คายอ้อ การไหว้ครูก่อนแสดงของลำซิ่งอิสาน | วิชาการ.คอม


คายอ้อ การไหว้ครูก่อนแสดงของลำซิ่งอิสาน

คายอ้อ การไหว้ครูก่อนแสดงของลำซิ่งอิสาน

ผู้เขียน แหม่ม.ข ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

คายอ้อ การไหว้ครูก่อนแสดงของลำซิ่งอิสาน

การแสดงหมอลำศิลปะการแสดงของคนอิสาน ก่อนที่จะทำการแสดงต้องมีการไหว้ครูก่อน

หรือเรียกว่า คายอ้อ ซึ่งเป็นการลำระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ได้สั่งสอนหมอลำเหล่านี้มา

และเพื่อเป็นการลำซ้อมให้หายประหม่าด้วย เนื้อหาก็จะเป็นการยกย่องครูบาอาจารย์

ของหมอลำเหล่านั้น ช่วงนี้จะยังไม่มีดนตรีอื่นๆนอกจากแคนอันเดียว อย่างเช่นหมอลำหญิง

คนนี้กำลังไหว้ครูจะมีเพียงแค่หมอแคนเท่านั้น หลังจากไหว้ครุเสร็จ คายอ้อ เสร็จ

ถึงจะมีการลำอย่างเป็นทางการและจะมีดนตรีหลากหลายชนิดทั้งกีต้าร์กลองชุดเบส

ศิลปะที่งดงามของชาวอิสานอีกอย่างหนึ่งครับ

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา