วิชาการดอทคอม ptt logo

รับตรง มหาวิทยาลัย ต่างๆ

สำหรับน้องๆ ม.6 ที่สอบ Admission แล้วนะคะ วันนี้พี่มีข่าวการรับตรงของ ม.ต่างๆ มาฝากกันค่ะ
ผู้เขียน: e2 ชมแล้ว: 26,057 ครั้ง
post ครั้งแรก: Wed 30 November 2011, 11:18 am ปรับปรุงล่าสุด: Wed 7 December 2011, 3:11 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 9 - รับตรง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา หลักสูตรเทียบโอน

          สำหรับน้องๆ สายอาชีพที่จบ ปวส. สนใจอยากเรียนคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีข่าวดีค่ะ เพราะขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี การเทียบโอนผลการเรียนในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (4 ปี)ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 240 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554

คุณสมบัติเฉพาะสาขา

          เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยรับรอง
          หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึงอยู่ก่อนทำการสมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตามจะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิตทันที

หลักฐานการสมัคร

1.ใบสมัครสอบของมหาวิทยาลัย
2.ใบแสดงคุณวุฒิเช่น ใบสุทธิ ใบประกาศนียบัตร ใบแจ้งวุฒิใบรับรองการศึกษาภาคเรียนสุดท้ายที่รับรองสำเนาถูกต้อง
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง
4.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำเป็นภาพสี และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัครขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
5.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือหลักฐานการสมรส(ถ้ามี)

การสมัคร

          -ขอรับใบสมัครได้ที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่าง
          -ส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จังหวัดชลบุรี หรือสอบถามโทรศัพท์ 0-3810-2369 ต่อ 106

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : ตึก QS2 (ที่ทำการชั่วคราว) ชั้น 6เลขที่ 169ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร : 0-3810-2369 หรือ 0-3839-3475
http://www.polsci-law.buu.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
สำเนาประกาศบางแสน.pdf

ใบสมัคร.pdf
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด


e2
(Electric Man)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 13,740 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 3 ปี
แบ่งปันความรู้ 6 ครั้ง
ได้รับดาว 53 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน