บทความแนะนำ

บทความบทความวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

มารู้จักควากกันเถอะ ตอนที่ 1

มารู้จักควากกันเถอะ ตอนที่ 1

บทนำปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์ได้หยั่งลึกไปถึงโครงสร้างพื้นฐานของสรรพสิ่งด้วยห้องปฏิบัติการขนาดมหึมาและตามสถาบันและมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งมีการศึกษาทั้งทางทฤษฎีและการทดลองควบคู่กันไป จากทฤษฎีสัมพัทธ์ภาพพิเศษและทฤษฎีควอนตัม

บทความวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

1048 views November 15, 2004

อ่านทั้งหมด

ตามล่าหาหลุมดำ (ตอนที่ ๑)

ตามล่าหาหลุมดำ (ตอนที่ ๑)

ตามล่าหา Black Hole (ตอนที่ 1) ทฤษฎีและการค้นพบต่างๆทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นกฎแรงดึงดูดระหว่างมวล การค้นพบ DNA แบบจำลองอะตอม เรื่อยมาจนถึงการประดิษฐดาวเทียมหรือแม้แต่คอมพิวเตอร์ ล้วนแต่ทำให้มนุษย์เจริญก้าวหน้าอย่างมาก

บทความวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

12715 views November 19, 2014

อ่านทั้งหมด