ค่าพาย | วิชาการ.คอม


ค่าพาย

สารบัญ

พาย และ 3.14........

พาย p

พาย p ค่าคงที่สามัญที่เรารู้จักกันดีว่าคือ ค่าความยาวเส้นรอบวงต่อความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลม เป็นค่าที่ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวาง แม้แต่สมการที่สำคัญทางฟิสิกส์ควอนตัม 137 ยังต้องมีค่าพายนี้เป็นส่วนหนึ่ง ค่าตัวเลข 3.14159….. ที่ไร้จุดสิ้นสุด   ดูเหมือนนักฟิสิกส์จะยกให้เจ้าพายนี้เป็นค่าคงที่พื้นฐานของจักรวาลทีเดียว ซึ่งน่าจะจริงเป็นอย่างยิ่ง

การหาค่าพายทำได้มากมายหลากหลายวิธี ตั้งแต่วิธีพื้นฐานด้วยการวัดจากของจริงจนถึงการคำนวณด้วยคณิตศาสตร์ขั้นสูง หรือแม้แต่กดดูค่าพายที่ละเอียดๆอย่างรวดเร็วจาก google นอกจากนั้นก็ยังสามารถหาค่าพายด้วยการคำนวณจากตัวเลข  137  แต่ไม่ใช่การถอดสมการ 137 ที่ซับซ้อนแต่อย่างใด เป็นการหาโดยอ้อมผ่านเพื่อนสนิทของเขาที่ชื่อ 148  และ  Phi F  ถ้าเพื่อนทั้งสองคนไม่ช่วยเหลือ เจ้า137 ก็หาพายไม่เจอ

ถ้าเราจินตนาการให้เส้นรอบวง (หรืออีกนัยคือคลื่นที่เดินครบรอบ) และเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นอิสระต่อกัน ทั้งคู่เป็นเพียงหุ้นส่วนที่ทำงานร่วมกันบนข้อตกลงสำคัญบางอย่างเท่านั้น เราจะจินตนาการเตลิดไปนอกลู่นอกทางหน่อยได้หรือไม่ว่า เจ้าพายนี้สามารถมีค่ามากหรือน้อยกว่า 3.14159…… ก็ได้ตราบใดที่ทั้งคู่ คือเส้นรอบวง และ เส้นผ่าศูนย์กลาง ยังทำงานอยู่บนข้อตกลงพื้นฐานร่วมกัน  เช่น

ตัวเราใช้ชีวิตกินนอนทุกๆวันบนผิวของเส้นรอบวงกลมเส้นหนึ่งที่เราเรียกกันว่าผิวโลก แม้หลายคนจะอยู่สูงหน่อยบนหอพักและคอนโดสูงๆ นี่คือเส้นรอบวงของเราทุกคน ถือได้ว่าเป็นเส้นพื้นฐานเลยทีเดียว และเจ้าเส้นผ่าศูนย์กลางพื้นฐานของเราก็คือเส้นที่เจาะดินตรงใต้เท้าเราไปออกอีกด้านหนึ่งของผิวโลก  จะเห็นว่าค่าพายของตัวเราและของผิวโลกเป็นเสมือนสิ่งเดียวกัน แต่อยู่มาวันดีเราไปเที่ยวเมืองนอกโดยการนั่งเรือบิน ระหว่างที่เราลอยอยู่บนท้องฟ้า 33,000 ฟิต เหนือผิวโลก จะเรียกได้หรือไม่ว่าเราขยายเส้นรอบวงของตัวเราออกชั่วคราว ในขณะที่เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ขยายตามด้วย  ยังยึดติดกับของผิวโลกอยู่  หรือเรียกว่าเราอยู่กับเส้นผ่าศูนย์กลางแบบผิวดิน ผลคือค่าพายของเรามีค่ามากขึ้น

ในทางกลับกัน บรรดานกทั้งหลายที่ใช้ชีวิตอยู่บนท้องฟ้ามากกว่าบนผิวดิน เส้นรอบวงและเส้นผ่าศูนย์กลางพื้นฐานของนกก็จะอยู่สูงกว่าใหญ่กว่าตัวเราที่อาศัยบนผิวโลก  เมื่อนกบินลงมาหากินบนผิวดิน หมายถึงได้หรือไม่ว่าเจ้านกลดเส้นรอบวงลงชั่วคราว ในขณะที่ความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางยังเป็นเส้นที่อยู่เหนือผิวดินขึ้นไป เช่นที่ใช้ชีวิตเป็นส่วนใหญ่ หรือเรียกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางแบบท้องฟ้า  ผลคือค่าพายของนกมีค่าน้อยลง

สุพัฒน์  เจริญสรรพพืช

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2553

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา