ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา ได้แบ่งปันในสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่า ประโยชน์หลักของการเรียนต่อต่างประเทศ มีดังนี้

1. มีประสบการณ์ใหม่ๆจากหลากหลายวัฒนธรรม

การที่ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ เป็นเรื่องที่ดีและเรายังสามารถเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมต่างๆได้อีกด้วย ไม่ใข่เพียงแค่วัฒธรรมในถิ่นที่อาศัยเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการได้แลกเปลี่ยนความคิด และการเผยแพร่วัฒนธรรมของเราให้กับเพื่อนใหม่ได้รู้

2. พบปะเพื่อนใหม่ จากทั่วมุมโลก

สถาบันแต่ละสถาบันไม่ได้มีเพียงแค่เด็กท้องถิ่นเท่านั้น แต่จะมีรวมไปถึงผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติจากทั่วทุกมุมโลก ถ้าคุณใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้คุณจะได้รับมิตรภาพและเครือข่ายต่างๆที่ดีในอนาคต

3. มีอิสระมากขึ้น

การเรียนต่อต่างประเทศทำให้เรามีอิสระมากขึ้น อิสระในที่นี่คือ การได้ดูแลตัวเอง มีการตัดสินใจด้วยตัวเองมากขึ้น เห็นได้ชัดว่าคุณจะต้องสามารถที่จะดูแลตัวเองและเรียงลำดับจากกิจการของคุณเอง

4. เปลี่ยนแนวคิดของตัวเอง

การศึกษาในต่างประเทศอาจจะเปลี่ยนแนวคิดของตัวเอง ไปในทางที่ดีขึ้น รวมไปถึง การเปลี่ยนแปลงในมุมมองต่างๆ รวมไปถึงมุมมองในการใช้ชีวิต

5. พร้อมสำหรับการทำงานในต่างประเทศ

การได้ไปเรียนต่างประเทศมีแนวโน้มที่จะเพิ่มโอกาสในการทำงานที่ต่างประเทศหลังเรียนจบ เพราะแต่ละสถาบันจะมีศูนย์บริการ การแนะแนวหางานทำหลังเรียนจบ เพื่อช่วยให้นักเรียนต่างชาติหางานทำหลังจบการศึกษา

6. พัฒนาในด้านของภาษา

สำหรับนักเรียนต่างชาติจำนวนมากที่ได้ศึกษาในต่างประเทศเป็นโอกาสดีในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาทั้งผ่านการเรียนในห้องเรียน และ นอกห้องเรียน การฝึกพูดภาษาที่สองโดยการฝึกพูดภาษาท้องถิ่นโดยคนท้องถิ่น

7. ศึกษาในด้านเฉพาะในศูนย์กลางการศึกษาเฉพาะด้านของโลก

การศึกษาในต่างประเทศนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะใช้เวลาในสถานที่ซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นศูนย์กลางชั้นนำระดับโลกในสาขาของคุณที่น่าสนใจ ซึ่งอาจหมายถึงคุณอาจจะมีโอกาสที่จะเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงและวิทยากรและบางทีอาจจะได้รับประสบการณ์ในการทำงานที่น่าประทับใจ

8. ท่องเที่ยวได้อย่างกว้างขวาง

สุดท้ายนี้ไ การไปเรียนต่างประเทศเป็นโอกาสที่จะเดินทางไปได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นได้ในทั่วภูมิภาค เห็นได้ชัดว่าคุณจะไม่เพียงแค่อยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยหรือเมืองที่คุณกำลังศึกษาอยู่นั้น นอกจากนี้คุณยังจะมีเวลาและโอกาสที่จะสามารถเดินทางภายในและทั่วประเทศที่มา

http://www.topuniversities.com