ลดโลกร้อน...ด้วยคำกลอนในสุขา

ขอขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ปตท. และวิชาการดอทคอม
โดย วารสาร SPIRIT บ้านเรา
http://www.pttplc.com/TH/Default.aspx


               แม้เราจะทราบกันดีว่าสาเหตุของภาวะโลกร้อนมาจากการปล่อยก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์ของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั่วโลก  หลายคนกว่าว่าคนตัวเล็กๆลดใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้าคงไม่ช่วยอะไรมาก หากอุตสาหกรรมเหล่านั้นยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกมหาศาลเช่นเดิม แต่อย่างพึ่งสิ้นหวัง ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา นักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง ผู้ติดตามสภาวะโลกร้อนอย่างใกล้ชิด ได้เคยกล่าวไว้ว่า หากทุกคนร่วมมือกันทำ   คนละเล็กละน้อย แม้จะไม่สามารถหยุดสภาวะโลกร้อนได้ แต่ก็จะช่วยชะลอให้ผลกระทบช้าลงได้

               “ACT  NOW” ประจำฉบับนี้ขอเสนอไอเดียง่ายๆ ที่ทุกคนทำได้เพื่อชะลอไม่ให้โลกของเราร้อนขึ้น ดัง เช่น โครงการรณรงค์การใช้กระดาษชำระอย่างประหยัด ด้วยการติดบทกลอนเกี่ยวกับการใช้กระดาษชำระ    ไว้ในห้องสุขา ของศูนย์วิจัยเจเป็น ทอยเลต ลาบอ ประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนใจผู้คน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ปัญหาโลกร้อนของญี่ปุ่น

               โดยโครงการดังกล่าวเริ่มด้วยการติดสติ๊กเกอร์ที่มีคำกลอนไว้ที่ฝาผนังห้อง สุขาในระดับสายตาคนที่นั่งอยู่บนชักโครก ซึ่งเป็นกลอนเกี่ยวกับห้องน้ำ ห้องส้วมและการประหยัดกระดาษชำระ เช่น “เจ้ากระดาษนั้นจะพบกับคุณก็เพียงชั่วครู่เดียว  “รักสุขา” และ “พับกระดาษให้เล็กลงอีกๆ” ทาง ศูนย์ฯ ตั้งเป้าติดคำกลอนเหล่านนั้นไว้ตามสุขาสาธารณะ และสุขาที่เก็บค่าบริการจำนวน 1,000 แห่ง เพราะหลังจากทำการศึกษาเมื่อเดือนธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา ในห้องสุขา 11 แห่งในกรุงโตเกียว ซึ่งรวมทั้งในห้างสรรพสินค้าทาคาชิมายะ สาขาชินจูกุ พบว่า  คำกลอนช่วยให้การใช้กระดาษชำระลดลงราวร้อยละ 10-20

               เรื่องของกระดาษชำระนี้แม้จะมองได้ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่มีการประมาณการว่า ชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งใช้กระดาษชำระปีละ 55 ม้วน ยิ่งไปกว่านั้นจำนวนสุขาสาธารณะที่เพิ่มขึ้นยังทำให้การใช้กระดาษชำระเพิ่ม ขึ้น     ร้อยละ 14 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เพราะสุขาสาธารณะมักให้บริการกระดาษชำระโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  ส่งผลให้ผู้คนใช้กระดาษชำระมากกว่าที่บ้าน และใช้โดยคิดว่าเป็นของฟรี จ่ายเงินค่าสุขาแล้วต้องใช้ให้คุ้มซึ่งในความเป็นจริงกลับเป็นการทำลายสิ่ง แวดล้อมแบบที่ไม่เคยมีใครฉุกคิดมาก่อน

               แม้จะยังไม่มีสถิติว่าคนไทยลดใช้กระดาษทิชชูมากน้อยเพียงใด แต่หากเราหันมารณรงค์ที่เรื่องง่ายๆใกล้ตัวด้วยการลดใช้กระดาษทิชชู โดยเริ่มจากที่บ้าน ที่ทำงาน และรวมไปถึงในห้องน้ำสาธารณะ ก็น่าจะเป็นแนวทางการรณรงค์ที่ช่วยให้คนธรรมดาๆ ทุกคนสามารถช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้ง่ายขึ้น