เด็กไทยคว้า 4 เหรียญเงิน เคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ


เด็กไทยคว้า 4 เหรียญเงิน  เคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศนางสาวนารี  วงศ์สิโรจน์กุล  รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  แจ้งว่าตามที่สสวท.ได้คัดเลือกและจัดส่งคณะผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2552 จำนวน 4 คน ระหว่างวันที่ 18 - 27 กรกฎาคม 2552  ณ เมืองอ็อกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ   ผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยทำได้  4 เหรียญเงิน  จากฝีมือของ

1. นายพชรพล  สินชัยโรจน์กุล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  เหรียญเงิน 
2. นางสาวพิณนรี  เตี่ยมังกรพันธุ์   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา    เหรียญเงิน 
3. นางสาวศศิลดา  ศิริรุ่งเรือง     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา     เหรียญเงิน 
4. นายอลิฟ  น้อยคำ   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  เหรียญเงิน 

คณะผู้แทนประเทศไทยฯจะเดินทางกลับถึงไทยในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2552  เที่ยวบิน TG 917  เวลา 15.05 น.  สสวท. จะมีพิธีต้อนรับคณะผู้แทนประเทศไทยฯ ตามกำหนดดังกล่าว ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ที่ชั้น 2 ด้านใน ประตูที่ 1

นายพชรพล  สินชัยโรจน์กุล  (หุ้น)
เล่าว่าประทับใจโครงการโอลิมปิกวิชาการที่ทำให้ได้รู้จักเพื่อนๆ หลากหลาย ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างชาติซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยาก   ตนเองก็เหมือนเด็กทั่วๆไป ยามอดิเรกก็มีเล่นบาสเก็ตบอล ตีปิงปอง แบดมินตัน อ่านนิยายบ้างซึ่งมีส่วนช่วยให้รู้สึกฝึกฝนศิลปะในการเขียนและสื่ออารมณ์ให้คนอื่นเข้าใจได้    กำลังใจของชีวิตมาจากครอบครัวที่สนับสนุนทุกด้านทำให้แม้ในยามที่ผิดหวังก็ยังมีพลังแก้ไขและเดินหน้าสู้ได้ต่อไป

นางสาวพิณนรี  เตี่ยมังกรพันธุ์  (พินพิน) เผยว่าใช้หลักอิทธิบาทสี่ตามแนวทางพระพุทธศาสนาช่วยให้เรียนดีอย่างมีความสุขคือ  ฉันทะมีใจรักที่จะเรียน วิริยะโดยทุ่มเทพยายาม  จิตตะหมั่นเอาใจใส่สิ่งที่เรียน  และวิมังสาคือพยายามไตร่ตรองสิ่งที่เรียนรู้   สรุปว่าถ้ารักที่จะเรียนรู้แล้ว ความเก่งก็ตามมาเองและทำให้ไม่เบื่อวิชาที่ไม่ถนัดด้วย   อีกความสุขของพินพินก็คือได้แบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมโดยช่วยอธิบายและลุ้นให้เพื่อนๆ เข้าใจจนหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง   สำหรับเวลาว่างชอบเล่นเปียโน ปิงปอง อ่านหนังสืออ่านเล่นที่เป็นวรรณคดีไทยและอังกฤษ   
 
“ อยากให้คุณครูคณิตศาสตร์สอนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ให้เด็กคิดเป็น เสนอวิธีแก้โจทย์ที่นำไปสู่คำตอบหลายวิธี จูงใจให้เด็กฝึกฝนโดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ  ส่วนวิทยาศาสตร์อยากให้ได้ทดลองจริง ไม่ต้องใช้วัสดุแพงๆ แต่ประยุกต์สิ่งที่มีอยู่มาใช้แทน   ชี้ให้เด็กเห็นความสำคัญของ 2 วิชานี้ และมีจิตวิทยาเด็กเพื่อให้เข้าถึงเด็กๆได้ว่าช่วงวัยใด สนใจอะไร มีสมาธินานแค่ไหน  ควรจะสอนอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ ” พินพินเผยใจผู้เรียน


 
นางสาวศศิลดา  ศิริรุ่งเรือง (พาย) เล่าว่าดีใจมากที่ได้เป็นผู้แทนประเทศไทย  ก่อนไปแข่งขันได้เตรียมความพร้อมโดยอ่านหนังสือและฝึกทำแบบฝึกหัดเยอะๆ    ทางบ้านเปิดกว้างให้เรียนตามที่ตัวเองต้องการทำให้เรียนอย่างมีความสุขและเรียนได้ดีขึ้น   อนาคตน้องพายมุ่งหวังเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยสอนเคมีอันเป็นวิชาที่ชอบมากพอๆ กับฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ    ส่วนเวลาว่างชอบอ่านนวนิยายแปลเพราะช่วยผ่อนคลายได้ดีทั้งยังได้เรียนรู้สภาพสังคมของต่างประเทศด้วย

ช่วงที่ประทับใจมากคือช่วงเข้าค่ายเคมีโอลิมปิกเพราะอาจารย์ทุ่มเทสอน ได้รับความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา ได้เจอเพื่อนที่มาจากต่างที่กันและต่างรุ่นกันแต่ทุกคนสนใจเรื่องเดียวกัน   
     


นายอลิฟ  น้อยคำ  (อลิฟ)  เผยว่าชอบชีววิทยาที่เปิดโอกาสให้ทำแล็ปแต่ก็ต้องแน่นทฤษฎีเป็นพื้นฐานด้วย  ครอบครัวมีบทบาทสำคัญเรื่องการเรียนมาก อย่างเช่นตนเองตอนที่ไม่ขยันคุณแม่ถึงขนาดบางครั้งกระตุ้นด้วยการอ่านหนังสือให้ฟังเลยทีเดียว  จึงทำให้ตนยิ่งซาบซึ้งและรีบปรับปรุงแก้ไข  ส่วนสิ่งที่ประทับใจจากโครงการโอลิมปิกวิชาการคือได้รู้จักคนมากขึ้น เรียนรู้โลกกว้างขึ้นและเกิดมิตรภาพ
“ตอนอยู่ ม. 3 ซึ่งเป็นช่วงที่ควรอ่านหนังสือเตรียมสอบเข้าม.4  ตอนนั้นเคยติดเกมจนผมกับคอมพิวเตอร์ไม่สามารถแยกออกจากกันได้  แต่พอเล่นเกมไปแล้วก็เริ่มรู้สึกเบื่อที่จะต้องมานั่งอยู่กับสิ่งที่ไม่มีตัวตนทั้งวัน  จึงเลิกเล่นเกมและจากนั้นมาก็ไม่ติดเกมอีกเลย  เหมือนคิดได้ว่าเล่นไปก็เท่านั้น  ถ้าจะเล่นก็เล่นเฉพาะตอนเบื่อๆ แค่นั้นก็พอแล้ว ” อลิฟเล่าถึงวิธีใช้เวลาอย่างมีคุณค่า