รับตรง มหาวิทยาลัย ต่างๆ | วิชาการ.คอม


รับตรง มหาวิทยาลัย ต่างๆ

สำหรับน้องๆ ม.6 ที่สอบ Admission แล้วนะคะ วันนี้พี่มีข่าวการรับตรงของ ม.ต่างๆ มาฝากกันค่ะ

ผู้เขียน e2 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

         
หน้าที่ 1 รับตรง ครุศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา จุฬาฯ รอบ 2
หน้าที่ 2 รับตรง คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรฯ ปี 55
หน้าที่ 3 โควตาพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมฯ ม.แม่ฟ้าหลวง
หน้าที่ 4 โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
หน้าที่ 5 โครงการรับตรง ม.เกษตรศาสตร์ ปี2555
หน้าที่ 6 ขยายเวลารับสมัคร โครงการพยาบาลเพื่อชุมชนฯ ม.เชียงใหม่
หน้าที่ 7 ขยายเวลารับสมัคร วิศวะฯเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ศิลปากร
หน้าที่ 8 รับตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลาดกระบังฯ ปี 55
หน้าที่ 9 รับตรง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา หลักสูตรเทียบโอน
หน้าที่ 10 วิศวกรรมระบบการผลิต ลาดกระบัง (รับตรง ปี 54)

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา