สถาบันกันตนา สมัครเรียนวันนี้ มีทุนการศึกษา

สถาบันกันตนา

ด่วน!!  สถาบันกันตนา เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 
สมัครด่วน 24-29 พฤษภาคม 2553 นี้
สอบตรง 30 พฤษภาคม 2553
“สถาบันกันตนา” สถาบันอุดมศึกษาเอกชนปริญญาตรีวิชาชีพ ประกาศให้ทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชัน สมัครด่วนวันนี้-29 พ.ค.2553
สอบถามเพิ่มเติม 082-334-0990 หรือwww.kantanaedutainment.co.th

สถาบันกันตนเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชัน (Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Film and Animation Production) 
การจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นทักษะด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อภาพยนตร์และแอนิเมชันในรูปแบบที่ได้มาตรฐานสำหรับฉายในโรงภาพยนตร์ (feature film and animation feature film) ทีมอาจารย์ผู้สอน ประกอบด้วยนักวิชาการและนักวิชาชีพผู้มีชื่อเสียง และมีความเชี่ยวชาญในสายงานการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชัน
เปิดสอน
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี คณะ ศิลปกรรมการผลิตสื่อ สาขา การผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชัน / เป็นหลักสูตรภาษาไทย
สำเร็จการศึกษาแล้วได้ปริญญา ศิลปะกรรมศาสตรบัณฑิต
ระยะเวลาศึกษา 4 ปี (ปีละ 2  เทอม)
ค่าเทอม เป็นแบบเหมาจ่าย 142,500 บาท (สามารถแบ่งจ่ายได้ 2 งวด)
ปิดรับสมัคร 20 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2553 (รอบแรก)
 24 พฤษภาคม -29 พฤษภาคม 2553 (รอบที่ 2) เวลา 9.00 – 18.00 น. ทุกวัน 

ที่จุดรับสมัครบริเวณชั้น 1 อาคารบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 333/3 รัชดานิเวศน์ ซอย 19 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 -มาขอรับใบสมัคร ณ จุดรับสมัครได้
เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีที่ชื่อ-สกุลปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
5. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ร.บ.1) / สำเนาใบปริญญาบัตร / สำเนาใบแสดงผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษา
-ไม่มีค่าสมัครสอบ
วัน-เวลาสอบ 24 พฤษภาคม 2553 (รอบแรก) สอบข้อเขียน (9.00-12.00 น.)
30 พฤษภาคม 2553 (รอบ 2)  สอบข้อเขียน (9.00-12.00 น.)
ข้อแนะนำก่อนสอบ
ผู้สมัครควรเตรียมความพร้อมทบทวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (แนว TOEIC) และติดตามข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับภาพยนตร์และแอนิเมชัน หรือสามารถอ่านเกร็ดความรู้เพิ่มเติมได้ใน “100 เกร็ดน่ารู้ก่อนเรียน Film/ Animation” ได้ทางเว็บไซต์ www.kantanaedutainment.co.th 
วิชาที่สอบ
1. ภาษาอังกฤษ
2. พื้นฐานความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาพยนตร์และแอนิเมชัน
3. ความถนัดเฉพาะทางด้านภาพยนตร์ หรือ แอนิเมชัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สถาบันกันตนา www.kantanaedutainment.co.th
โทร. 02-921-4093-4 , 02-275-0046 กด 8 หรือ 082-3340990


tags :

บทความอื่นๆ

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน สัมพัทธภาพพิเศษ กับ มายาคติของ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน สัมพัทธภาพพิเศษ กับ มายาคติของ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน กาลอวกาศและขนมปังลูกเกด

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน กาลอวกาศและขนมปังลูกเกด

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน เวลาคือมิติที่สี่

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน เวลาคือมิติที่สี่

เที่ยวสนุกสไตล์ Sci trip on tour:  ฟอสซิลสัตว์ทะเลบนก้อนหินมาจากไหน และ อะไรคือน้องวัว?

เที่ยวสนุกสไตล์ Sci trip on tour: ฟอสซิลสัตว์ทะเลบนก้อนหินมาจากไหน และ อะไรคือน้องวัว?

เที่ยวสนุกสไตล์ Sci trip on tour: ความลับของธรรมชาติ

เที่ยวสนุกสไตล์ Sci trip on tour: ความลับของธรรมชาติ "ลำดับเลขฟีโบนัชชี" และ "อุโมงค์ต้นไม้"