วิทยาลัยดุสิตธานี เมืองพัทยา พร้อมเปิดสอน มิถุนายน นี้

วิทยาลัยดุสิตธานี เมืองพัทยา พร้อมเปิดสอน มิถุนายน นี้

                 กรุงเทพฯ – วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาด้านอุตสาหกรรมบริการชั้นนำของประเทศ ซึ่งก่อตั้งโดย ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ขยายวิทยาลัยสู่เมืองที่มีชื่อเสียงในฐานะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของ เอเชีย ด้วยการเปิดวิทยาลัยดุสิตธานี เมืองพัทยาขึ้น โดยจะเริ่มเปิดภาคการศึกษาแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554   

                 “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการเปิดวิทยาลัยดุสิตธานี เมืองพัทยา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญของภาคการศึกษาของดุสิต โดยตั้งแต่ที่เราได้ก่อตั้ง วิทยาลัยดุสิตธานีขึ้น ในปีพ.ศ. 2536 การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่ออุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ถือเป็นสิ่งที่ดุสิตได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยเราตระหนักถึงความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถของอุตสาหกรรมการ บริการในประเทศไทย เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการเปิดวิทยาลัยดุสิตธานี เมืองพัทยา จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจและมีใจรักในวิชาชีพการโรงแรม และการท่องเที่ยวให้มีความเชี่ยวชาญและมีทักษะที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอม รับในระดับสากล” คุณชนินทธ์ โทณวณิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว

                 “พัทยาเป็นเมืองที่มี โรงแรมชั้นนำมากมาย ซึ่งรวมถึง โรงแรมดุสิตธานี พัทยา และ โรงแรมดุสิตดีทู สองโรงแรมที่โดดเด่นในเครือดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่จะทำให้นักเรียนของเราได้รับโอกาสในการฝึกงานเพื่อ เรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้เป็นอย่างดี”  คุณชนินทธ์ กล่าวเพิ่มเติม 

                 วิทยาลัยดุสิตธานี เมืองพัทยา ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ใกล้กับเมืองจำลองพัทยา ะเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีจำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ 1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท 2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 3.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์ โดยวิทยาลัยดุสิตธานี มีความมุ่งมั่นที่จะสรรสร้างบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญให้กับ อุตสาหกรรมการบริการ นอกจากนี้วิทยาลัยดุสิตธานี เมืองพัทยา ยังได้จัดทำหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในอุตสาหกรรมนี้โดย เฉพาะรวมถึงหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในงานบริการและธุรกิจโรงแรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มเติม  

                
นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยมีโครงการที่จะเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนทันทีที่วิทยาลัย ดุสิตธานี เมืองพัทยา มีความพร้อมสมบูรณ์แบบ 

                  “การก่อตั้งวิทยาลัยดุสิตธานี เมืองพัทยา เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากความสำเร็จของระบบการศึกษาที่มีคุณภาพของวิทยาลัย ดุสิตธานีที่กรุงเทพฯ ซึ่งการขยายวิทยาลัยของเราในครั้งนี้ เราได้เตรียมหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย  คณาจารย์ผู้สอนที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมทั้งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆสำหรับนักศึกษา ซึ่งทางวิทยาลัยคาดการณ์ว่าจะมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจำนวน 200 คน สำหรับภาคการศึกษาแรกในเดือนมิถุนายนนี้” คุณวีรา พาสพัฒนพาณิชย์ อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี กล่าว

                 “วิทยาลัยดุสิตธานี เมืองพัทยา ประกอบไปด้วย สามอาคารเรียน พร้อมด้วยห้องเรียน,  ห้องสาธิตการประกอบอาหาร, ห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร, ห้องเบเกอรี่, ห้องปฏิบัติการผสมเครื่องดื่ม, ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม, ห้องอาหาร, ห้องสมุด, และห้องเรียนภาษาต่างๆ ทั้งนี้ บริเวณต่างๆของวิทยาลัยจะได้รับการตกแต่งและใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล เรามั่นใจว่าหลักสูตรการศึกษาที่เราจัดทำขึ้นจะตรงกับความต้องการของ อุตสาหกรรมการบริการ นอกจากนี้นักศึกษาของเราจะได้มีโอกาสศึกษาทั้งในภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีรวม ทั้งนักศึกษาทุกคนจะยังได้รับประสบการณ์จริงจากการฝึกงาน โดยเป็นภาคบังคับที่นักศึกษาของเราจะต้องมีชั่วโมงการฝึกงานในด้านที่เรียนครบตามกำหนด” คุณวีรา กล่าวเพิ่มเติม 

                 วิทยาลัยดุสิตธานี ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำแห่งหนึ่งของเอเชียในด้านอุตสาหกรรมการบริการ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆอีกมากมาย ทั้งด้านการจัดการโรงแรม การบริการ, ศิลปะการประกอบอาหาร,และรวมไปถึงการท่องเที่ยว ซึ่งทางวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งด้านการ ศึกษาและการฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมบริการของเอเชีย โดยมุ่งเน้นที่จะมอบหลักสูตรการบริการที่มีประสิทธิภาพ ผ่านระบบการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย รวมทั้งกิจกรรมและการวิจัยที่เป็นประโยชน์  

                 วิทยาลัยดุสิตธานี เมืองพัทยาได้เปิดรับสมัครนักศึกษาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร: +66 (0) 2361 7811-3, อีเมล:
marketing@dtc.ac.th หรือ www.dtc.ac.th  


วิทยาลัยดุสิตธานี เมืองพัทยา สถาบันการศึกษาด้านการบริการใหม่ล่าสุด ณ เมืองพัทยา

tags :

บทความอื่นๆ

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน สัมพัทธภาพพิเศษ กับ มายาคติของ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน สัมพัทธภาพพิเศษ กับ มายาคติของ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน กาลอวกาศและขนมปังลูกเกด

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน กาลอวกาศและขนมปังลูกเกด

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน เวลาคือมิติที่สี่

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน เวลาคือมิติที่สี่

เที่ยวสนุกสไตล์ Sci trip on tour:  ฟอสซิลสัตว์ทะเลบนก้อนหินมาจากไหน และ อะไรคือน้องวัว?

เที่ยวสนุกสไตล์ Sci trip on tour: ฟอสซิลสัตว์ทะเลบนก้อนหินมาจากไหน และ อะไรคือน้องวัว?

เที่ยวสนุกสไตล์ Sci trip on tour: ความลับของธรรมชาติ

เที่ยวสนุกสไตล์ Sci trip on tour: ความลับของธรรมชาติ "ลำดับเลขฟีโบนัชชี" และ "อุโมงค์ต้นไม้"