วิชาการดอทคอม ptt logo

Pathong's Successful Aging

เป็นงานวิจัยการสำรวจสภาวะทางสุขภาพผู้สูงอายุ และการดำเนินการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้เขียน: kongp ชมแล้ว: 20,982 ครั้ง
post ครั้งแรก: Wed 4 April 2012, 4:01 pm ปรับปรุงล่าสุด: Sat 19 May 2012, 3:01 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด
สารบัญ
หน้า : 1 หน้าที่ 1
หน้า : 2 หน้าที่ 2
หน้า : 3 หน้าที่ 3
หน้า : 4 หน้าที่ 4
หน้า : 5 หน้าที่ 5
หน้า : 6 หน้าที่ 6
หน้า : 7 หน้าที่ 7
หน้า : 8 หน้าที่ 8
หน้า : 9 หน้าที่ 9

หน้าที่ 1 - หน้าที่ 1

The Introduction

Successful Aging for Pathong’s Phuket, Thailand.

Successful Aging is an important aspect for nowadays, when the aging population is growing up, up until now and keeps growing to the future.

The aims of Successful Aging are elderly-self have right information and knowledge of health care of good living, can manage and self control of emotion, be positive thinking, have strong cognitive functions and good managing for situation changing, prompt and happiness to communicate with social, be independent as possible, acceptance of self health conditions, and be happiness with their life.

The answers of how to keep develop and maintain healthy and independent living are an important aspect which needs to be developed.

Physical activity, psychological conditions, having a good participation, Social communication, diseases control and being wellness are need to be leveraged for better a quality of life and to improve health care system.

A self attitude of positive thinking, a promptly for acceptance, an ability to improvement of health conditions, a healthy eating and regular exercise’s habit with participation in a level of family, community and health care support are a critical successful factor for develop a successful aging.

A beginning of exploring problems on health conditions and related induction factors will have done for doing classified and make groups of specific senile conditions.

Program interventions on each individual person will be implemented, after that, a promotion for better healthy and well-being by managed living conditions, environment and relate effected factors will be organized.

Using of CGA (Comprehensive Geriatric Assessment, a one effective innovation for elderly health conditions evaluation) is a key factor for detect and classify elderly health condition.
This tool will be identify an appropriate management for evaluation of methods for answer of how to supporting and care’s giving.

The study is define problems of living, physical activity and ability, muscle and movement function competency, nutritional status, oral and swallowing ability and functions, house bound, tendency to dementia or mild cognitive impairment, and tendency to be depression.

After identify and evaluation of real problems or conditions, each of elderly person will get specific intervention for promote, develop and support ability of activity of daily living and psychological condition.

          The finding of underlining chronic diseases, especially as diabetes and hypertension (Life style related diseases) are very highly rate in Thai’s elderly. These are important obstacle for development of well-being and a quality of living which is the first priority needed to have better control.

            This project has the aim to develop a pilot model for developing elderly care program in a Thai’s community for sustainable family and community care and support for the elderly.
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด