บทความแนะนำ

บทความบทความการศึกษา-เรียนต่อ

คณะจิตวิทยา ที่พึ่งพาของจิตใจ

คณะจิตวิทยา ที่พึ่งพาของจิตใจโดยบัวอื่น ในการดำเนินชีวิตของคนเราในแต่ละวัน ย่อมมีเรื่องราวที่ทั้งสุขทั้งทุกข์ สภาวะทุกข์นี่เองที่เราต้องการที่พึ่งทางใจ และผู้ที่จะช่วยหาทางออกแห่งปัญหานั้นให้ได้ ผู้ที่คอยทำหน้าที่ให้คำปรึกษาของจิตใจจึงมีความสำคัญมาก

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

2907 views February 08, 2010

อ่านทั้งหมด

วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องหลังของเหรียญรางวัล

วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องหลังของเหรียญรางวัลโดย วิรุฬหกกลับ กีฬาเปรียบได้ดั่งยาอายุวัฒนะที่ทำให้เรามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ดังนั้นผู้ที่ชื่นชอบกีฬาหรือเล่นกีฬามักจะมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและมี

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

2825 views February 01, 2010

อ่านทั้งหมด

พยาบาลศาสตร์-ด่านแรกแห่งการรับมือโรคร้าย

พยาบาลศาสตร์-ด่านแรกแห่งการรับมือโรคร้ายโดย วิรุฬหกกลับ พยาบาลมีหน้าที่ที่สำคัญ ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาได้เป็นอย่างมาก พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ซึ่งสามารถทำงานได้ทั้งในโรงพยาบาลต่างๆ

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

2078 views February 01, 2010

อ่านทั้งหมด

สหเวชศาสตร์ขั้นตอนสำคัญทั้งก่อนและหลังการรักษา

สหเวชศาสตร์ขั้นตอนสำคัญทั้งก่อนและหลังการรักษา โดย วิรุฬหกกลับ หากเอ่ยถึงคณะสหเวชศาสตร์หลายคนอาจจะสงสัยว่าจริงๆแล้วคณะนี้เรียนเกี่ยวกับอะไร เมื่อจบมาแล้วทำงานอะไร สหเวชศาสตร์เป็นคณะที่ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์เรานี้เอง

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

4727 views February 01, 2010

อ่านทั้งหมด

เภสัชศาสตร์   ศิลปะการศึกษาที่ว่าด้วยเรื่องของยา

เภสัชศาสตร์ ศิลปะการศึกษาที่ว่าด้วยเรื่องของยา

เภสัชศาสตร์ ศิลปะการศึกษาที่ว่าด้วยเรื่องของยาโดยบัวอื่น “ … ทางเภสัชศาสตร์นั้นยังไม่มีผู้ได้เรียน และได้รับการอบรมประจำตามหน่วยยาเลย ควรจะตั้งโรงเรียนแพทย์ปรุงยาขึ้น สอนวิชา รากฐานร่วมกันไปกับนักเรียนแพทย์

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

3249 views February 01, 2010

อ่านทั้งหมด

เรียนรัฐศาสตร์ สู่การเป็นนักปกครองที่ดี

เรียนรัฐศาสตร์ สู่การเป็นนักปกครองที่ดีโดยบัวอื่น รัฐศาสตร์ (political science) เป็นศาสตร์ที่มีมีขอบเขตกว้าง ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวและ สถาบันที่เป็นสาธารณะ การศึกษารัฐศาสตร์มีลักษณะเป็นการศึกษาในลักษณะของสหวิทยาการ

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

8320 views January 31, 2010

อ่านทั้งหมด

โบรกเกอร์ (Broker) สื่อกลางในการซื้อขาย

โบรกเกอร์ (Broker) สื่อกลางในการซื้อขายโดยบัวอื่น เมื่อผู้ลงทุนสนใจที่จะลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คุณจำเป็นต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

8516 views January 31, 2010

อ่านทั้งหมด

เลือกเรียนอย่างไรดี กับการดนตรีคลาสสิกในรั้วมหาวิทยาลัย

เลือกเรียนอย่างไรดี กับการดนตรีคลาสสิกในรั้วมหาวิทยาลัยโดยบัวอื่น ไม่ปฏิเสธว่านักดนตรีที่เก่งไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีทางด้านดนตรีจากรั้วมหาวิยาลัยโดยตรง หรือผู้ที่ผ่านการเรียนดนตรีในระดับปริญญาตรีจะเชื่อถือได้ว่ามีความสามารถที่ยากหาผู้ใดเทียบ

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

6189 views January 31, 2010

อ่านทั้งหมด

ล่าม อีกอาชีพน่าสนของคนเก่งภาษา

ล่าม อีกอาชีพน่าสนของคนเก่งภาษา โดยบัวอื่น ว่ากันว่า “ล่าม” เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่รายได้ดี ถึงดีมาก แต่แน่นอน ถ้าเรียนมาง่ายๆ ใครๆก็สามารถเป็นล่ามที่ดีได้ ผลตอบแทนคงไม่สูงขนาดนี้ รายได้ของของอาชีพล่ามนั้นจะขึ้นอยู่กับภาษาและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

79559 views January 31, 2010

อ่านทั้งหมด

โรงเรียนเตรีมทหาร การเตรียมพร้อมสู่ว่าที่นายร้อย

โรงเรียนเตรีมทหาร การเตรียมพร้อมสู่ว่าที่นายร้อย โดยบัวอื่น หากคุณต้องการก้าวเข้าสู่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โรงเรียนเตรียมทหาร

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

6172 views January 29, 2010

อ่านทั้งหมด

-->