หัวใจ...หล่นหาย | วิชาการ.คอม


หัวใจ...หล่นหาย

คำกลอนเกี่ยวกับความรัก, คติเตือนใจ ,ธรรม,และ ประเพณีต่าง ๆ

ผู้เขียน สายศรี สุกัญญา ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 โบยบิน
หน้าที่ 2 โหยหาเธอ
หน้าที่ 3 จงพักบ้าง
หน้าที่ 4 ขอคุยด้วย
หน้าที่ 5 คิดถึงเสมอ
หน้าที่ 6 ดูภาพต่างหน้า
หน้าที่ 7 บทเรียน
หน้าที่ 8 เฝ้ารอ
หน้าที่ 9 ขอแค่เสียง
หน้าที่ 10 อาการ...รัก
หน้าที่ 11 ใจ..หนอใจ
หน้าที่ 12 เฝ้ารอ
หน้าที่ 13 อยากจะลืม
หน้าที่ 14 ขอแค่ภาพ
หน้าที่ 15 สายกลาง
หน้าที่ 16 ยังติดโลก
หน้าที่ 17 แก้ไม่ตก
หน้าที่ 18 คิดถึงเธอ...ทุกเมื่อ
หน้าที่ 19 ใช่...คำลวง
หน้าที่ 20 หมอรักษา...ไข้ใจ
หน้าที่ 21 ได้แค่...ฝัน
หน้าที่ 22 มีแต่กาย...แต่ไร้ใจ
หน้าที่ 23 ฝัน กับ ความจริง
หน้าที่ 24 หัวใจที่หล่นหาย

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา