ทำอย่างไรให้จิตใจผ่องใส | วิชาการ.คอม


ทำอย่างไรให้จิตใจผ่องใส

ทำอย่างไรให้จิตใจผ่องใสทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้ผ่องใสสองอย่างแรกนี่อาจทำได้ไม่ยากแต่ทำจิตใจให้ผ่องใสนี่สิครับ

ผู้เขียน Tasmunt ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ทำอย่างไรให้จิตใจผ่องใส

                                             ทำอย่างไรให้จิตใจผ่องใสทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้ผ่องใสสองอย่างแรกนี่อาจทำได้ไม่ยากแต่ทำจิตใจให้ผ่องใสนี่สิครับ จะทำอย่างไรเพราะบางทีความคิดและความรู้สึกร้ายๆต่างๆของเราก็ผุดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวและบังคับไม่ได้จิตที่ผ่องใส คือจิตที่ไม่ยืดมั่นถือมั่นทั้งสุขและทุกข์ครับ เพราะตราบใดที่ยังยึดในสุขอยู่ก็ต้องมีทุกข์ตามมาเป็นเรื่องธรรมชาติการจะไม่ยึดมั่นในสิ่งทั้งปวงได้ ก็อย่างที่กระทู้นึงเพื่อนๆบอกไว้ว่าต้องมี"ศีล สมาธิ ปัญญา"การจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงได้ก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาถอดถอน ทุกสิ่งทุกอย่างคือพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างลงสู่ความเป็นไตรลักษณ์ครับ(ว่าเป็นทุกข์ ไม่เที่ยงและไม่สามารถคงอยู่ได้)จิต กับ ความทุกข์ ความสุข เป็นคนละตัวกันตราบใดที่พิจารณาจนเห็นความเป็นจริงทุกอย่างจะทราบได้ว่า แม้ในเวลาที่เกิดความทุกข์จิตก็ผ่องแผ้วได้เช่นกัน เนื่องจากจิตและความทุกข์ความสุขนั้น ไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันแล้วขอบคุณบทความจาก ธรรมจักร    

From: http://variety.teenee.com/saladharm/23633.html

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา