แรงพยุงแรงหนึ่ง | วิชาการ.คอม


แรงพยุงแรงหนึ่ง

ของเหลวชนิดหนึ่งหรือแก๊สชนิดหนึ่งมีแรงพยุงแรงหนึ่ง ๆ ต่อของแข็งชนิดหนึ่ง ๆ ได้

ผู้เขียน sompongse ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

แรงพยุงแรงหนึ่งมีความหมายอย่างไร

แรงพยุงแรงหนึ่ง

            แรงพยุงแรงหนึ่ง (A buoyant force) มีความหมายโดยทั่วไปดังนี้

            กล่าวคือ แรงแรงหนึ่งที่สิ่งหนึ่งพยุงอีกสิ่งหนึ่งไว้

            ทั้งนี้เป็นไปได้ทั้งของแข็ง  ของเหลว   และแก๊สที่มีแรงพยุงแรงหนึ่งต่อของแข็ง

            อย่างไรก็ตาม การศึกษาเนื้อหาสาระทางฟิสิกส์นิยมกล่าวถึง 2 กรณีดังนี้       

            1. ของเหลวพยุงของแข็ง

            กรณีนี้ปรากฏให้เห็นอยู่โดยทั่วไปทั้งที่มีอยู่เองในธรรมชาติและประดิษฐ์กรรมของมนุษย์ เช่น

            สิ่งต่าง ๆ ที่ลอยน้ำและจมน้ำ  เรือที่แล่นและลอยอยู่ในน้ำ  และเรือดำน้ำ        

            2. แก๊สพยุงของแข็ง

            กรณีนี้ก็มีอยู่เป็นประจำเช่นกัน   

หากทว่าเรามักไม่ค่อยใช้เป็นกรณีศึกษาจึงทำให้รู้สึกดังนี้

กล่าวคือ ไม่ค่อยปรากฏอยู่ในสาระที่ศึกษากันโดยทั่วไป เช่น

        นกและเครื่องบินที่บินอยู่   ลูกโป่งที่ลอยในอากาศ   และบัลลูนที่ลอยอยู่ในอากาศ

            ขนาดแรงพยุงแรงหนึ่งของของเหลวชนิดหนึ่งเป็นดังนี้

            กล่าวคือ ขนาดน้ำหนักของของเหลวชนิดนั้นที่มีปริมาตรเท่ากับปริมาตรส่วนจมของวัตถุก้อนหนึ่งในของเหลวชนิดดังกล่าว

            สมมติ วัตถุก้อนหนึ่งจมลงในของเหลวชนิดหนึ่ง V ลูกบาศก์เมตร

            ของเหลวชนิดนี้มีความหนาแน่น D กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

            ขนาดความโน้มถ่วงของโลก ณ แห่งนั้น คือ g เมตรต่อวินาทีต่อวินาที

        ทั้งนี้ขนาดน้ำหนักของของเหลวชนิดนี้ที่มีปริมาตร V ลูกบาศก์เมตรเป็นดังนี้

            กล่าวคือ w = DgV   นิวตัน  

            ดังนั้น ขนาดแรงพยุงของของเหลวชนิดนี้ต่อวัตถุก้อนนั้นเป็นดังนี้

กล่าวคือ F = w = DgV   นิวตัน

 

สมพงษ์ ใจดี

sompongsej@yahoo.com

http://genphysics.wordpress.com/

http://www.vcharkarn.com/sompongse

20 กุมภาพันธ์ 2554

 

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา