สถาบันกันตนา

ด่วน!!  สถาบันกันตนา เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 
สมัครด่วน 24-29 พฤษภาคม 2553 นี้
สอบตรง 30 พฤษภาคม 2553
“สถาบันกันตนา” สถาบันอุดมศึกษาเอกชนปริญญาตรีวิชาชีพ ประกาศให้ทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชัน สมัครด่วนวันนี้-29 พ.ค.2553
สอบถามเพิ่มเติม 082-334-0990 หรือwww.kantanaedutainment.co.th

สถาบันกันตนเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชัน (Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Film and Animation Production) 
การจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นทักษะด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อภาพยนตร์และแอนิเมชันในรูปแบบที่ได้มาตรฐานสำหรับฉายในโรงภาพยนตร์ (feature film and animation feature film) ทีมอาจารย์ผู้สอน ประกอบด้วยนักวิชาการและนักวิชาชีพผู้มีชื่อเสียง และมีความเชี่ยวชาญในสายงานการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชัน
เปิดสอน
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี คณะ ศิลปกรรมการผลิตสื่อ สาขา การผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชัน / เป็นหลักสูตรภาษาไทย
สำเร็จการศึกษาแล้วได้ปริญญา ศิลปะกรรมศาสตรบัณฑิต
ระยะเวลาศึกษา 4 ปี (ปีละ 2  เทอม)
ค่าเทอม เป็นแบบเหมาจ่าย 142,500 บาท (สามารถแบ่งจ่ายได้ 2 งวด)
ปิดรับสมัคร 20 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2553 (รอบแรก)
 24 พฤษภาคม -29 พฤษภาคม 2553 (รอบที่ 2) เวลา 9.00 – 18.00 น. ทุกวัน 

ที่จุดรับสมัครบริเวณชั้น 1 อาคารบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 333/3 รัชดานิเวศน์ ซอย 19 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 -มาขอรับใบสมัคร ณ จุดรับสมัครได้
เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีที่ชื่อ-สกุลปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
5. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ร.บ.1) / สำเนาใบปริญญาบัตร / สำเนาใบแสดงผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษา
-ไม่มีค่าสมัครสอบ
วัน-เวลาสอบ 24 พฤษภาคม 2553 (รอบแรก) สอบข้อเขียน (9.00-12.00 น.)
30 พฤษภาคม 2553 (รอบ 2)  สอบข้อเขียน (9.00-12.00 น.)
ข้อแนะนำก่อนสอบ
ผู้สมัครควรเตรียมความพร้อมทบทวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (แนว TOEIC) และติดตามข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับภาพยนตร์และแอนิเมชัน หรือสามารถอ่านเกร็ดความรู้เพิ่มเติมได้ใน “100 เกร็ดน่ารู้ก่อนเรียน Film/ Animation” ได้ทางเว็บไซต์ www.kantanaedutainment.co.th 
วิชาที่สอบ
1. ภาษาอังกฤษ
2. พื้นฐานความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาพยนตร์และแอนิเมชัน
3. ความถนัดเฉพาะทางด้านภาพยนตร์ หรือ แอนิเมชัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สถาบันกันตนา www.kantanaedutainment.co.th
โทร. 02-921-4093-4 , 02-275-0046 กด 8 หรือ 082-3340990