ชุดสมุนไพรกำจัดเหา | วิชาการ.คอม


ชุดสมุนไพรกำจัดเหา

โครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้เขียน kowit_wisut ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

โครงงานวิทยาศาสตร์ชุดสมุนไพรกำจัดเหา

โครงงานวิทยาศาสตร์

เรื่อง ชุดสมุนไพรกำจัดเหา

 

 จัดทำโดย

 

เด็กหญิงขวัญเรือน                  คงโต              ชั้นม.3/1         เลขที่ 5

เด็กหญิงนฤมล                       ดอนธงขวา       ชั้นม.3/1         เลขที่ 12

เด็กหญิงพรนิภา                     ใจดี               ชั้นม.3/1         เลขที่ 18

เด็กหญิงภัณฑมาส                   พลนาวี           ชั้นม.3/1         เลขที่ 20

เด็กหญิงสุวิมณฑา                   ลาลาภ           ชั้นม.3/1         เลขที่ 30

  

คุณครูที่ปรึกษาโครงงาน

 

คุณครูสมจิตร              ตนานุวัฒน์

คุณครูสุพรัก                ศิริบูรณ์

คุณครูศรสนั่น              นนที

 

  

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

ปีการศึกษา 2553

 

 

 

กิตติกรรมประกาศ

 

        คณะผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ขอขอบพระคุณคณะครูอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคุณครูที่ให้คำปรึกษาทุกท่าน ในการทำโครงงานนี้  จนกระทั่งโครงงานเล่มนี้

มีความถูกต้อง  ชัดเจน สมบูรณ์และก่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น นอกจากนี้ยังต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนและให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติมมากขึ้น สุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อน ๆ                  พี่ ๆ ที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ ในการทำโครงงาน ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี      

 คณะผู้จัดทำ

 

บทคัดย่อ

 

          โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องชุดสมุนไพรกำจัดเหาจัดทำขึ้น โดยการศึกษาประสิทธิภาพของ                     ใบน้อยหน่าผสมกับชุดสมุนไพรตามท้องถิ่นในการกำจัดเหานักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาที่มีโรคเหาโรคเหาเป็นโรคที่น่ารังเกียจสำหรับคนทั่วไป และยังทำให้สุขภาพไม่ดี ก่อให้เกิดความรำคาญให้แก่ผู้  ที่เป็นและผู้พบเห็น และจากการทำโครงงานยากำจัดเหาพบว่าเมื่อทำการกำจัดเหาจะไม่หมดในครั้งแรกและทำให้ผมกระด้าง คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะนำสมุนไพรใกล้ตัวมาแปรเปลี่ยนเป็นชุดสมุนไพรกำจัดโรคเหา และส่งผลในการบำรุงรักษาเส้นผม และหนังศีรษะ โดยการนำเอาใบน้อยหน่าไป ล้างน้ำให้สะอาด จากนั้นนำไปบดให้ละเอียดโดยใช้เครื่องปั่นจากนั้นนำใบน้อยหน่าที่บดได้ไปหมัก กับน้ำมันมะกอก  น้ำมะกรูดและน้ำอัญชัน ในอัตรา 2 : 1 หมักทิ้งไว้ 10-15 นาที นำเอาใบน้อยหน่าที่หมักไว้มากรอง  นำสารที่สกัดได้ใส่ขวดที่มีฝาปิด และนำไปทดลองในการกำจัดเหา ทั้งสิ้น  3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งใช้ระยะเวลาห่างกัน  3 วัน พบว่าสารสกัดจากใบน้อยหน่าสามารถกำจัดโรคเหาได้ผลดี และไม่มีไข่เหา รวมทั้งผมยังนุ่มสลวย และเป็นเงางาม

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา