วิทยาลัยดุสิตธานี เมืองพัทยา พร้อมเปิดสอน มิถุนายน นี้

                 กรุงเทพฯ – วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาด้านอุตสาหกรรมบริการชั้นนำของประเทศ ซึ่งก่อตั้งโดย ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ขยายวิทยาลัยสู่เมืองที่มีชื่อเสียงในฐานะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของ เอเชีย ด้วยการเปิดวิทยาลัยดุสิตธานี เมืองพัทยาขึ้น โดยจะเริ่มเปิดภาคการศึกษาแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554   

                 “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการเปิดวิทยาลัยดุสิตธานี เมืองพัทยา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญของภาคการศึกษาของดุสิต โดยตั้งแต่ที่เราได้ก่อตั้ง วิทยาลัยดุสิตธานีขึ้น ในปีพ.ศ. 2536 การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่ออุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ถือเป็นสิ่งที่ดุสิตได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยเราตระหนักถึงความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถของอุตสาหกรรมการ บริการในประเทศไทย เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการเปิดวิทยาลัยดุสิตธานี เมืองพัทยา จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจและมีใจรักในวิชาชีพการโรงแรม และการท่องเที่ยวให้มีความเชี่ยวชาญและมีทักษะที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอม รับในระดับสากล” คุณชนินทธ์ โทณวณิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว

                 “พัทยาเป็นเมืองที่มี โรงแรมชั้นนำมากมาย ซึ่งรวมถึง โรงแรมดุสิตธานี พัทยา และ โรงแรมดุสิตดีทู สองโรงแรมที่โดดเด่นในเครือดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่จะทำให้นักเรียนของเราได้รับโอกาสในการฝึกงานเพื่อ เรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้เป็นอย่างดี”  คุณชนินทธ์ กล่าวเพิ่มเติม 

                 วิทยาลัยดุสิตธานี เมืองพัทยา ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ใกล้กับเมืองจำลองพัทยา ะเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีจำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ 1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท 2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 3.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์ โดยวิทยาลัยดุสิตธานี มีความมุ่งมั่นที่จะสรรสร้างบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญให้กับ อุตสาหกรรมการบริการ นอกจากนี้วิทยาลัยดุสิตธานี เมืองพัทยา ยังได้จัดทำหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในอุตสาหกรรมนี้โดย เฉพาะรวมถึงหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในงานบริการและธุรกิจโรงแรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มเติม  

                
นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยมีโครงการที่จะเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนทันทีที่วิทยาลัย ดุสิตธานี เมืองพัทยา มีความพร้อมสมบูรณ์แบบ 

                  “การก่อตั้งวิทยาลัยดุสิตธานี เมืองพัทยา เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากความสำเร็จของระบบการศึกษาที่มีคุณภาพของวิทยาลัย ดุสิตธานีที่กรุงเทพฯ ซึ่งการขยายวิทยาลัยของเราในครั้งนี้ เราได้เตรียมหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย  คณาจารย์ผู้สอนที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมทั้งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆสำหรับนักศึกษา ซึ่งทางวิทยาลัยคาดการณ์ว่าจะมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจำนวน 200 คน สำหรับภาคการศึกษาแรกในเดือนมิถุนายนนี้” คุณวีรา พาสพัฒนพาณิชย์ อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี กล่าว

                 “วิทยาลัยดุสิตธานี เมืองพัทยา ประกอบไปด้วย สามอาคารเรียน พร้อมด้วยห้องเรียน,  ห้องสาธิตการประกอบอาหาร, ห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร, ห้องเบเกอรี่, ห้องปฏิบัติการผสมเครื่องดื่ม, ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม, ห้องอาหาร, ห้องสมุด, และห้องเรียนภาษาต่างๆ ทั้งนี้ บริเวณต่างๆของวิทยาลัยจะได้รับการตกแต่งและใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล เรามั่นใจว่าหลักสูตรการศึกษาที่เราจัดทำขึ้นจะตรงกับความต้องการของ อุตสาหกรรมการบริการ นอกจากนี้นักศึกษาของเราจะได้มีโอกาสศึกษาทั้งในภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีรวม ทั้งนักศึกษาทุกคนจะยังได้รับประสบการณ์จริงจากการฝึกงาน โดยเป็นภาคบังคับที่นักศึกษาของเราจะต้องมีชั่วโมงการฝึกงานในด้านที่เรียนครบตามกำหนด” คุณวีรา กล่าวเพิ่มเติม 

                 วิทยาลัยดุสิตธานี ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำแห่งหนึ่งของเอเชียในด้านอุตสาหกรรมการบริการ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆอีกมากมาย ทั้งด้านการจัดการโรงแรม การบริการ, ศิลปะการประกอบอาหาร,และรวมไปถึงการท่องเที่ยว ซึ่งทางวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งด้านการ ศึกษาและการฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมบริการของเอเชีย โดยมุ่งเน้นที่จะมอบหลักสูตรการบริการที่มีประสิทธิภาพ ผ่านระบบการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย รวมทั้งกิจกรรมและการวิจัยที่เป็นประโยชน์  

                 วิทยาลัยดุสิตธานี เมืองพัทยาได้เปิดรับสมัครนักศึกษาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร: +66 (0) 2361 7811-3, อีเมล:
marketing@dtc.ac.th หรือ www.dtc.ac.th  


วิทยาลัยดุสิตธานี เมืองพัทยา สถาบันการศึกษาด้านการบริการใหม่ล่าสุด ณ เมืองพัทยา