เรื่องง่ายๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับ อี85

ภายใต้ความร่วมมือของวารสารพลังไทย และ วิชาการ.คอม
http://www.pttplc.com/TH/Default.aspx 


                             
1. น้ำแก๊สโซฮอล์ อี85 คืออะไร
             อี85 คือ เชื้อเพลิงผสมสำหรับใช้งานรถยนต์  โดยผสมน้ำมันเบนซินมาตรฐานเข้ากับเอทานอล (E) ในสัดส่วนร้อยละ 15 และ 85 ตามลำดับ  น้ำมันชนิดนี้จึงถูกเรียกว่า  “อี 85”  การผสมเอทานอลเข้ากับน้ำมันเบนซินในสัดส่วนที่น้อยลง  ก็จะเรียกชื่อตามสัดส่วนของการผสม เช่น ผสม20% เรียก อี 20 ผสม 10% เรียก อี10 เป็นต้น

2. น้ำแก๊สโซฮอล์ อี 85 มีผลทำให้สมรรถนะของรถยนต์ลดลงหรือไม่
             คำตอบคือ ไม่มีผล  ในทางกลับกันเอทานอลบริสุทธิ์จะมีระดับออกเทนอยู่ที่ 107-113  ซึ่งนับว่าสูงกว่าน้ำมันเบนซินที่มีออกเทนอยู่ที่ 91 และ 95 ดังนั้น  การผสมเอทานอลลงในน้ำมันเบนซินออกมาเป็นแก๊สโซฮอล์ อี85  จะช่วยเพิ่มค่าออกเทนให้กับน้ำมันมากยิ่งขึ้นกว่าน้ำมันเบนซินธรรมดา  ทั้งนี้  น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี85 มีระดับออกเทนอยู่ที่ 105 เพิ่มแรงม้าให้กับรถยนต์อีก 5-10%  เมื่อเทียบกับเบนซินธรรมดา  และยังช่วยให้เครื่องยนต์เดินเรียบขึ้นอีกด้วย

3. เติม อี85 ในรถเบนซินธรรมดาได้หรือไม่
             รถที่ไม่ได้ออกแบบมาเฉพาะเพื่อใช้กับน้ำมัน อี85 ไม่ควรใช้น้ำมันอี85 ที่ผสมเอทานอล  ซึ่งก็คือ  แอลกอฮอล์  และคุณสมบัติไม่เหมือนกับน้ำมันเบนซิน  เพราะมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนวัสดุ เช่น ยาง และพลาสติก  และทำให้ปฏิกิริยากับโลหะบางชนิดมากกว่าเบนซินด้วย  ดังนั้น  รถที่จะเติมแก๊สโซฮอล์ อี85 ได้  จำเป็นต้องปรับโครงสร้างทางวิศวกรรมบางส่วนเพื่อให้รองรับน้ำมันชนิดนี้ได้

4. รถแบบไหนที่ใช้ อี85
             แก๊สโซฮอล์ อี85  ใช้ได้สำหรับรถยนต์ในกลุ่มที่เรียกว่า FFV หรือ Flex Fuel Vehicle คือ เครื่องยนต์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอล  ซึ่งเติมได้ตั้งแต่น้ำมันเบนซินธรรมดา  แก๊สโซฮอล์ อี10 อี20 ไปจนถึงอี85  และยังสามารถเติมผสมกันได้อย่างไม่มีปัญหาอีกด้วย เพราะ FFV จะมีหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) คอยวัดปริมาณโมเลกุลของออกซิเจนที่เข้าไปในเครื่องยนต์  ปรับการทำงานเหมาะสมกับน้ำมันที่เติมเพื่อให้รถยนต์ทำงานได้เต็มสมรรถนะ

5. ทำไมประเทศไทยต้องส่งเสริม อี85
             การสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานทดแทน  ยังคงเป็นแนวนโยบายหลักของรัฐบาล  ไม่ว่าราคาน้ำมันจะแพงขึ้นถูกลง  โดยเฉพาะการสนับสนุนให้คนไทยใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์  ยิ่งสัดส่วนของเอทานอลที่ใช้มีมากขึ้นเท่าไหร่  ก็ยิ่งช่วยชาติลดการเพิ่มพาพลังงานจากต่างประเทศได้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้  กระทรวงพลังงานเร่งเดินหน้ามาตรการส่งเสริม อี85 ให้เร็วที่สุด  เนื่องจากประเทศไทยมีผลผลิตและการผลิตเอทานอล ที่มีศักยภาพมากพอที่จะสนับสนุนการใช้แก๊สโซฮอล์ อี85 โดยไม่กระทบกับการบริโภคภายในประเทศ

6. ทิศทางการส่งเสริมแก๊สโซฮอล์ อี85
             กระทรวงพลังงานได้พิจารณาที่จะขยายจาก อี10 เป็น อี85 มาตั้งแต่เริ่มวางนโยบายพลังงานทดแทนในปี 2547 และได้ส่งเสริม อี85 บางส่วนในระยะแรกเมื่อปลายปี 2549 เพื่อให้มีการใช้อย่างจริงจังในปี 2555  ซึ่งปัจจุบันกระทรวงพลังงานได้กำหนดให้ อี85 เป็นวาระแห่งชาติ  และมีนโยบายส่งเสริมการใช้ อี85 อย่างครบวงจรภายใน 10 ปี

7. การสนับสนุนการใช้ อี85 จากภาครัฐ
กระทรวงพลังงานร่วมมือกับภาครัฐหลายหน่วยงานเร่งผลักดันนโยบายสนับสนุนการใช้รถยนต์ FFV ในประเทศไทย  ดังนี้  

             7.1 ลดการนำเข้าจาก 80% เหลือเพียง 60% สำหรับรถยนต์ FFV นำเข้าในขนาดไม่เกิน 2,000 ซีซี. และ 2,500 ซีซี. จำนวน 2,000 คัน
             7.2 ใช้เงินกองทุนน้ำมันชดเชยภาษีสรรพสามิตรถยนต์ FFV 3%  สำหรับรถยนต์ FFV นำเข้าที่ขนาดไม่เกิน 2,000 ซีซี. และ 2,500 ซีซี. จำนวน 2,000 คัน
             7.3  ใช้เงินกองทุนน้ำมันชดเชยภาษีสรรพสามิตรถยนต์ FFV 3%  สำหรับรถยนต์ FFV  ที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศ  นอกจากนี้  ได้กำหนด Road Map การส่งเสริมการใช้ อี85 อาทิ มาตรการภาษีและอากรเพื่อการนำเข้ารถยนต์ในระยะสั้นของกรมศุลกากร  การออกมาตรฐานคุณภาพน้ำมัน อี85  ของกรมธุรกิจพลังงาน  การเพิ่มผลผลิตต่อไร่อ้อยและมันสำปะหลัง  และการกำหนดพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า  พื้นที่ราชพัสดุของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กรมธนารักษ์ เป็นต้น

8. ความพร้อมเดินหน้าวัตถุดิบ
             ประเทศไทยมีวัตถุดิบทางการเกษตร (อ้อย, กากน้ำตาล, มันสำปะหลัง) มากพอที่จะรองรับการใช้ อี85 ได้ทั้งประเทศ  โดยไม่กระทบกับการบริโภคภายในประเทศ  ซึ่งกำลังการผลิตเอทานอลในปี 2551 อยู่ที่ 1.5 ล้านลิตรต่อวัน  ในขณะที่การใช้เอทานอลอยู่ที่ 1.1 ล้านลิตรต่อวัน  และเมื่อปี 2552 มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 1.5 ล้านลิตรต่อวัน  รวมกำลงการผลิตเอทานอลในปี 2552 ประมาณ 3 ล้านลิตรต่อวัน  ซึ่งสามารถรองรับ อี85 ในระยะแรกอย่างไม่มีปัญหา

9. สถานีบริการน้ำมัน เพื่อจำหน่าย อี85
             ขณะนี้  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีสถานีบริการน้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี85 ที่เปิดจำหน่ายแล้วอย่างเป็นทางการแล้ว 4 แห่ง และมีแผนจะขยายเป็น 15 แห่ง ตามความต้องการใช้ของ อี85

10. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ อี85
             จุดเริ่มต้นของการผลักดันนโยบาย อี85 กระทรวงพลังงานได้คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญจากการกำหนด Road Map การส่งเสริมการใช้ อี85 ในปี 2551-2561 ทำให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวมเป็นเงิน 447,377 ล้านบาท  สร้างความมั่นคงด้านการจัดหาพลังงานในประเทศและลดการใช้เบนซินได้มูลค่า 386,720 ล้านบาท  อีกทั้งยังเป็นการปรับโครงสร้างการผลิตพืชเกษตรไปสู่พืชพลังงานที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสูง  สร้างเสถียรภาพราคาพืชผลเกษตร  สร้าง Multiplier  Effect  ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและบริการมูลค่า 60,657 ล้านบาทในปี 2561 และยังเป็นการช่วยลดมลพิษและภาวะโลกร้อนได้ถึง 27.8 ล้านตัน  ซึ่งผลประโยชน์นี้จะตกไปถึงประชาชนทุกระดับอย่างแท้จริง