ความขัดแย้ง | วิชาการ.คอม


ความขัดแย้ง

พระอาจารย์สุมโน ภิกขุสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำสองตา จ.นครราชสีมา ถามมีความขัดแย้งมากมายในโลกนี้ทำไมจึงไม่มีคนที่มีความสามารถ และมีจิตใจดีออกมาช่วยเหลือโลกที่มันกำลังทำลายตัวเอง

ผู้เขียน Klaharn_Phaibun ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ความขัดแย้ง

  พระอาจารย์สุมโน ภิกขุสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำสองตา จ.นครราชสีมา• ถามมีความขัดแย้งมากมายในโลกนี้ทำไมจึงไม่มีคนที่มีความสามารถ และมีจิตใจดีออกมาช่วยเหลือโลกที่มันกำลังทำลายตัวเอง• ตอบปัญหาส่วนมากในโลกนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องจากอารมณ์ เรามีแนวโน้มที่ตอบโต้มันด้วยอารมณ์เช่นเดียวกันมันก็เหมือนกับเรื่องของสามีภรรยาที่ผิดใจกันเรื่องอีกมากเหมือนกันที่เป็นความขัดแย้ง อันเกิดจากการถักทออย่างซับซ้อนในเรื่องของประวัติศาสตร์ของหลายประเทศ มันคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแก้ไข ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งที่โยมสังเกตเห็นมีผู้นำเพียงไม่กี่คนที่เห็น และมีความคิดเมตตาและมีความเข้าใจอย่างกว้างขวางการจะเป็นผู้นำในฐานะ “ผู้สร้างสันติภาพ” นั้นคนผู้นั้นควรจะต้องถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติดังนี้ มีศีลธรรม มีความมุ่งมั่น มีความเห็นอกเห็นใจ มีความเมตตา มีอำนาจ ที่จะสร้างความตื่นตัวของปัญหาของความเห็นแก่ตัวและการไม่สนใจรับรู้ซึ่งกำลังทำให้โลกเดินไปสู่ความหายนะ การจะพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ข้างต้นนั้นต้องใช้เวลานานในการฝึกฝนด้านจิตใจ จนกว่าจะมีคนสามารถพัฒนาจนมาถึงระดับนี้ได้ จึงจะเห็นธรรมชาติของโลก จากการพิจารณาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเรามีตัวอย่างของบุคคล ดังกล่าวคือ มหาตมะ คานธี เน็ลสัน แมนเดลล่า และมาร์ติน ลูเธอร์ คิงส์ทำไมโยมจึงไม่เริ่มต้นฝึกสมาธิและกลายเป็นคนที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกนี้ขอบคุณธรรมจักรดอทเนต    

From: http://variety.teenee.com/saladharm/22995.html

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา