ข่าวใหญ่ในช่วงเช้าวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เมื่อ Google ได้ออกแถลงการณ์ถึงแผนปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ หลายท่านอาจคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ปรับโครงสร้างองค์กร แต่ของ Google กลับไม่ใช่อย่างที่หลายท่านคิด เพราะ Google ได้ประกาศจัดตั้งบริษัทใหม่ ชื่อ Alphabet ซึ่งจะเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ( คือบริษัทที่ไม่มีธุรกิจหลักของตัวเองโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก เพื่อการควบคุมยิ่งกว่าเพื่อการลงทุน ) หรืออีกความหมายนึงคือเป็นบริษัทแม่ของ Google นั่นเอง ทำให้องค์กรของ Google มีขนาดเล็กลง

โดยการถือหุ้นของบริษัท Alphabet นี้ ถือหุ้นในกิจการต่างๆ ซึ่ง Alphabet จะถือหุ้น Google และบริษัทอื่นๆ บางรายที่ Google เคยซื้อมาเช่น Nest, Calico, Fiber ก็จะขึ้นอยู่ในเครือ Alphabet ด้วย

การปรับโครงสร้างครั้งนี้ ทำให้มีการปรับตำแหน่งผู้บริหารด้วย โดยบริษัทใหม่อย่าง Alphabet นี้ ดำเนินการโดย Larry Page ซึ่งจะย้ายจากซีอีโอ Google ไปเป็นซีอีโอ Alphabet และ Sergey Brin ก็จะไปเป็นประธานบริษัท ส่วน Sundar Pichai ก็ได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่ง ซีอีโอ Google อย่างเต็มตัว

การปรับโครงสร้างองค์กรครั้งนี้ จะทำให้ Google กลายเป็นองค์กรย่อยภายใต้การดูแลของ Alphabet โดยจะโฟกัสอยู่กับ Product ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต เช่น Search Engine โฆษณาผ่าน Google Adwords หรือ Google Apps ขณะที่ กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง อย่าง Life Sciences, Calico ที่จากเดิมอยู่ภายใต้ Google ก็แยกออกไปอย่างอิสระ สามารถสร้างโครงการนวัตกรรมใหม่ๆระยะยาว ได้ดำเนินงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้บริษัทแม่อย่าง Alphabet แทน

หลังจากที่แถลงปรับโครงสร้างองค์กร โดยการเปิดบริษัท Aphabet แล้ว ก็เปิดตัว เว็บไซต์ของบริษัท Alphabet ที่เว็บไซต์ https://abc.xyz ด้วย

นับว่าเป็นข่าวใหญ่ในวงการบริษัทไอทีเลยทีเดียว จับตากันดูว่าผลจากการปรับโครงสร้างขององค์กรโดย บริษัท Alphabet บริษัทใหม่ที่เปิดตัวเพื่อเป็นบริษัทแม่ของ Google และเมื่อ Google กลายเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กลง (ไม่ใช่บริษัทหรือพื่นที่บริษัทเล็กลง แต่เป็นการบริหารและแนวทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นไม่ออกกว้างเกินไป) จะเกิดอะไรขึ้นกับวงการไอทีโลกตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2015

ที่มา: http://www.it24hrs.com/2015/google-alphabet/

---------------------------------------------------------

ดร. วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการทำงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรขนาดใหญ่ (เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย โครงการ GFMIS ฯลฯ) การออกแบบและวิเคราะห์โครงการด้านการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ที่ปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับหน่วยงานต่างๆ (เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ที่ปรึกษาด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (เช่น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ฯลฯ) อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับผิดชอบงานด้านธุรกิจสาขา ธุรกิจรายย่อย ตะกาฟุล ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) นอกจากประสบการณ์ด้านธุรกิจแล้ว ดร. วรัญญู ยังเป็นอาจารย์พิเศษ ของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเคยได้รับเชิญไปบรรยายในต่างประเทศในหัวข้อ Islamic Finance และ Sukuk หรือตราสารพันธบัตรอิสาม อีกด้วย

ดร. วรัญญู จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทสาขา Energy Utilization and Environment จาก University of Liverpool ประเทศอังกฤษ และปริญญาเอก สาขา Computational Mechanics จาก Imperial College London ประเทศอังกฤษ