ยืนยัน มั่นใจ ใช้ดีเซล PTT B5 Plus

ขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของวารสารพลังไทย และ วิชาการ.คอม
http://www.pttplc.com/TH/Default.aspx


          “น้ำมันดีเซลนวัตกรรมใหม่ PTT B5 Plas มีส่วนผสมของไบโอดีเซล (B100) คุณภาพสูงจากโรงงานที่ได้มาตรฐานในอัตราส่วน 5% พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพทำความสะอาดให้เครื่องยนต์ด้วยสาร Clean  Power  Plus  ใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์ดีเซลทุกระบบ รวมถึงระบบคอมมอนเรล”

          หากมองย้อนหลังไป  พลังงานทดแทน “ไบโอดีเซล” ในประเทศไทยเกิดขึ้นได้นั้นเป็นเพราะเกิดจากพระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาเชื้อเพลิงจากวัสดุเกษตรมาเป็นระยะเวลาร่วม 20 ปี โดยมีพระราชดำริให้ภาครัฐเร่งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะการใช้โบโอดีเซล  เพราะเป็นแหล่งพลังงานที่หาได้ในประเทศไทย  ช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร  ลดการพึ่งพาจากการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศที่ต้องเสียงบประมาณไปหลายแสนล้านบาทต่อปี  รวมทั้งไบโอดีเซลมีคุณสมบัติเทียบเคียงได้กับน้ำมันดีเซล  แต่ให้การเผาไหม้ที่สมบรูณ์กว่าเพราะออกซิเจนในไบโอดีเซลให้การสันดาปที่สมบรูณ์กว่าน้ำมันดีเซลปกติ  จึงเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์น้อยกว่า  อีกั้งการใช้ไบโอดีเซลก็ยังไม่มีผลต่อเครื่องยนต์อีกด้วย

           ด้วยคุณสมบัติของไบโอดีเซลและเอื้อประโยชน์ที่ดีต่อทั้งเกษตรกร  เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  กระทรวงพลังงานโดยกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) จึงได้ออกประกาศกำหนดคุณลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลทั้ง 2 ชนิด ได้แก่มาตรฐานไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน B100 ถูกนำเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B2 และ B5 ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป  ออกประกาศไปเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548 และมาตรฐานไบโอดีเซลสำหรับเครื่องยนต์การเกษตร หรือเรียกว่า “ไบโอดีเซลชุมชน” ที่กรมธุรกิจพลังงานได้ออกประกาศกำหนดมาตรฐานไปตั้งแต่วันที่ 21 กรกฏาคม 2549 โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรได้ใช้น้ำมันไบโอดีเซลชุมชนที่มีคุณภาพเหมาะสม กับเครื่องยนต์การเกษตร  ซึ่งจะแบ่งแยกระหว่างไบโอดีเซลสำหรับเครื่องยนต์การเกษตรด้วยการเติมสีม่วง ลงไปให้แตกต่างออกไปจากไบโอดีเซลที่ใช้ในเครื่องยนต์ได้และได้ออกประกาศปรับ ปรุงคุณภาพของไบโอดีเซลสำหรับนำมาผสมในน้ำมันดีเซลให้เข้มงวดสูงกว่ามาตรฐาน สากลโดยมีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมาเพื่อยืนยันความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

แต่คำถามตามมาคือ  ผู้ใช้น้ำมันมีความกังวลและไม่แน่ใจว่า  หากนำไบโอดีเซลมาใช้มีผลต่อเครื่องยนต์หรือไม่

         กระทรวงพลังงานจึงขอความร่วมมือกับค่ายรถ  ยืนยันและให้การรับรองการใช้ดีเซลหมุนเร็ว B5 เพิ่มมากขึ้นตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน  ซึ่งปัจจุบันมีการใช้ไบโอดีเซลเป็นส่วนผสมในน้ำมันดีเซล 2 ชนิด คือ น้ำทันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา หรือ B3 และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ใช้น้ำมัน  ซึ่งยอดการใช้ดีเซล B5 ปัจจุบันอยู่ที่ 24 ล้านลิตรต่อวัน  คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 50% ของการใช้น้ำมันดีเซลทั้งหมด  เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีปริมาณการใช้เพียง 11 ล้านลิตรต่อวัน  คิดเป็นสัดส่วน 23% ของการใช้น้ำมันดีเซลทั้งหมด  นับว่าการส่งเสริมการใช้ไบโอดีฌวลมีผลสำเร็จในระดับหหนึ่ง  และคาดว่าจะสามารถบรรลุไปตามเป้าของกระทรวงพลังงานที่ตั้งไว้ว่า  ประมาณปี 2554  นั้นจะมีการใช้ดีเซล B5 เพียงเกรดเดียวทั่วประเทศภายในปี 2554

          ด้านนายแพทย์วรรณรัตน์  ชาญนุกูล  รัฐนมตรีว่าการกระทรวงพลังงานย้ำว่า  นโยบายของกระทรวงพลังงานมีความชัดเจน  ในการที่จะสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน  ขั้นตอนต่อไปคือการส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มใหม่ๆ ให้ความนิยมเลือกใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 มากขึ้น  ซึ่งหากผู้ใช้น้ำมันดีเซลเลือกใช้ B5 ทั้งหมดก็จะช่วยลดปริมาณการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศได้ในสัดส่วนร้อยละ 5 เช่นกัน  หรือคิดเป็นมูลค่าปีละ 17,000 ล้านบาท อีกั้งยังช่วยส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกด้วย

        นอกจากนี้  รัฐมนตรีฯ ยังยกตัวอย่างประเทศอื่นๆ เช่น สหรัฐฯ เองใช้ไบโอดีเซล B20 หรือการใช้ไบโอดีเซลผสม 20% ซึ่งไม่มีผลต่อเครื่องยนต์ทั้งสิ้น  ที่สำคัญการใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซล B5 ช่วยแก้ปัญหาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศช่วยลดภาวะโลกร้อน  ลดการเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก  และทำให้เกษตรกรสามารถขายพืชพลังงานได้อย่างมีเสถียรภาพมากขึ้น  โดยที่รัฐบาลไม่มีความจำเป็นที่จะเข้ามาแทรกแซงราคาเหมือนหลายๆ ครั้งที่ผ่านมา  อีกทั้งยังได้ส่งเสริมอุตสาหกรรมในการใช้พลังงานทดแทนในการสร้างงานสร้างรายได้มากขึ้นอีกด้วย  ล่าสุดกระทรวงพลังงานจึงได้จัดแผนรณรงค์ให้ผู้บริโภคได้เกิดความั่นใจต่อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 ด้วยการจัดงานแถลงข่าว “ยืนยัน  มั่นใจ  ใช้ดีเซ, B5” ร่วมกับผู้บริหารบริษัทรถยนต์ 13 ค่าย  เพื่อตอกย้ำความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำมันประเภทดีเซลเพิ่มขึ้น  โดยมีค่ายรถยนต์ต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมยืนยัน  มั่นใจ  ใช้ดีเซล B5 ในครั้งนี้ อาทิ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย)จำกัด และบริษัท เซฟโรเลตเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท ฟอร์ด  เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ เวลส์ จำกัด  บริษัท ฮุนไดมอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด  บริษัท มาสด้าเซลส์ จำกัด  บริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท มิตซูบิซิ  มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัทนิสสัน มอเตอร์ (ปนะเทศไทย) จำกัด  บริษัท โตโยต้า  มอเตอร์ ประเทสไทย จำกัด บริษัท วอลโว่  คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท วอลโว่  ทรัค แอนด์ บัส (ประเทศไทย) จำกัด


นินนาท ไซยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการบริษัท  โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด
“รถยนต์ดีเซลของโตโยต้าทุกรุ่นสามารถใช้น้ำมันไบโอดีเซล B5 ที่ได้มาตรฐานตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน”


Mr.Stephen  Carlisle  President  GM  South  East  Asia  Opertion บริษัท เจนเนอรัล  มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดและ บริษัท เชฟโรเลตเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
“รถยนต์เชฟโรเลตแคปติวาทุกรุ่น  และเชฟโรเลตโคโลราโดทุกรุ่นสามารถใช้น้ำมันไบโอดีเซล B5 ที่ได้มาตรฐานตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน”


Mr.Kazunori  Tomimatsu  President  of  Nissan  Technical  Center  South  East  Asia  บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
“รถยนต์ดีเซลของนิสสันทุกรุ่นสามารถใช้น้ำมันไบโอดีเซล B5 ที่ได้มาตรฐานตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน”

PTT  B5  Plus  ดีเซลนวัตกรรมใหม่ดีต่อรถ  ดีต่อโลก
        ในด้าน ปตท. เองแม้ได้เปิดตัว PTT 5 Plus ไปเมื่อปี 2551 ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน  แต่ก็ได้มีการรณรงค์ให้ผู้บริโภคน้ำมันดีเซลหันมาใช้ดีเซลหมุนเร็ว B5 อย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาคุณภาพ PTT B5 Plus ให้ตรงตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน  เทียบเท่ากับน้ำมันดีเซลทุกประการทั้งนี้ PTT B5 Plus ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาโดยสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี  ปตท. และผ่านมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน  ใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์ดีเซลทุกระบบ  รวมถึงระบบคอมมอนเรลที่ต้องการน้ำมันที่สะอาด  มีคุณภาพสูงโดยมีส่วนผสมของ “ไบโอดีเซล (B100)” ในอัตราส่วน 5% ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่รับจาก บริษัทไทยโอลีโอเคมี จำกัด (TOL) บริษัทลูกของ บรัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดย TOL นับได้ว่าเป็นบรัทผู้ผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูง  รายใหญ่ที่สุดในประเทศ  ผลิตภายใต้เทคโนโลยีการผลิตของประเทศเยอรมนี  และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน JAMA (Japan  Automobile  Manufacturers) ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นจึงช่วยรักษาคุณภาพน้ำมันให้คงความใหม่อยู่เสมอ  มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นที่ดี  และมีค่าซีเทนสูง  ทำให้เครื่องยนต์เดินเรียบทำงานเต็มสมรรถนะ  เผาไหม้สมบูรณ์ ลดควันดำ และยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์


          นอกจากนี้ PTT  B5 Plus ยังพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดเครื่องยนต์ด้วยสาร Clean  Power  Plus  ที่มีกลไกการทำความสะอาดถึง 2 ชั้น ซึ่งเหนือกว่ามาตรฐานทั่วไป  ช่วยชะล้างและป้องกันการก่อตัวของคราบสกปรกในเครื่องยนต์*  ทำให้ทุกการขับขี่แรง เร็ว เต็มพลัง ที่สำคัญผ่านการทดสอบความสะอาดหัวฉีดคอมมอนเรลระดับ EUROIV รายแรกรายเดียวจากสถาบัน APL ประเทศเยอรมนี  ซึ่งเป็นประเทศต้นแบบของเทคโนโลยีดีเซล  ผลการทดสอบไม่พอการอุดตันที่รูหัวฉีด  และผ่านการทดสอบความทนทาน 100,000 กิโลเมตร  ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม

          PTT B5 Plus เป็นอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกที่ตอบรับนโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทนของ ปตท. ที่เน้นพลังงานที่สะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  อีกทั้งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้สภาวะวิกฤตการณ์ราคาน้ำมันผันผวน  โดยการหันมาใช้ PTT  B5  Plus ซึ่งประหยัดกว่าน้ำมันดีเซลอย่างแน่นอน  จะช่วยลดการขาดดุลการค้าจากการลดการนำเข้าน้ำมันดีเซล  และช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศอีกด้วย

       ปตท. ยังคงเป็นผู้นำด้านงานทดแทน  พร้อมเดินหน้าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการนำเข้าน้ำมัน  และช่วยแก้ไขวิกฤตราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนในปัจจุบันควบคู่กับการช่วยเหลือภาคการเกษตรของไทย  โดยก่อนหน้านี้  ปตท. ประสบความสำเร็จในการออกจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และ 91 รวมถึงน้ำมัน E20 และน้ำมันไบโอดีเซล B2 มาแล้ว