พระจอมเกล้าลาดกระบัง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิศกรรมระบบและข้อมูล ปี 2555 สมัครวันนี้ - 25 เม.ย. 55 และรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล พระจอมเกล้าลาดกระบัง

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิศกรรมระบบและข้อมูล และรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก

สถาบันเทคเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิศกรรมระบบและข้อมูล ปี 2555
สมัคร 
วันนี้ - 25 เม.ย. 55

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.reg.kmitl.ac.th
--------------------------------------------------------------------------------------------------

ทุนส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เป็นทุนที่ให้กับนิสิต นักศึกษาใหม่ที่มีผลการศึกษาดีเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบและข้อมูล สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. ทุนส่งเสริมการศึกษาต่อประเภทที่ 1 (Full Scholarship)
 - ระดับปริญญาโท ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร (35,000 บาท/ภาคการศึกษา หลักสูตร 2 ปี) โดยผู้รับทุนจะต้องมี ผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 
- ระดับปริญญาเอก ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร (60,000 บาท/ภาคการศึกษา หลักสูตร 3 ปี) โดยผู้รับทุนจะต้องมี ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 ระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25

2. ทุนส่งเสริมการศึกษาต่อประเภทที่ 2 (Half Scholarship) 
- ระดับปริญญาโท ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตจำนวนกึ่งหนึ่ง (17,500 บาท/ภาคการศึกษา) ให้แก่ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75
- ระดับปริญญาเอก ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตจำนวนกึ่งหนึ่ง (30,000 บาท/ภาคการศึกษา) ให้แก่ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 ระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.00

การสมัครขอรับทุน
ผู้ที่ประสงค์สมัครขอรับทุนสามารถพิมพ์ใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล (www.dstar.kmitl.ac.th) และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น โทร. 02-3298271

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.dstar.kmitl.ac.th
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ที่นี่

tags :

บทความอื่นๆ

หลักการใช้ in, on, at ในภาษาอังกฤษอย่างไรไม่ให้พลาด

หลักการใช้ in, on, at ในภาษาอังกฤษอย่างไรไม่ให้พลาด new post

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน สัมพัทธภาพพิเศษ กับ มายาคติของ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน สัมพัทธภาพพิเศษ กับ มายาคติของ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน กาลอวกาศและขนมปังลูกเกด

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน กาลอวกาศและขนมปังลูกเกด

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน เวลาคือมิติที่สี่

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน เวลาคือมิติที่สี่

เที่ยวสนุกสไตล์ Sci trip on tour:  ฟอสซิลสัตว์ทะเลบนก้อนหินมาจากไหน และ อะไรคือน้องวัว?

เที่ยวสนุกสไตล์ Sci trip on tour: ฟอสซิลสัตว์ทะเลบนก้อนหินมาจากไหน และ อะไรคือน้องวัว?