การใส่เครื่องหมายวรรคตอนในการเขียน

การใส่เครื่องหมายวรรคตอนในการเขียน

ขอขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของIDP และ วิชาการดอทคอม
โดย David Park
ที่มา
www.thailand.idp.com


            สายป่านจากกรุงเทพฯ มี 3 คำถามเกี่ยวกับเกณฑ์การวัดการเขียนในการสอบ Ielts (International English Language Testing System) ดังนี้

             ข้อแรก ฉันสามารถใช้เครื่องหมายคำถาม (?) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการได้ไหม  อาจารย์คนหนึ่งบอกว่าอาจารย์ประเมินผลสอบคอยดูเครื่องหมายเหล่านี้อยู่ แต่อาจารย์อีกคนหนึ่งบอกว่าดิฉันไม่ควรใช้ เครื่องหมายเหล่านี้

             ข้อที่สอง ดิฉันต้องการแบนด์ 7.0 เพื่อเรียนต่อปริญญาโท เนื่องจากดิฉันไม่เก่งไวยากรณ์ทำอย่างไรดิฉันจึงจะสามารถได้ คะแนนจากจุดอื่นที่ใช้ประเมินในการสอบเขียนอาจจะเป็นศัพท์แสงไหม 

             ข้อที่สาม ถ้าดิฉันไม่สามารถจำชื่อขององค์กรอย่าง  World Health Organization ได้ ดิฉันสามาถใช้ชื่อย่อได้ไหม (อย่าง WHO)

             ผมขอตอบว่า  ถึงแม้ว่าเครื่องหมายคำถาม (?) หรือเครื่องอัศเจรีย์ (!) อาจะนำมาใช้ได้ แต่มันก็ไม่ปกติที่จะเห็นในการเรียงความเชิงวิชาการที่ดีใน Ielts

             ทำไมล่ะ ประการหนึ่งก็คือคาดว่าให้คุณใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การตั้งคำถามมักจะใช้การเขียนแบบไม่เป็นทางการเพื่อ ดึงความสนใจของผู้อ่าน แต่วิธีนี้ไม่เป็นการเขียนธรรมดาในภาษา อังกฤษเชิงวิชาการ การเขียนใน Ielts หวังให้คุณตอบคำถามมากกว่าการตั้งคำถามให้ผู้อ่าน

             ในทำนองเดียวกัน  มันก็ไม่เป็นเรื่องปกติที่จะแสดงอารมณ์รุนแรงในการเขียนเชิงวิชาการทั้งๆ ที่คาดหวังให้เขียนในสิ่งที่พูดถึง ไม่เอาความคิดส่วนตัวเข้ามาปน (ไม่ใส่อารมณ์) เนื่องจากเครื่องหมาย อัศเจรีย์ (!) ได้นำมาใช้เพื่อชี้ให้เห็นว่าผู้เขียนรู้สึก ประหลาดใจอย่างมากเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างการใช้เครื่องหมายนี้ในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการหายาก

             ผมไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของอาจารย์ท่านแรกของคุณที่ว่า อาจารย์ประเมินผลสอบคอยดู เครื่องหมายคำถาม (?) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ในเรียงความในการสอบ Ielts 

             มันอาจจะผิดอีกด้วยที่คิดว่าคุณอาจจะได้คะแนนสูงขึ้นสำหรับการเขียนง่ายๆ โดยใช้เครื่องหมายวรรคตอนเหล่านี้ สิ่งที่อาจารย์ประเมินผลสอบคอยดูก็คือการใช้เครื่องหมายวรรคตอนมากๆ

            
อย่างไรก็ตามอาจารย์ประเมินผลสอบก็ยังคอยดูว่าเครื่องหมายวรรตอนกำลังถูกใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

             อาจารย์ท่านที่สองที่พูดว่าคุณไม่ควรใช้เครื่องหมายคำถาม หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์นั้นถูกในแง่ที่ว่ามันไม่เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นเครื่องวรรคตอนเหล่านั้นในการเขียนเชิงวิชาการ

             ไปที่คำถามที่สองของคุณ ไม่มีวิธีง่ายๆ หรือ “กลเม็ด” ที่จะทำให้คุณได้คะแนนแบนด์ที่ 7.0 ในการสอบเขียนต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ปีที่แล้วมีผู้สมัครสอบคนไทยเพียง 14 เปอร์- เซนต์ได้คะแนนโดยรวมที่ 6.5 (ซึ่งเป็นคะแนนต่ำสุดที่ใช้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทส่วนมาก) ผู้สมัครสอบคนไทยเพียง 9 เปอร์เซนต์ได้คะแนนโดยรวมระหว่าง 7.0 – 9.0 

             หนังสือคู่มือ Ielts อธิบายถึงหลักเกณฑ์การประเมินผล (Task Response, Coherence and Cohesion, Lexical Range and Accuracy, and Grammatical Range and Accuracy) คุณสามารถเอาสำเนาดิจิตอลได้โดยดาวน์โหลดจาก
www.ielts.org 

             สำหรับคำถามที่สาม คุณสามารถใช้ตัวย่ออย่าง WHO แทนการใช้ชื่อเต็ม (World Health Organization) ได้ ถึงกระนั้นก็ตาม ส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ว่าคุณจะเคยต้องใส่ชื่อองค์กรในเรียงความ

tags :

บทความอื่นๆ

หลักการใช้ in, on, at ในภาษาอังกฤษอย่างไรไม่ให้พลาด

หลักการใช้ in, on, at ในภาษาอังกฤษอย่างไรไม่ให้พลาด

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน สัมพัทธภาพพิเศษ กับ มายาคติของ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน สัมพัทธภาพพิเศษ กับ มายาคติของ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน กาลอวกาศและขนมปังลูกเกด

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน กาลอวกาศและขนมปังลูกเกด

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน เวลาคือมิติที่สี่

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน เวลาคือมิติที่สี่

เที่ยวสนุกสไตล์ Sci trip on tour:  ฟอสซิลสัตว์ทะเลบนก้อนหินมาจากไหน และ อะไรคือน้องวัว?

เที่ยวสนุกสไตล์ Sci trip on tour: ฟอสซิลสัตว์ทะเลบนก้อนหินมาจากไหน และ อะไรคือน้องวัว?