บัญชีครัวเรือน...ความเชื่อมโยงของชีวิต

บัญชีครัวเรือน...ความเชื่อมโยงของชีวิต

ขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของวารสารจดหมายข่าว รักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำบล วิถีพอเพียงและ วิชาการ.คอม
http://www.pttplc.com/TH/Default.aspx 


          บางเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิต  ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไร้ค่าความหมายเสมอไป  หากเราลองเลือกและพลอกหามุมที่มอง  และทำความรู้จักเพื่อให้เข้าใจ  เราจะเห็นมุมที่ต่างไปจากเดิม  ส่งผลต่อรูปแบบวิธีการจัดการที่แตกต่างตามมา “ความยากจน” และ “หนี้” สองสิ่งที่มักเกิดและได้พบเจอในเวลาพร้อมๆ กัน  ความยากจนและหนี้กลายเป็นเรื่องที่ผู้คนส่วนใหญ่หวาดกลัวในการคิดหาหนทางกำจัดทั้งสองสิ่งนี้จากกัน  ซึ่งวิธีการที่คิดได้นั้นช่างยากนัก  แต่ผู้หญิงที่เชื่อว่า  แม่จำเนียร  สิทธิโน  คนต้นแบบวิถีชีวิตพอเพียงแห่งตำบลศิลาแลง  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน  ได้สร้างวิถีทางเดินในการปลดหนี้และความยากจนของตนเอง  ที่ต้องแลกมาด้วยความยากลำบาก  ความขยันอดทนและความพยายาม  รวมถึงใช้หัวใจที่กล้าแกร่งในการก้าวผ่านเรื่องดังกล่าวอย่างมีคุณค่าและมีความหมายต่อชีวิต

วงจรชีวิตหนี้
         วงจรชีวิตที่มีหนี้  ไม่ต้องใช้เวลาและความพยายามมากนักในการเข้าไปอยู่ในวงจร  จากเงินที่กู้มาเพื่อการประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวที่ยากจน  เงินที่กู้มากลายเป็นหนี้ก้อนโตที่ไม่รู้หนทางในการบริหารจัดการเพื่อหาทางออกได้ “หนี้จากการยืนเพื่อมาลงทุนทำสวน  ตอนแรกยืนมา 1,000 บาท  เอาไปลงทุนทำสวนประมาณ500-600 บาท  นอกนั้นก็นำไปใช้จ่ายค่ากิน  พอไม่มีก็กู้อีก เงินเก่าที่ยืมมาก็ยังไม่ทันใช้หนี้คืน  นานเข้าหนี้สินก็พอกพูนขึ้นเรื่อยๆ  พอหาเงินได้บ้างก็ตามเอาไปจ่ายดอกพอทุกเดือนๆ เข้า  เหมือนตักน้ำในหนองน้ำหนึ่งไปใส่อีกหนองน้ำหนึ่ง  ไม่มีวันหมด  น้ำไม่มีวันเพิ่ม  วนอยู่อย่างนั้น  ครอบครัวยิงตกต่ำในที่สุดก็อยู่บ้านไม่ได้  ต้องออกไปหางานทำ  ต้องทิ้งลุกคนเล้กที่ยังไม่หย่านม” แม่จำเนียรบอกเล่าถึงการจากลาบ้านและลูก 2 คน พร้อมแบกภาระหนี้อันหนักอึ้งถึง 70,000 บาท ในสมัยปี 2536 ถือว่ามากมายนักสำหรับครอบครัวที่มีฐานะยากจน

หัวใจที่พร้อมจะสู้  และพร้อมเรียนรู้
          “ทั้งเราทั้งแฟนได้ไปทำงานก่อสร้าง  แฟนได้ค่าแรงวันละ 100 บาท  ตัวเราได้ 60 บาท  เริ่มจากไม่มีความรู้เรื่องก่อสร้างไปทำงานก็อด  ประหยัดที่สุด  ทำงานก่อสร้าง 5 ปี  จนปลดหนี้ได้พอหมดหนี้ก็หาเงินต่อเพื่อสร้างบ้านให้ครอบครัว  จนสร้างบ้านเสร็จจากเงินทั้งหมด 200,000บาท” ความขยัน  อดทนไม่ใช่ทั้งหมดของวิถีทางพอเพียงของปม่จำเนียรได้รู้จักการทำบัญชีครัวเรือน  และพบว่าบัญชีครัวเรือนอะไรที่น่าสนใจมากกว่าการจดบันทึกตัวเลขรายรับและรายจ่ายเพียงเท่านั้น


บัญชีครัวเรือน...ความเชื่อโยงของชีวิต
         จากความตั้งใจในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนของแม่จำเนียรความสนใจในการวิเคราะห์ตนเอง  จนเกิดการเรียนรู้  และปรับวิถีชีวิตตนเองและครอบครัว  “การทำบัญชีครัวเรือนมันแตกขยายไปหลายอย่างมันมีความเชื่มโยงในหลายจุด ทั้งการกินการอยู่ การช่วยเหลือกัน  ดูแลกันระหว่างคนในครอบครัว  คนในชุมชน” แม่จำเนียรเริ่มต้นวิเคราะห์บัญชีครัวเรือนของตนจรนเกิดความสนุกสนาน

          แม่จำเนียรได้บอกเล่าถึงสิ่งที่ได้รับจากการทำบัญชีครัวเรือนว่า “ได้เพิ่มความรู้  เพิ่มการศึกษา  ได้ฝึกเขียนหนังสือจากการจดรายละเอียดบัญชีครัวเรือน  ได้ค้นหาสาเหตุที่ส่งผลต่อรายจ่ายได้รู้จักตนเอง  การไม่ประมาท และต้องมีสติ  มีสำนึกในการประหยัดรวมถึงการจัดการวางแผนตนเอง  การทำบัญชีครัวเรือนยังทำให้รู้จักคิดและเชื่อมโยงวิเคราะห์เรื่องต่างๆ ในชีวิตตนเองได้  เป็นการสร้างกระบวนการคิดเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้น  เพื่อเข้าใจและรู้สาเหตุที่เกิดการทำบัญชีครัวเรือนยังแสดงถึงความโปร่งใสและความชื่อสัตย์ต่อตนเองและครอยครัวด้วย  สุดท้ายคือการจะทำอะไรต้องใช้ใจทำไม่อย่างนั้นมันจะไม่สำเร็จหรือเกิดผล”


           หลายครั้งที่มรสุมชีวิตได้มาเยี่ยมเยียนเพื่อให้แม่จำเนียรได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง  และอีกครั้งที่แม่จำเนียรพูดกับลูกชายเช่นที่เคยทำอยู่เสมอว่า “อย่าท้อแท้  เพราะทุกคนที่เกิดมาไม่จำเป้นต้องใช้ร่างกายของเราทุกส่วน  อย่างเจ้าของโรงงานก็ไม่จำเป็นต้องใช้มือทำงานในทุกจุด  เขาก็นั่งเฉยๆ แต่เขาใช้สมองในการสั่งงาน  เรายังมีสมองและส่วนอื่นที่ยังดีอยู่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกส่วนในการทำมาหากินก็ได้” คำสอนของแม่และสิ่งที่แม่ยึดถือปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่าง  มีผลให้ลูกทั้งสองคนเป็นความภาคภูมิใจของแม่ในการรู้จักคิด  รู้จักใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่างพอเพียง  และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  วันนี้แม่จำเนียรจึงทุ่มเทอุทิศตนเองในถ่ายทอดความรู้  และความคิดที่ตนได้รับจากการทำบัญชีครัวเรือนให้ชาวบ้าน  ทั้งในชุมชนและต่างชุมชนได้เรียนรู้และลองปฏิบัติ  เพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจาหนี้ได้

         ...ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีความเชื่อมโยงถึงกันและกัน  อยู่ที่มุมของเราจะมองและเปิดใจให้ว่าพร้อมสำหรับการเรียนรู้หรือไม่  เมื่อใจเราพร้อม  เราจะพบกับความอัศจรรย์ในชีวิตได้ไม่ยากและเรา  จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขและมีความหมาย  ไม่ว่าจะอยู่บนวิถีทางแห่งความพอเพียงหรือวิถีทางใดก็ตาม...

tags :

บทความอื่นๆ

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน สัมพัทธภาพพิเศษ กับ มายาคติของ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน สัมพัทธภาพพิเศษ กับ มายาคติของ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน กาลอวกาศและขนมปังลูกเกด

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน กาลอวกาศและขนมปังลูกเกด

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน เวลาคือมิติที่สี่

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน เวลาคือมิติที่สี่

เที่ยวสนุกสไตล์ Sci trip on tour:  ฟอสซิลสัตว์ทะเลบนก้อนหินมาจากไหน และ อะไรคือน้องวัว?

เที่ยวสนุกสไตล์ Sci trip on tour: ฟอสซิลสัตว์ทะเลบนก้อนหินมาจากไหน และ อะไรคือน้องวัว?

เที่ยวสนุกสไตล์ Sci trip on tour: ความลับของธรรมชาติ

เที่ยวสนุกสไตล์ Sci trip on tour: ความลับของธรรมชาติ "ลำดับเลขฟีโบนัชชี" และ "อุโมงค์ต้นไม้"