การใส่เครื่องหมายวรรคตอนในการเขียน

ขอขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของIDP และ วิชาการดอทคอม
โดย David Park
ที่มา
www.thailand.idp.com


            สายป่านจากกรุงเทพฯ มี 3 คำถามเกี่ยวกับเกณฑ์การวัดการเขียนในการสอบ Ielts (International English Language Testing System) ดังนี้

             ข้อแรก ฉันสามารถใช้เครื่องหมายคำถาม (?) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการได้ไหม  อาจารย์คนหนึ่งบอกว่าอาจารย์ประเมินผลสอบคอยดูเครื่องหมายเหล่านี้อยู่ แต่อาจารย์อีกคนหนึ่งบอกว่าดิฉันไม่ควรใช้ เครื่องหมายเหล่านี้

             ข้อที่สอง ดิฉันต้องการแบนด์ 7.0 เพื่อเรียนต่อปริญญาโท เนื่องจากดิฉันไม่เก่งไวยากรณ์ทำอย่างไรดิฉันจึงจะสามารถได้ คะแนนจากจุดอื่นที่ใช้ประเมินในการสอบเขียนอาจจะเป็นศัพท์แสงไหม 

             ข้อที่สาม ถ้าดิฉันไม่สามารถจำชื่อขององค์กรอย่าง  World Health Organization ได้ ดิฉันสามาถใช้ชื่อย่อได้ไหม (อย่าง WHO)

             ผมขอตอบว่า  ถึงแม้ว่าเครื่องหมายคำถาม (?) หรือเครื่องอัศเจรีย์ (!) อาจะนำมาใช้ได้ แต่มันก็ไม่ปกติที่จะเห็นในการเรียงความเชิงวิชาการที่ดีใน Ielts

             ทำไมล่ะ ประการหนึ่งก็คือคาดว่าให้คุณใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การตั้งคำถามมักจะใช้การเขียนแบบไม่เป็นทางการเพื่อ ดึงความสนใจของผู้อ่าน แต่วิธีนี้ไม่เป็นการเขียนธรรมดาในภาษา อังกฤษเชิงวิชาการ การเขียนใน Ielts หวังให้คุณตอบคำถามมากกว่าการตั้งคำถามให้ผู้อ่าน

             ในทำนองเดียวกัน  มันก็ไม่เป็นเรื่องปกติที่จะแสดงอารมณ์รุนแรงในการเขียนเชิงวิชาการทั้งๆ ที่คาดหวังให้เขียนในสิ่งที่พูดถึง ไม่เอาความคิดส่วนตัวเข้ามาปน (ไม่ใส่อารมณ์) เนื่องจากเครื่องหมาย อัศเจรีย์ (!) ได้นำมาใช้เพื่อชี้ให้เห็นว่าผู้เขียนรู้สึก ประหลาดใจอย่างมากเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างการใช้เครื่องหมายนี้ในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการหายาก

             ผมไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของอาจารย์ท่านแรกของคุณที่ว่า อาจารย์ประเมินผลสอบคอยดู เครื่องหมายคำถาม (?) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ในเรียงความในการสอบ Ielts 

             มันอาจจะผิดอีกด้วยที่คิดว่าคุณอาจจะได้คะแนนสูงขึ้นสำหรับการเขียนง่ายๆ โดยใช้เครื่องหมายวรรคตอนเหล่านี้ สิ่งที่อาจารย์ประเมินผลสอบคอยดูก็คือการใช้เครื่องหมายวรรคตอนมากๆ

            
อย่างไรก็ตามอาจารย์ประเมินผลสอบก็ยังคอยดูว่าเครื่องหมายวรรตอนกำลังถูกใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

             อาจารย์ท่านที่สองที่พูดว่าคุณไม่ควรใช้เครื่องหมายคำถาม หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์นั้นถูกในแง่ที่ว่ามันไม่เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นเครื่องวรรคตอนเหล่านั้นในการเขียนเชิงวิชาการ

             ไปที่คำถามที่สองของคุณ ไม่มีวิธีง่ายๆ หรือ “กลเม็ด” ที่จะทำให้คุณได้คะแนนแบนด์ที่ 7.0 ในการสอบเขียนต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ปีที่แล้วมีผู้สมัครสอบคนไทยเพียง 14 เปอร์- เซนต์ได้คะแนนโดยรวมที่ 6.5 (ซึ่งเป็นคะแนนต่ำสุดที่ใช้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทส่วนมาก) ผู้สมัครสอบคนไทยเพียง 9 เปอร์เซนต์ได้คะแนนโดยรวมระหว่าง 7.0 – 9.0 

             หนังสือคู่มือ Ielts อธิบายถึงหลักเกณฑ์การประเมินผล (Task Response, Coherence and Cohesion, Lexical Range and Accuracy, and Grammatical Range and Accuracy) คุณสามารถเอาสำเนาดิจิตอลได้โดยดาวน์โหลดจาก
www.ielts.org 

             สำหรับคำถามที่สาม คุณสามารถใช้ตัวย่ออย่าง WHO แทนการใช้ชื่อเต็ม (World Health Organization) ได้ ถึงกระนั้นก็ตาม ส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ว่าคุณจะเคยต้องใส่ชื่อองค์กรในเรียงความ