บทความแนะนำ

บทความบทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

ว่าด้วยเรื่อง “ที่สุด” ของเหล่าสัตว์โลก (3)

ว่าด้วยเรื่อง “ที่สุด” ของเหล่าสัตว์โลก (3)

หายากที่สุดรักฉัตร เลหวนิช ขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของนิตยสาร @ll Biotech และ วิชาการ.คอม http://www.biotec.or.th/Guru/ หายากที่สุดสัตว์บกเลี้ยงลูกด้วยนมที่หายากที่สุดได้แก่ แรดชวา (Javan rhinoceros;

บทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

2527 views April 18, 2008

อ่านทั้งหมด

“ไบโอเทค” เทคโนโลยีนี้เพื่อใคร?

ไบโอเทคคืออะไร?มาลินี อัศวดิษฐเลิศหน่วยบริหารจัดการเทคโนโลยี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (ไบโอเทค) ภาพจาก www.rs.co.th “ไม่ว่างจริงๆ หรือว่ามีคนอื่น...” ประโยคหนึ่งของเพลงฮิตติดปากวัยรุ่นจนความนิยมพุ่งขึ้นสู่อันดับ

บทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

8293 views April 18, 2008

อ่านทั้งหมด

ซูริมิและผลิตภัณฑ์

การวิจัยและพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาให้ภาคอุตสาหกรรมมาลินี อัศวดิษฐเลิศ และนิธิกานต์ อินทรศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)ขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของนิตยสาร @ll Biotech และ วิชาการ.คอม

บทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

11905 views April 04, 2008

อ่านทั้งหมด

ปตท. รับรางวัลบริษัทที่มีการจัดการดีที่สุดในเอเชีย

ปตท. รับรางวัลบริษัทที่มีการจัดการดีที่สุดในเอเชีย

รางวัล Best Managed Companyเมื่อเร็วๆมานี้ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล Best Managed Company, Oil

บทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

1171 views April 03, 2008

อ่านทั้งหมด

“ที่สุด” ของเหล่าสัตว์โลก ( 1 )

“ที่สุด” ของเหล่าสัตว์โลก ( 1 )

ลึกสุดใจกลางมหาสมุทรรักฉัตร เลหวนิชขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของนิตยสาร@ll Biotech และ วิชาการ.คอมhttp://www.biotec.or.th/Guru/ ลึกสุดใจกลางมหาสมุทรส่วนที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรคือบริเวณเหวทะเลที่เรียกว่า

บทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

2667 views March 26, 2008

อ่านทั้งหมด

ธนาคารจุลินทรีย์

ธนาคารจุลินทรีย์

เทคนิคเฉพาะด้านที่ใช้ในการเก็บรักษา วันเชิญ โพธาเจริญ และ สุวนีย์ ชุณหเมธาศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของนิตยสาร@ll

บทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

3048 views March 26, 2008

อ่านทั้งหมด

เมื่อ แบคทีเรีย = โรงงานยา

เมื่อ แบคทีเรีย = โรงงานยา

เมื่อสังเคราะห์ยาได้ในจุลินทรีย์ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์หน่วยบริหารจัดการความรู้ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของนิตยสาร

บทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

1951 views March 26, 2008

อ่านทั้งหมด

การหมัก…เทคโนโลยีแห่งการนำจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์

การหมัก…เทคโนโลยีแห่งการนำจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์

เทคโนโลยีการหมักมาลินี อัศวดิษฐเลิศหน่วยบริหารจัดการความรู้ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของนิตยสาร

บทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

20797 views March 21, 2008

อ่านทั้งหมด

ทำไมจึงต้องเป็น..ปลาม้าลายเรืองแสง?

ทำไมจึงต้องเป็น..ปลาม้าลายเรืองแสง?

สร้างปลาม้าลายเรืองแสงเพื่อประโยชน์อะไร?ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ หน่วยบริหารจัดการความรู้ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

16436 views March 21, 2008

อ่านทั้งหมด

โรคฉี่หนู – ร่วมเรียนรู้ สู้โรคร้าย

โรคฉี่หนู – ร่วมเรียนรู้ สู้โรคร้าย

การติดเชื้อดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ หน่วยบริหารจัดการความรู้ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของนิตยสาร

บทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

1422 views March 21, 2008

อ่านทั้งหมด

-->