การไหว้

ขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ วิชาการ.คอม
โดย นิตยสารคิด Creative Thailand
http://www.pttplc.com/TH/Default.aspx

           “ การไหว้ ” วิถีปฏิบัติที่สง่างาม อ่อนน้อม และเป็นลักษณะเฉพาะตัวของสังคมไทยที่ได้รับการฝึกฝนกันมาตั้งแต่เด็ก นอกจากจะใช้เป็นการทักทาย ขอบคุณ หรือ บอกลาแล้ว ยังสร้างความสามารถและคุณลักษณะพิเศษที่ชาติอื่นลอกเลียนได้ยากและเป็นจุดแข็งที่ทำให้การบริการเป็นที่น่าประทับใจ

            สองมือประสานกันบนหน้าอก นิ้วทั้งห้าประนม แล้วก้มศีรษะลงให้ปลายนิ้วจรดกลางหว่างคิ้ว คือการไหว้ของไทย คือการไหว้ของไทย ซึ่งมีลักษณะคล้าย “นมัสเต”  (Namaste) ของอินเดีย “สมเปี๊ยะ” (Sampheah) ของเขมร และ “กราบ” (Kub) ของลาว ลักษณะร่วมดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งตังอย่างของการถ่ายเทวัฒนธรรมระหว่างกัน ที่แม้ไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่ามีการถ่ายเทจากใครไปสู่ผู้ใด แต่กริยาที่อ่อนช้อยและนอบน้อมในการไหว้แบบไทยเป็นวัฒนธรรมที่ทำให้ผู้คนจดจำได้เป็นอย่างดี

           ด้วยท่วงท่าเดียวกัน แต่เพียงเปลี่ยนคำ ก็สามารถแสดงความหมายที่แตกต่างได้ทั้ง “สวัสดี” “ขอบคุณ” หรือ “ขอโทษ” นับเป็นอรรถประโยชน์แห่งการออกแบบกิริยาแบบไทยที่งดงาม โดยคำว่า “สวัสดี” เพิ่งเริ่มใช้ประกอบการไหว้เพื่อทักทายหรือกล่าวลากันในสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม (พ.ศ.2486)

          ระดับการก้มศีรษะในการไหว้ ยังถือเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงสังคมที่ให้ความเคารพนับถือแก่ผู้ที่มีอายุมากกว่าและมีสมณะสูงกว่า โดยคนที่มีอายุมากกว่า การรับไหว้คนที่อายุน้อยกว่าหรือเท่ากัน จะใช้วิธีพนมมือแล้วก้มศีรษะลงให้นิ้วโป้งจรดปลายคาง ในขณะที่การไหว้ผู้ที่มีอาวุโสกว่า จะพนมมือแล้วก้มศรีษะให้นิ้วโป้งจรดปลายจมูก และเมื่อไหว้พระ จะก้มศีรษะลงมากที่สุดคือให้นิ้วโป้งจรดหว่างคิ้ว

            นอกจากสโลแกน Smooth as Silk ที่มาพร้อมการปฏิบัติด้วยความใส่ใจในการให้บริการและการลงจอดอย่างนิ่มนวลของกัปตันการบินไทยแล้ว การไหว้และรอยยิ้มของพนักงานทุกระดับยังเป็นสิ่งที่การบินไทยใช้เป็นจุดขายที่โดดเด่นมานานกว่า 50 ปี ปัจจุบันสายการบินต่างชาติ เช่น แอร์เอเชีย ก็มีการปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยถือว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมของภาคพื้นทวีป

            จากลอนดอนสู่โตเกียว ตุ๊กตาไม้แกะสลักรูปผู้หญิงยืนไหว้ในชุดไทยกลายเป็นสัญลักษณ์ที่มักถูกนำมาใช้ตกแต่งบริเวณหน้าร้านอาหารไทยเพื่อคอยต้อนรับลูกค้า เช่นเดียวกันกับที่สาขาแมคโดนัลด์ในไทย ซึ่งมาสคอตโรนัลด์ แมคโดนัลด์ อยู่ในท่าทางยืนไหว้เสมือนหนึ่งสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นสาขาประเทศไทย