CU-BEST

CU-BEST คืออะไร
            CU-BEST คือ ข้อสอบสำหรับเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาโท และปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ  ในหลักสูตร MBA และการตลาด  ข้อสอบ CU-BEST จะมีความคล้ายคลึงกับข้อสอบ GMAT  โดยจะมี 3 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนวิเคราะห์ธุรกิจ ส่วนคณิตศาสตร์ และส่วนไอคิว ข้อสอบ CU-BEST จะเป็นข้อสอบตัวเลือกทั้งหมด  โดยจะมี 5 ตัวเลือก  ผู้สอบต้องมีความระมัดระวัง เพราะถ้าตอบถูกจะได้คะแนน 5 คะแนน แต่ถ้าตอบผิดจะติดลบ 2 คะแนน  และถ้าเว้นไว้จะได้ 0 คะแนน เพราะฉะนั้นผู้ชอบต้องระวังในส่วนนี้มากๆ ค่ะ  แต่ข้อสอบ CU-BEST สามารถที่จะทำส่วนไหนก่อนก็ได้  ฉะนั้นถ้าผู้สอบรู้จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองก็ไปทำในส่วนที่เป็นจุดแข็งก่อนจุดอ่อนไว้ทำที่หลัง CU-BEST สามารถทำเช่นนั้นได้ค่ะ

คะแนนเต็มเท่าไร และต้องได้คะแนนเท่าไรถึงจะเรียกได้ว่าใช้ได้
            ถ้า CU-BEST เวอร์ชั่นภาษาไทยจะมีคะแนนเต็ม 500 คะแนน  ถ้าเป็น CU-BEST  เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจะมีคะแนนเต็ม 400 คะแนน  ที่เป็นเช่นนี้ เพราะ CU-BEST เวอร์ชั่นภาษาไทยจะมีข้อสอบ 100 ข้อ  แต่ CU-BEST ที่เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจะมีข้อสอบ 80 ข้อ  และไม่ว่าจะสอบเวอร์ชั่นไหนก็จะประกอบไปด้วย 3 พาร์ทเช่นเดียวกันเพียงแค่จำนวนข้อน้อยกว่าค่ะ

สามารถสมัครสอบ CU-BEST ได้ที่ไหนและค่าใช้จ่ายเท่าไร
            สำหรับสมัครสอบ CU-BEST ทางจุฬาลงกรณ์หมาวิทยาลัยให้ผู้สอบทุกท่านสมัครสอบออนไลน์ค่ะ  ที่ http://www.mbachula.info/    หากใครไม่เคยสอบมาก่อนจะต้องเข้าไปกรอกรายละเอียดส่วนตัวค่ะ และต้องกำหนด Password ของตัวเอง  หากใครมี Password แล้วเคยสอบมาแล้ว ก็สามารถเข้าไปสมัครสอบได้เรื่อยๆ เลยค่ะ

หลังจากสอบเสร็จต้องรอคะแนนกี่วันถึงจะออก
            หลังจากสอบเสร็จแล้วผู้สอบจะต้องรอคะแนน 7 วัน  ก็จะทราบผลค่ะ  อาจจะเร็วกว่านี้นิดหน่อยหรือช้ากว่านี้นิดหน่อยผู้สอบจะทราบคะแนนแน่นอนค่ะ

CU-BEST มีกี่พาร์ท

CU-BEST ประกอบไปด้วย 3 พาร์ทหลักๆ 

            ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ จำนวน 40 ข้อ
                        ส่วนที่ 1 บทความสั้น Critical Reasoning จำนวน 25-30 ข้อ
                        ส่วนที่ 2 บทความยาวประมาณ 1 – 2 หน้าจำนวน 5 บทความรวม จำนวน 10 กว่าข้อ

            ตอนที่ 2 คณิตศาสตร์ จำนวน 40 ข้อ ประกอบด้วย
                        ส่วนที่ 1 การใช้เหตุผล วิเคราะห์ว่าข้อมูลที่ให้มาเพียงพอหรือไม่
                        ส่วนที่ 2 คณิตศาสตร์ทั่วไปเป็นแบบตัวเลือกที่ต้องหาคำตอบที่ถูกต้อง
                        ส่วนที่ 3 การอ่านตาราง กราฟ และแผนภูมิ  ง่ายๆ ค่ะ

            ตอนที่ 3 ทักษะเชาว์ปัญญา จำนวน 20 ข้อ
                        ให้เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวในกระดาษคำตอบ หลักเกณฑ์การให้คะแนน  ทำถูกต้องได้ข้อละ 5 คะแนน ทำผิดหักข้อละ 2 คะแนน ไม่ตอบได้คะแนน 0  คะแนน ตอบมากกว่า 1 ข้อถูกหัก 5 คะแนน วัตถุประสงค์คือการอ่านจับใจความ  ไม่ว่าจะสอบเวอร์ชั่นไทยหรืออังกฤษก็จะมี 20 ข้อเหมือนกันค่ะ

วิเคราะห์ข้อสอบ CU-BEST พาร์ท คณิตศาสตร์
            ในส่วนของคณิตศาสตร์ กราฟและตารางอย่างง่ายๆ ถ้าเราไม่ละเลยชีวิตประจำวัน เช่น ตารางรถไฟฟ้า  ตารางการแข่งขันต่างๆ ที่เราเห็นในทีวี  เราก็จะทำในส่วนนี้ได้ค่ะ  ในส่วนของคณิตศาสตร์จริงๆ ผู้สอบจะต้องเตรียมตัว คือ สูตรทางคณิตศาสตร์ สูตรเลขาคณิตทุกสูตร และค่าคงที่ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ต้องจำเองทั้งหมดค่ะ ในส่วนปริมาตรค่อนข้างจะออกยากค่ะ เลขคณิตเป็นข้อสอบแบบง่ายๆ พีชคณิตจะมีบ้างแต่ว่าไม่เยอะแต่ต้องทำให้ถูกต้อง  ในส่วนโจทย์ปัญหานั้นเป็นส่วนใหญ่ของข้อสอบ คณิตศาสตร์ของ CU-BEST โจทย์ปัญหาที่จะเจอมี อัตราส่วน เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ กำไร-ขาดทุน ลดราคา และโจทย์ประเภทอายุ ระยะทาง เวลา ฯลฯ ผู้สอบจะต้องเตรียมตัวให้ดีค่ะ เพียงเท่านี้ผู้สอบมีความมั่นใจได้ค่ะ

วิเคราะห์ข้อสอบ CU-BEST พาร์ท วิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ
            เนื่องจากข้อสอบจะมีทั้งบทความสั้นและบทความยาว  ฉะนั้นผู้สอบจะต้องมีสมาธิ  และอ่านบทความสั้นนั้นๆ ในส่วนของคำถามจะถามว่า ข้อไหนสรุปดีที่สุด  ข้อมูลไหนข้างล่างนี้ไปสนับสนุนข้อความข้างต้น  ข้อมูลไหนข้างล่างนี้ไปขัดแย้งกับข้อความที่กล่าวข้างต้นทั้งหมดและข้อไหนจริง ข้อไหนไม่จริงหรือไม่ก็จะถามสมมุติฐาน ดังนั้นผู้อ่านจะต้องอ่านวิเคราะห์อย่างดีถึงจะทำพาร์ทนี้ได้ดี

วิเคราะห์ข้อสอบ CU-BEST พาร์ท ทักษะเชาว์ปัญญา
เท่าที่ได้คลุกคลีกับข้อสอบ CU-BEST มาหลายๆ ปี  ข้อสอบของ CU-BEST จำประเด็นได้ดังนี้  จะมีแน่นอนเลยข้อมูลที่ให้มาจะมีข้อมูลซ้อนกันอยู่ในบทความประมาณ 4  บรรทัด  อาจจะมีข้อมูลที่เราต้องเรียบเรียงมีความซับซ้อนอยู่ในนั้น  ผู้สอบต้องมีความอดทนในการทำไอคิวส่วนนี้  ฉะนั้นผู้สอบจะต้องมีสมาธิมากๆ ค่ะ  ประเภทคัวอักษรย้อนกลับส่วนนี้เจอบ่อยๆ ค่ะ ประเภทนับจำนวน ประเภทนับจำนวน สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมที่ซ้อนกันอยู่  คือข้อสอบจะให้รูปใหญ่มาและมีรูปเล็กๆ ซ้อนอยู่ และจะถามว่ามีกี่รูป ฯลฯ ตอนนี้พอนึกภาพข้อสอบไอคิวออกกันแล้วใช่ไมค่ะ  เตรียมตัวค่ะเจอแน่นอน


แนะนำเทคนิคและการสอบ CU-BEST
            เทคนิคที่พี่เปิ้ลจะแนะนำ สำหรับผู้ที่จะสอบ CU-BEST ได้เตรียมตัวไว้อย่างแรกผู้สอบต้องฝึกตั้งที่ภายในตั้งแต่วัยเด็ก  ใครก็ตามที่อ่านหนังสือช้า คิดเลขช้า ตอนนี้ไม่ได้การแล้วค่ะ  ฝึกให้อ่านหนังสือเร็วขึ้น  คิดเลขเร็วขึ้น มีความรอบครอบ  ฝึกความเร็วนั้นเองค่ะ ข้อสองคุณจะต้องฝึกอ่านหนังสือมากๆ โดยเฉพาะเน้นไปทางธุรกิจ  ข้อสามคุณจะต้องเตรียมสูตรทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดไว้ในกระดาษใบเดียวเท่านั้นสำหรับฝึกทำโจทย์ เราต้องรู้เลยสูตรนี้พร้อมใช้งานเลย  หากจำสูตรผิดเพราะสิ่งที่คุณจำจะต้องเจอในข้อสอบแน่นอน และข้อเสียคือคุณจะไม่กลับมาทวนเพราะว่าผู้สอบจะคิดว่าคุณทำถูก  เพราะฉะนั้นจำสูตรอย่าจำผิดเด็ดขาด  และขอเน้น ว่าเราจะต้องฝึกทำโจทย์ที่เป็นแนวไอคิวของ CU-BEST เพราะเวลาสอบจริงผู้สอบจะไม่ทราบเลยว่าทำถูกหรือไม่  ทางหนึ่งก็คือเราจะต้องทราบว่าข้อสอบจะต้องตอบแนวนี้จึงจะเป็นคำตอบที่ถูก  เมื่อเตรียมตัวเช่นนี้แล้ว พี่เปิ้ลมั่นใจค่ะว่าทุกท่านน่าจะประสบความสำเร็จในการสอบ CU-BEST ค่ะ

            ในส่วนของพี่เปิ้ลเองจะรับผิดชอบในส่วนของคณิตศาสตร์ค่ะ คณิตศาสตร์ทั้งหมดในข้อสอบ CU-BEST ไม่ว่าจะเป็นกราฟ ตารางง่ายๆ ส่วนของการวิเคราะห์ความเพียงพอคณิตศาสตร์ และในส่วนของข้อสอบตัวเลือกพี่เปิ้ลจะดูแลค่ะ  แต่ในส่วนของอื่นๆ เช่น ไอคิว วิเคราะห์ธุรกิจนั้นจะมีทีมมาช่วยดูแลในส่วนนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้ประโยชน์มากที่สุดค่ะ


ขอขอบคุณ สถาบันกวดวิชา อ.พรพรรณ สุวรรณวานิช (พี่เปิ้ล) ผู้ก่อตั้ง PornpanAcademy   www.PornpanAcademy.com  รับติว Math Inter, ภาษาอังกฤษ (เช่น CU-AAT, CU-BEST, SMART I,II , SAT, AP MATH, PRE CALCULUS, IGCSE, GMAT) เพื่อสอบเข้า มหาวิทยาลัยอินเตอร์ที่อยู่ในประเทศไทย และเพื่อสอบศึกษาต่อต่างประเทศทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทค่ะ