือนละ 30 บาทเท่านั้น

          ส่วน “ธนาคารเศรษฐกิจ” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 เริ่มแรกมีสมาชิกเข้าร่วมเพียง 85 คน จนกระทั่งในปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกมากถึง 879 คน มียอดเงินออมประมาณ 2,394,800 บาท และมีเงินสวัสดิการอยู่ประมาณ 180,300 บาท โดยการออมทรัพย์ของธนาคารเศรษฐกิจฯ ระบุให้มีการออมในวันเสาร์ที่ 3 ของทุกเดือน   ที่อาคารทับทิมสยาม โรงแรมก๊าซธรรมชาติระยอง ปตท. ซึ่งจะมีการเปิดรับสมาชิกใหม่ในเดือนสิ่งหาและเดือนกันยา 2552 นี้ หากท่านใดสมใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการดีๆ มุ่งเน้นการออม และมีสวัสดิการแล้วละก็ สามารถมาสมัครได้เลย

          วัตถุประสงค์ของธนาคารเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และการออมทรัพย์วันละบาทนั้น   มีความคล้ายคลึงกัน   คือมุ่ง เน้นการออมทรัพย์เป็นหลักซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่ดี   ที่ปลูกฝังให้ชาวบ้านหรือจักอดออม   และยังเป็นการสร้างความสามัคคีกันภายในชุมชนที่จะได้มีกิจกรรมร่วมกัน   ตลอดจนสามารถนำเงินออมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงการมีกองทุน สวัสดิการเพื่อพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป

         การออม   ไม่ว่าจะเป็นการออมรูปแบบใด แค่เชื่อว่าได้ออมก็นับว่าเป็นสิ่งดีแล้ว

tags :

บทความอื่นๆ

หลักการใช้ in, on, at ในภาษาอังกฤษอย่างไรไม่ให้พลาด

หลักการใช้ in, on, at ในภาษาอังกฤษอย่างไรไม่ให้พลาด new post

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน สัมพัทธภาพพิเศษ กับ มายาคติของ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน สัมพัทธภาพพิเศษ กับ มายาคติของ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน กาลอวกาศและขนมปังลูกเกด

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน กาลอวกาศและขนมปังลูกเกด

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน เวลาคือมิติที่สี่

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน เวลาคือมิติที่สี่

เที่ยวสนุกสไตล์ Sci trip on tour:  ฟอสซิลสัตว์ทะเลบนก้อนหินมาจากไหน และ อะไรคือน้องวัว?

เที่ยวสนุกสไตล์ Sci trip on tour: ฟอสซิลสัตว์ทะเลบนก้อนหินมาจากไหน และ อะไรคือน้องวัว?