วิชาการดอทคอม ptt logo

รายงานการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวเขา

อ่าน เขียน การอ่านการเขียน โครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน รายงานโครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน พัฒนาทักษะการอ่านการเขียน อ่านออกเขียนได้
ผู้เขียน: ครูศิรินันท์ ชมแล้ว: 27,734 ครั้ง
post ครั้งแรก: Mon 13 December 2010, 6:40 pm ปรับปรุงล่าสุด: Sun 19 December 2010, 4:57 am
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 5 - บทสรุปย่อ
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด