อยากเป็นไกด์ ทำยังไงดี

โดยบัวอื่น


           "เค้าว่าเป็นไกด์นี่ภาษาต้องดีใช่มั๊ย"
           "เป็นไกด์เหรอ ว้าว เก่งจังเลย "
           “ถ้าไม่ใช่ไกด์มือทอง ก็กระเป๋ากรอบกันทั้งนั้น”
           "อาชีพในฝันเลยล่ะ ได้เที่ยวไปทั่วแถมยังได้เงินใช้สบายมืออีก" 
           "น่าอิจฉาชะมัด เป็นไกด์แค่พูดๆ ก็ได้ตังค์แล้ว ไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลย"
           “ก็เป็นแค่ไกด์ไม้กันหมา นั่งไปกะทัวร์ กันไกด์นอกไปอย่างนั้นเอง”
           "แหม เป็นไกด์เชียว รายได้เค้าว่าดีน่าดู "
           “เจอคู่แข่งเยอะๆแบบสมัยนี้ ไกด์โดนบริษัททัวร์เอาเปรียบ ชนิดออกเงินก่อนก็รอไปอีกเป็นเดือนล่ะกว่าจะได้”

“ยิ่งเป็นไกด์สาวๆด้วยล่ะก็ ต้องเสี่ยงเรื่องความปลอดภัย ถูกละเมิดทางเพศนะ”

เหล่านี้คือเสียยงสะท้อนถึงอาชีพในฝันนี้ แล้วอย่างนั้นเป็นไกด์เป็นอย่างไรกันแน่? เรามาหาคำตอบกัน
 
           อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยของไทย เรียกได้ว่าเป็นรายได้หลักๆของประเทศเลยทีเดียว ไกด์(Guide) หรือ ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่โตมากับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หนุ่มสาวขาลุย รักในธรรมชาติ และการท่องเที่ยวในโลกกว้างหลายคน อยากเข้าสู่อาชีพนี้


ภาพ Amazing Thailand
ที่มา weekendhobby.com

           คำว่า ไกด์ (Guide) ที่เราคุ้นกัน เป็นคำที่เรียกแบบทับคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ หากจะเรียกอย่างไทยๆเรานั้นก็คือ "มัคคุเทศก์" นั้นเอง ซึ่งเป็นการสมาสของคำว่า"มรรค" หรือ "มคค" (ทาง) กับคำว่า "อุทเทสก" (ผู้ชี้แจง) เพราะฉะนั้นคำว่า "มัคคุเทศก์" นี้หากจะว่ากันตามความหมายแล้วก็คือ คนนำทาง เครื่องนำทางคนให้คำแนะนำ คนนำทางที่มักนำเที่ยวและอธิบายประกอบ รวมทั้ง ผู้แนะแนว หนังสือแนะนำก็ได้ สรุปก็คือ อาชีพของคนที่ทำหน้าที่ในการนำเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว โดยการบรรยายให้ความรู้ของสถานที่ท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวนั้นเอง


ภาพ Tour Guidess
ที่มา
www.opengates.asia

การทำงานของมัคคุเทศก์
           ในการที่จะเป็นผู้อธิบายสถานที่ท่องเทียวต่างๆได้นั้น ผู้ที่เป็นไกด์จึงต้องมีความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ จึงต้องทำการบ้านศึกษาหาความรู้ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จารีตประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งในการบริการนักท่องเที่ยว ก็จะต้องมีการวางแผน ออกสำรวจสถานที่ กำหนดเส้นทาง วางตารางกิจกรรมต่างๆ จัดการเรื่องอาหาร สถานที่พัก อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ ดูแลความปลอดภัย ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  และควบคุมให้การเดินทางท่องเที่ยวนั้นๆผ่านไปด้วยดี ให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ ด้วยจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ประเภทของมัคคุเทศก์
อาชีพ มัคคุเทศก์ จัดแบ่งออกเป็นกลุ่มตามกลุ่มของนักท่องเที่ยว ดังนี้

           1. มัคคุเทศก์พาเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
           2. มัคคุเทศก์นำเที่ยวชาวต่างประเทศ (Inbound)
นอกจากนี้ ยังแบ่งกลุ่มมัคคุเทศก์ตามลักษณะของการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์เดินป่ามัคคุเทศก์ทางทะเล มัคคุเทศก์ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

บัตรมัคคุเทศก์
มัคคุเทศก์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

ก. มัคคุเทศก์ทั่วไป มี 2 ชนิด คือ
           1. มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) บัตรสีบรอนซ์เงิน นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว ชาวไทย หรือ ชาวต่างประเทศสามารถนำเที่ยวได้ ทั่วราชอาณาจักร

           2. มัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) บัตรสีบรอนซ์ทอง นำเที่ยวได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร

ข. มัคคุเทศก์เฉพาะมี 8 ชนิด คือ
           1. มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือ ชาวต่างประเทศเฉพาะจังหวัด ที่ระบุไว้บนบัตร และจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อ

           2. มัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทย – เฉพาะพื้นที่) บัตรสีฟ้า นำเที่ยวเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย เฉพาะจังหวัดที่ระบุไว้บนบัตร และจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อ

           3. มัคคุเทศก์เฉพาะ (เดินป่า) บัตรสีเขียว นำเที่ยวได้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือ ชาวต่างประเทศในเขตพื้นที่ป่า

           4. มัคคุเทศก์เฉพาะ (ศิลป – วัฒนธรรม) บัตรสีแดง นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือ ชาวต่างประเทศทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลป – วัฒนธรรม วรรณคดีไทย ได้ทั่วราชอาณาจักร

           5. มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเล) บัตรสีส้ม นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือ ชาวต่างประเทศ ในเขตพื้นที่ทางทะเล

 

           6. มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง) บัตรสีเหลือง นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือ ชาวต่างประเทศ ในเขตพื้นที่ทางทะเล หรือ เกาะต่าง ๆ โดยมีระยะห่างจากชายฝั่งถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 40 ไมล์ทะเล

           7. มัคคุเทศก์เฉพาะ (แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ) บัตรสีม่วง นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ เฉพาะภายในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ที่ระบุชื่อไวบนบัตร

           8. มัคคุเทศก์เฉพาะ (วัฒนธรรมท้องถิ่น) บัตรสีน้ำตาล นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือ ชาวต่างประเทศทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น เกี่ยวกับศิลป – วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ โบราณคดี เฉพาะภายในแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมท้องถิ่นที่ระบุชื่อไว้ในบัตรเท่านั้น

           การเป็นมัคคุเทศก์จะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ทางราชการกำหนด ซึ่งหลักสูตรแต่ละประเภทของบัตรมัคคุเทศก์จะกำหนดวุฒิการศึกษาไว้ต่าง ๆ กัน แต่คุณสมบัติสำคัญ คือ ต้องเป็นคนสัญชาติไทย และอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี   พระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยทั่วไปจะให้ความสำคัญแก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยเท่านั้น และป้องกันการประกอบการนำเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด จึงได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า

           1. ห้ามจัดนำเที่ยวโดยไม่มีใบอนุญาต หรือ ประกอบการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
           2. ห้ามทำหน้าที่มัคคุเทศก์ โดยไม่มีใบอนุญาต หรือ ปฏิบัติงานระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต
           3. จะต้องไม่ปฏิบัติผิดกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่วางไว้ เช่น จ้างมัคคุเทศก์ไม่ตรงประเภท, เป็นมัคคุเทศก์แต่ไม่ติดบัตรขณะปฏิบัติหน้าที่, แต่งกายไม่สุภาพ, ประพฤติผิดจรรยาบรรณ อื่น ๆ ฯลฯ
           4. ใบอนุญาตของผู้ประกอบการนำเที่ยวต้องแสดงไว้ในที่เปิดเผยให้บุคคลทั่วไปเห็นได้ชัด  

เรียนอะไร ต้องเรียนอะไรถึงจะมาทำอาชีพนี้ได้
           มหาลัยต่างๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สำหรับการจออกมาเป็นมัคคุเทศก์โดยตรง หรืออาจเรียนในสาขาที่ใกล้เคียงแล้วสามารถนำมาประยุกต์ และไปสอบเป็น มัคคุเทศก์ได้ภายหลัง เช่น

           คณะโบราณคดี สาขาวิชาโทมัคคุเทศก์ คณะศิลปศาตร์ เอกการท่องเที่ยว คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว  เรียนนิเทศฯ การโรงแรมที่เรียนเป็นภาคภาษาอังกฤษ เป็นต้น


ภาพ เอวาซอนสอนภาษาอังกฤษให้เยาวชนยุวมัคคุเทศก์ ปูทางเป็นไกด์มืออาชีพ
ที่มา
www.rd1677.com/backoffice

ตัวอย่างหลักสูตรที่สอนด้านนี้
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
จุดเด่นของหลักสูตร
 
           ความหลากหลายทางภาษาบวกกับความรู้ทางวิชาชีพคือหัวใจสำคัญของหลักสูตรนี้ โดยเน้นความรู้ด้านการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆที่เป็นแนวโน้มสำคัญในอนาคตแต่ ในขณะเดียวกันก็ ไม่ทิ้งรูปแบบของการท่องเที่ยวแบบมาตรฐานที่เป็นตลาดมวลชน ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนสามารถขอรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศจากหน่วยงานของรัฐได้

ปรัชญาของหลักสูตร 
           ประเทศไทยมีนโยบายในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มความมั่นคง ให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรจากสถาบันการศึกษาจากทั้งภาค รัฐและภาคเอกชน เพื่อให้แรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยมีคุณภาพและมีมาตรฐานเทียบเท่า กับระดับสากล ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยเข้าสู่การแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ จนเป็นผู้นำทางการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค ตามเป้าหมายที่จะเป็น Tourism Capital of Asia 

           หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว จึงใช้หลักการบูรณาการสาขาวิชาจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎ ีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง เพื่อให้บัณฑิต มีความรู้ความสามารถสูงทางวิชาชีพ มีทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงานในภาคธุรกิจ ตลอดจนมีทักษะทาง ภาษาต่างประเทศที่เพียงพอในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และสามารถทำงานในสถานประกอบการระหว่างประเทศได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
           • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ทักษะทางภาษาและการใช้เทคโนโลยี เป็นอย่างดี 
           • เพื่อ ผลิตบัณฑิตให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทั้งผู้ให้บริการและผู้บริหารระดับกลาง ในธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 
           • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ สามารถใช้เหตุผลและวิจารณญาณอันถูกต้อง 
           • เพื่อสร้างพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

แนวทางการประกอบอาชีพ
           • สามารถ ประกอบอาชีพได้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น บริษัทนำเที่ยว ตัวแทนการท่องเที่ยว ศูนย์รับจองที่พักและตั๋วเครื่องบิน ธุรกิจเรือท่องเที่ยว ธุรกิจการจำหน่ายของที่ระลึก มัคคุเทศก์อิสระ การจัดนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษ หรือการเป็นพนักงานในแผนกที่ต้องจัดการการ เดินทางของพนักงานในบริษัทข้ามชาติต่างๆ รวมทั้งการทำงานในธุรกิจบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ การให้คำปรึกษาแก่นักท่องเที่ยวและผู้เดินทาง 
           • สามารถ ประกอบอาชีพได้ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เช่น องค์กรส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ผู้สื่อข่าวการท่องเที่ยว วารสารด้านการท่องเที่ยว วนอุทยาน หรือการบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  
           • สามารถ ประกอบอาชีพได้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการศูนย์การประชุมและการแสดง สินค้า บริษัทที่ปรึกษาการจัดงาน บริษัทรับจัดการประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติ เป็นต้น

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
           1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)ตามหลัก สูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือการศึกษา อื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า 
           2. ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรังสิต 
           3. ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
           4. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าเรียนได้

การอบอบรมระยะสั้น ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จัดร่วมกบสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น

ภาพ สวนดุสิตเปิดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 2 ภาษาอังกฤษ
ที่มา
www.tammahakin.com

           โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) ของ ม.รังสิต ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
           โครงการอบรมดังกล่าวมีการเดินทางศึกษานอกสถานที่ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญระดับประเทศในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั้ง 4 ภาค อาทิ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระราชวังบางปะอิน อุทธยานประวัติศาสตร์ต่างๆ

           โดยเร็วๆนี้เป็นรุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 15 สิงหาคม 2553 (เฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 7-100 อาคารหอสมุด (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธุรกิจการท่องเที่ยว ฯลฯ

           สำหรับผู้ที่สนใจต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบ เท่าขึ้นไป สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีสุขภาพแข็งแรง ควรว่ายน้ำได้ และอื่นๆ ภายใต้ข้อกำหนดและการพิจารณาของทางมหาวิทยาลัย โดยสามารถติดต่อสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 รับจำนวนจำกัดเพียง 80 คน
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยรังสิต ชั้น 5 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5681-4

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมมือกับสนง.พัฒนาการท่องเที่ยว เปิดอบรมมัคคุเทศก์

วัตถุประสงค์ 
           1. เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พุทธศักราช 2551 
           2. เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ในสาขาที่ขาดแคลน(ภาษาจีนกลาง)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
           ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับที่กำลังเปิดรับสมัครที่จะถึงนี้ก็คือ หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ)  รุ่นที่ 6 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

           รับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2552 ถึงจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2553 (รับสมัครในวันเวลาราชการ 08.00-16.30 น.(หากเป็นเสาร์-อาทิตย์กรุณาโทรสอบถามก่อนมาสมัครที่ โทร.080-599-7838/ 081-644-8199 / 081-644-0151)
           สถานที่รับสมัคร การสอบคัดเลือก และกำหนดการชำระค่าธรรมเนียม 
           สถานที่รับสมัคร  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  อาคาร 31 ชั้น 1(ศาลาพระริมสระน้ำ) โทรศัพท์ 080-599-7838 / 081-644-8199 / 081-644-0151) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
           สถานที่สอบคัดเลือก อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 35)
           สอบข้อเขียน  อังคารที่ 6 เมษายน 2553(วันจักรี)

ระยะเวลาการอบรม 
           เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่  24 เมษายน พ.ศ. 2553 ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 สอบวัดผลและประกาศผลการอบรมในเดือนสิงหาคม และมอบประกาศนียบัตรประมาณเดือนกันยายน พ.ศ.2553 
           อบรมทุกวันยกเว้นวัน จันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยวันอังคาร - ศุกร์ อบรมเวลา 17.30-20.30 น. และ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น. (ยกเว้นวันที่ต้องเดินทางออกทัศนศึกษานอกสถานที่ ทั้งนี้กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาหัวข้อ/วิทยากรในการอบรมตามความเหมาะสม)

เนื้อหาที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรม 
           ในการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรม  ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางวิชาการ(ช่วง เช้า) ซึ่งจะมีทั้งข้อสอบภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ(อังกฤษหรือจีนกลาง)  เมื่อสอบข้อเขียนแล้ว จะสอบสัมภาษณ์ภายในวันเดียวกัน(คือวันอังคารที่ 6 เมษายน 2553)(ช่วงบ่าย) เพื่อวัดผลพื้นฐานทางภาษา โดยเนื้อหาที่ใช้สอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมมีดังนี้
สอบข้อเขียน(มีทั้งปรนัยและอัตนัย) ได้แก่

           1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์ท่องเที่ยว
ในปัจจุบัน 
           2. ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย 
           3. ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
           4. ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย และความเป็นไทยทั้งหลาย
           5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
           6. สถานการณ์สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของไทย

สอบสัมภาษณ์ ครอบคลุมเรื่อง
           1. การแนะนำตนเอง การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน
           2. ทัศนคติต่อวิชาชีพมัคคุเทศก์
           3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานในวิชาชีพมัคคุเทศก์
           4. บุคลิกภาพที่ดีสำหรับวิชาชีพมัคคุเทศก์

           สำหรับบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะตรวจสอบข้อมูล และประวัติการร้องเรียนของบริษัทนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ ก่อนเลือกใช้บริการ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 202 อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 694-1222 ต่อ 1061-67 โทรสาร 694-1443, 694-1446 และ E-mail :
tbgdep@tat.ro.th
           ตอนนี้ก็ลองถามตัวเองดูว่า อาชีพนี้เหมาะกับความต้องการของน้องๆหรือไม่ ?

ขอบคุณข้อมูล
           สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
           คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต
           คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร