เคล็ดลับคอมพิวเตอร์โอลิมปิก จากผู้แทนคนเก่งหลายสมัย

www.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.ws
 


ในงาน Road Show ครั้งที่ 5 ซึ่งวิชาการดอทคอมได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2553 ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนั้น ทีมงานได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาแนะนำเทคนิคการเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมเด็กเก่ง สร้างสรรค์เด็กดี หนึ่งในวิทยากรคุณภาพ คือ คุณพศิน มนูรังษี ผู้แทนแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ปี 2553  เป็นคนเก่งทั้งในเรื่องการเรียน  มนุษย์สัมพันธ์ดีเยี่ยม รวมทั้งเป็นวิทยากรที่เก่งไม่แพ้มืออาชีพ ทำให้น้องๆ ที่โรงเรียนได้รับความรู้และเทคนิคการเรียนอย่างสนุนสนาน ทำให้ทีมงานวิชาการดอทคอมต้องเชิญมาให้สัมภาษณ์พิเศษ เพื่อแบ่งปันเทคนิคการเรียน และเคล็ดลับต่างๆ ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกมาให้ทราบกันค่ะ

ขอขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์


คุณพศิน มนูรังษี ปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เกียรติประวัติ
ผู้แทนแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ปี 2553
เหรียญทอง คณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2551 มีคะแนนเป็นอันดับ 8 ของโลก
เหรียญเงิน คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2552
เหรียญเงินคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2550
เหรียญทองโอลิมปิกคณิตศาสตร์ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2552
เหรียญทองโอลิมปิกคณิตศาสตร์ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2550


เหตุผลที่สนใจการแข่งขันด้านโอลิมปิก ทั้งคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์โอลิมปิก

เริ่มเข้าแข่งขันด้านคณิตศาสตร์ก่อน เพราะเป็นวิชาที่เป็นเหตุเป็นผล หากเราจะประสบความสำเร็จ เราจะต้องมีกระบวนการคิดที่ดีอย่างเป็นเหตุเป็นผล จึงชอบวิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างมาก และคอมพิวเตอร์ก็เช่นกัน ใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ จึงชอบคอมพิวเตอร์ด้วย ส่วนเรื่องการแข่งขันโอลิมปิก ไม่ได้เริ่มการแข่งขันโอลิมปิกเลย แต่ได้เริ่มแข่งขันจากสนามเล็กๆ ก่อน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา เช่น สมาคมคณิตศาสตร์ เพชรยอดมงกุฏ  เป็นต้น ต่อมาได้พบกับรุ่นพี่ที่ไปแข่งขันโอลิมปิกมา จากค่าย สสวท. จากการที่พี่ๆ ได้มาเล่าประสบการณ์การแข่งขันโอลิมปิก ทำให้รู้สึกประทับใจมากที่รุ่นพี่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันด้านโอลิมปิก พี่ๆ เล่าว่าได้พบเพื่อนๆ พี่ๆ ที่เก่งๆ และได้ทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจว่า จะต้องเป็นตัวแทนประเทศไทยให้ได้ หรืออย่างน้อยจะต้องได้เข้าค่ายโอลิมปิก

ประสบการณ์ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์โอลิมปิก
คอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์โอลิมปิกเท่าที่ไปมา ได้ไปแข่งขันที่ต่างประเทศและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญๆ ของประเทศนั้นๆ และได้พบปะพูดคุยกับผู้ที่สนใจด้านเดียวกับเรา  มีความเก่งแตกต่างกัน แม้ว่าจะต่างชาติ ต่างศาสนา ต่างแนวความคิด ทำให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความสนใจซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาตนเอง และเราสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไป

เหตุผลที่สนใจด้านคอมพิวเตอร์
การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ไม่ใช่การแข่งขันความเร็วในการเขียนโปรแกรมหรือความสวยงามของการเขียนโปรแกรม แต่เป็นการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C / C++ / pascal  เพื่อแก้โจทย์ปัญหาที่กำหนดให้มา ซึ่งการเขียนโปรแกรมเป็นความรู้พื้นฐานของคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว และฝึกใช้ความคิดได้เป็นอย่างดี เพราะต้องใช้ตรรกะ ต้องคิดวิเคราะห์การเรียงลำดับความสำคัญก่อน-หลัง ในการเขียนโปรแกรมสั่งคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง ทำให้มีความสนใจด้านคอมพิวเตอร์มาก และเราสามารถนำความรู้ในการเขียนโปรแกรมไปใช้ในปัจจุบันได้

การเตรียมตัวเข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก 
ต้องฝึกฝนทำโจทย์ด้วยตัวเอง สามารถค้นหาโจทย์ทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก ซึ่งในวิชาการดอทคอมก็มีโจทย์ให้ฝึกฝน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปีหน้า ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพคอมพิวเตอร์โอลิมปิกด้วยนั้น ทำให้มีโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนการจัดงานดังกล่าวเกิดขึ้นมากมาย เช่น การแข่งขัน IOI Thailand League   การแข่งขันโค้ดจม  ซึ่งจะเป็นเวทีที่ทำให้เราสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองได้เป็นอย่างดี ขอเชิญชวนเพื่อนๆ น้องๆ ที่สนใจเรื่องการเขียนโปรแกรมเข้ามาแข่งขันในวิชาการดอทคอมจะทำให้สามารถพัฒนาตัวเอง รู้จุดบกพร่องของตัวเองได้ดี และทำให้พัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆ

บรรยากาศในค่ายอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิก
สำหรับค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิกจะอบรมหนักที่สุด เพราะค่ายอื่นๆ จะใช้เวลาอบรม 9.00 – 16.00 น. แล้วกลับไปพักผ่อนได้ แต่สำหรับค่ายคอมพิวเตอร์ เรียน 9.00 – 16.00 น. เป็นการฟังบรรยาย แต่ เวลา 19.00 – 22.00 น. ต้องกลับมาเรียนภาคปฏิบัติต่อ  เรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาที่อาจารย์นำมาให้ ถือว่าค่อนข้างเรียนหนักมาก แต่พวกเราสนุกกันมาก เพราะได้คุยแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับเพื่อนๆ ที่มีความสนใจด้านเดียวกัน เพื่อนๆ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีทุกคน ตอนเย็นๆ พวกเราจะเล่นกีฬาร่วมกันด้วย

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์โอลิมปิก
เป็นการแข่งขันการแก้ไขโจทย์ปัญหา  ในวันแข่งขันจริง เราจะได้รับโจทย์ปัญหา วันละ 4 ข้อ ให้เวลา 5 ชั่วโมง การแข่งขันจะเป็นอย่างนี้ 2 วัน แล้วจะนำคะแนนทั้ง 8  ข้อ มารวมกันเพื่อจะตัดเหรียญรางวัล ข้อสอบค่อนข้างยาก เราต้องใช้ทักษะทั้งการคิด การเขียนโปรแกรมในการได้คะแนนในแต่ละข้อ

เทคนิคการทำข้อสอบ
เราจะต้องมีสติ คิดให้ได้ คิดให้ถูกต้อง เพราะเราต้องเขียนโปรแกรมให้ถูกต้องด้วย เพราะถึงแม้เราจะคิดได้ถูกต้อง แต่เขียนโปรแกรมผิด  จะไม่ได้คะแนน เราจะต้องมีสติรอบคอบ กับโปรแกรมทุกโปรแกรมที่เราเขียนและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิด เรียบเรียงออกมาให้ได้อย่างถูกต้อง

การทำกิจกรรมนอกเวลาเรียน
สำหรับที่โรงเรียนจะร่วมกิจกรรมการเชียร์และแปรอักษรในงานจตุรมิตร (การแข่งขันฟุตบอลประเพณี จตุรมิตรสามัคคี : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  โรงเรียนเทพศิรินทร์ และโรงเรียนอัสสัมชัญ) กิจกรรมการแปรอักษรลูกเสือ และเป็นรองประธานสภาที่โรงเรียนด้วย  ส่วนเวลาอยู่บ้านจะเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆ  เล่นเกมคอมพิวเตอร์บ้าง แต่เป็นเวลา

การแบ่งเวลาระหว่างการเรียนกับกิจกรรม
เวลาที่เราเรียน เราต้องตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ มีสมาธิอยู่กับการเรียน และเมื่อถึงเวลาทำกิจกรรม ให้ทำกิจกรรมอย่างเต็มที่เช่นกัน ไม่ต้องพะวงเรื่องการเรียน เพราะเราหน้าที่เรื่องการเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว การเรียนกับการทำกิจกรรม ไม่ใช่สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ ทั้งสองอย่างนี้ส่งเสริมกันได้  เพราะเมื่อเราเรียนดี คิดอย่างเป็นระบบ เราไม่มีอะไรต้องกังวล เราจะทำกิจกรรมได้ดี วางแผนได้ดี เราควรทำกิจกรรมเพราะจะทำให้มีทักษะในชีวิตมากขึ้น ได้รู้จักเพื่อนๆ มากขึ้น เราจะประสบปัญหาต่างๆ เรียนรู้วิธีการแก้ไข ทำให้มีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียน เราจะเรียนได้ดีขึ้น เพราะเราจะแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดีขึ้น

อาชีพที่ใฝ่ฝันในอนาคต
ในขณะนี้สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์ อาจจะศึกษาต่อด้านคอมพิวเตอร์ Science หลังจบการศึกษาอาจจะเป็นนักเขียนโปรแกรม หรือเป็นอาจารย์ แต่ไม่ว่าจะจบการศึกษาด้านใด หรือประกอบอาชีพใดก็ตาม จะทำประโยชน์ให้ประเทศชาติอย่างเต็มที่

ฝากถึงน้องๆ ที่สนใจด้านคอมพิวเตอร์โอลิมปิกและการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกในปีหน้า
ปีหน้าเราจะมีการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกที่พัทยา ซี่งทางวิชาการดอทคอมได้ทำกิจกรรม Road Show ในการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงงานคอมพิวเตอร์โอลิมปิกในปีหน้า  และมีการแข่งขัน IOI Thailand League หรือการแข่งขันโค้ดจม

น้องๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.vcharkarn.com/olympic สามารถเข้าแข่งขันได้ทุกระดับชั้น ไม่เกินมัธยมปลาย และแบบบุคคลทั่วไป ส่วนการสมัคร สามารถทำการสมัครผ่านบนเว็บไซต์ http://www.vcharkarn.com/olympic โดยดูจากโปรแกรมการแข่งขันตามตาราง การแข่งขันจะจัดขึ้นทุกเดือน โดยจะทำการเปิดโจทย์คำถามการแข่งขันบนเว็บไซต์ ทุกๆ วันที่ 11 ของทุกๆเดือน

เพื่อนๆ น้องๆ ที่สนใจด้านคอมพิวเตอร์สามารถเข้าไปฝึกทำโจทย์ โดยเข้าไปร่วมแข่งขันได้ จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆ อย่างมาก และยังมีเว็บไซต์ที่พี่ๆ โอลิมปิกได้เข้าไปช่วยกันจัดทำขึ้น สามารถลิงก์ได้จากเว็บวิชาการดอทคอมหน้าโอลิมปิก ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้

จากการสัมภาษณ์คุณพศิน ที่ไม่ใช่คน ‘คงแก่เรียน’ หากแต่เป็นคนคุยสนุก พูดจาฉะฉาน เป็นวิทยากรได้ดี ทีมงานได้รับรู้ถึง ‘ความตั้งใจจริง’  ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทำกิจกรรมต่างๆ เป็นการส่งผลให้คุณพศินประสบความสำเร็จในการเรียนและการแข่งขันโอลิมปิกนั่นเอง ขอให้คุณพศินประสบผลสำเร็จในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกในครั้งนี้และนำความรู้ที่ได้รับ มาทำงานเพื่อพัฒนาประเทศชาติดังที่ตั้งใจไว้นะคะ 

ขอให้น้องๆ ได้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียน มีกำลังใจในการแข่งขันหรือทำกิจกรรมต่างๆ เพราะเพียงเรา ‘ลงมือทำ’ นั่นคือ ‘จุดเริ่มต้นที่ดี’ แล้วค่ะ