ปลูกพืชคลุมดินรักษาหน้าดิน เพิ่มความชุ่มชื้นปราบวัชพืชได้อยู่หมัด

ภายใต้ความร่วมมือจากวารสารบ้านใกล้เรือนเคียง กับวิชาการดอทคอม
http://www.pttplc.com/TH/Default.aspx


             ลูกหลานชาวสวนทั้งหลาย  คงต้องประสบกับปัญหาวัชพืชรุนแรงขณะต้นไม้ยังเล็กอยู่ใช่ไหม  ซึ่งกว่าวัชพืชจะหมดไปก็ต้องรอจนกว่าต้นไม้ขึ้นจนมีพุ่มชนกัน  ก็กินเวลา 2-3 ปี  แต่ไอ้เจ้าวัชพืชเหล่านี้มันกลับแย่งสารอาหารต้นไม้ของเราซะนี่  ทำให้ต้นไม้โตช้า  ให้ผลผลิตก็ช้า  วันนี้  เรามาเรียนรู้วิธีปราบวัชพืชให้อยู่หมัดโดยสันติวิธี  ทั้งยังรักษาหน้าดินเพิ่มความชุ่มชื่นให้ดินกับลุงยองกันเถอะ...
                             
             สันติวิธีที่ว่า ก็คือ  การปลูกพืชคลุมดินในระหว่างแถวของไม้ผล-ไม้ยืนต้น-สวยยาง  วิธีนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาระยะยาวได้  โดยพืชที่เอามาปลูกจะเป็นพืชตระกูลถั่วประเภทเลื้อยพัน   ซึ่งมันจะถอดเถาเลื้อยพันทำให้วัชพืชพ่ายแพ้และตายได้ในที่สุด  ลูกหลานอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในระยะแรกที่ต้องปลูกถั่วให้เลื้อยเต็มพื้นที่  แต่หลังจากนั้นแล้ว  การดูแลไม่ให้เลื้อยพันไม้ผล-ไม้ยืนต้น-สวนยาง ของเรานั้นง่ายกว่าการกำจัดวัชพืช  แถมยังมีข้อดีมากโขอีกด้วยนั่นคือ

             1. เพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน  จึงลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยต่างๆ ได้
             2. ต้น เถา และใบ  ที่ร่วงหล่นหรือผุเน่า  ก็จะกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีให้กับดิน
             3. พืชคลุมดินจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหน้าดิน  และช่วยลดการชะล้างการพังทลายของหน้าดินได้
             4. ลดเวลา-ลดค่าใช้จ่าย  ในการกำจัดวัชพืช
             5. เมล็ดพันธุ์ของพืชคลุมดิน  ยังสามารถนำไปขายเพิ่มรายได้
             6. มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ  เพราะปลอดสารพิษ

แต่ก่อนที่เราจะรู้จักว่า  พืชคลุมดินที่ควรปลูก  มีอะไรบ้าง  เราไปดูปัญหาของการปลูกพืชคลุมดินกันด้วย  อันได้แก่ 
             1. ในฤดูฝน  พืชคลุมดินจะเติบโตอย่างรวดเร็ว  ทำให้ไปเลื้อยพันต้นไม้ของเราได้รวดเร็ว  จึงต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่
             2. ในฤดูแล้ง  อากาศแห้ง  พืชคลุมดินจะโทรมและทิ้งใบ  ซึ่งอาจเป็นเชื้อเพลิง  ทำให้เกิดไฟไหม้  ก็ต้องคอยดูแลใกล้ชิดอีกเช่นเดียวกัน  หรือทำแนวกันไฟอย่างน้อย 1 เมตร  ก่อนถึงต้นไม้เรา
                             
ต่อไปนี้  ก็เป็นชนิดพืชคลุมดินที่ลุงยองแนะนำให้ปลูกกันนะ
             1. คาโลโกเนียม  เป็นพืชคลุมชนิดเถา  เลื้อยไปตามผิวดิน  ชอบฝนตกชุก  แต่ไม่ชอบน้ำขัง  ไม่ชอบร่มเงา
             2. เซนโตรซิมาหรือถั่วลาย  เป็นพืชคลุมดินชนิดเถา  ชอบดินค่อนข้างดี  ไม่ชอบน้ำขัง  ขึ้นได้ดีภายใต้ร่มเงา
             3. เพอราเรีย  เป็นพืชคลุมดินชนิดเถา  มีเถาใหญ่  ชอบเลื้อยพันต้นไม้  กินปุ๋ยมาก  ควบคุมวัชพืชได้ดี
             4. ซีรูเลียม  เป็นพืชคลุมดินชนิดลำต้นเถาเลื้อยแข็งแรง  ขึ้นได้ดีในสภาพร่มเงามาก  คงทนกว่าพืชคลุมดินชนิดอื่นๆ
             สำหรับในวิธีการปลูกและการบำรุงรักษาพืชคลุมดินนั้น  เอาเป็นว่าลุงยองจะมาบอกกล่าวกันอีกครั้ง  ถ้ารอไม่ไหวก็สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่  เกษตรจังหวัด  กรมวิชาการเกษตร  หรือกรมส่งเสริมการเกษตร  กันก่อนก็ได้  วันนี้พื้นที่ของลุงยองหมดซะแล้ว  สวัสดีนะลูกเอ๊ยหลานเอ๊ย